A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: p

Filename: controllers/News.php

Line Number: 75

Backtrace:

File: /home/html/interstudy.sk/public_html/_sub/univerzity/application/modules/news/controllers/News.php
Line: 75
Function: _error_handler

File: /home/html/interstudy.sk/public_html/_sub/univerzity/index.php
Line: 370
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: p

Filename: controllers/News.php

Line Number: 75

Backtrace:

File: /home/html/interstudy.sk/public_html/_sub/univerzity/application/modules/news/controllers/News.php
Line: 75
Function: _error_handler

File: /home/html/interstudy.sk/public_html/_sub/univerzity/index.php
Line: 370
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: p

Filename: controllers/News.php

Line Number: 75

Backtrace:

File: /home/html/interstudy.sk/public_html/_sub/univerzity/application/modules/news/controllers/News.php
Line: 75
Function: _error_handler

File: /home/html/interstudy.sk/public_html/_sub/univerzity/index.php
Line: 370
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: p

Filename: controllers/News.php

Line Number: 75

Backtrace:

File: /home/html/interstudy.sk/public_html/_sub/univerzity/application/modules/news/controllers/News.php
Line: 75
Function: _error_handler

File: /home/html/interstudy.sk/public_html/_sub/univerzity/index.php
Line: 370
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: p

Filename: controllers/News.php

Line Number: 75

Backtrace:

File: /home/html/interstudy.sk/public_html/_sub/univerzity/application/modules/news/controllers/News.php
Line: 75
Function: _error_handler

File: /home/html/interstudy.sk/public_html/_sub/univerzity/index.php
Line: 370
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: p

Filename: controllers/News.php

Line Number: 75

Backtrace:

File: /home/html/interstudy.sk/public_html/_sub/univerzity/application/modules/news/controllers/News.php
Line: 75
Function: _error_handler

File: /home/html/interstudy.sk/public_html/_sub/univerzity/index.php
Line: 370
Function: require_once

Vysoké školy v zahraničí + výmenné pobyty | InterStudy
Bratislava: 02-5262 2611

Štúdium v zahraničí na vysokej škole + výmenné pobyty

Holandsko

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, HOLANDSKO

Už v minulosti sa Holandsko dostalo do povedomia liberálnymi myšlienkami, otvorenosťou a odvážnymi víziami do budúcnosti. Pokrokový charakter krajiny je viditeľný tiež vo vysokoškolskom vzdelávaní. Holandsko je tak ako Dánsko známe kvalitným vzdelávaním, či už ide o vysoké školy alebo univerzity.

Študenti si môžu vybrať z bohatej ponuky medzinárodných programov bez toho, aby ovládali holandský jazyk. Viaceré študijné programy sú v Holandsku vyučované v angličtine alebo v nemčine, čo každoročne priláka veľké množstvo študentov z celého sveta, aby získali kvalifikáciu práve v tejto krajine. Vzdelávanie na holandských vysokých školách je úzko prepojené s praxou. Systém vysokoškolského vzdelávania v Holandsku je orientovaný na rozvoj nadobudnutých teoretických poznatkov a kritického myslenia. Oproti klasickým univerzitám je štúdium na univerzitách orientované skôr na výučbu v menších skupinách, vďaka čomu sú študenti vedení už od prvého roku k diskusiám na hodinách a individuálnemu riešeniu projektov. Absolventi holandských univerzít a vysokých škôl sú pripravení uplatniť sa na trhu práce hneď po ukončení univerzitného štúdia.

Partnerské univerzity v Holandsku

InterStudy spolupracuje s niekoľkými univerzitami v Holandsku, na ktorých môžu slovenskí študenti získať medzinárodne uznávaný titul za výhodných podmienok. Súčasťou štúdia je aj prax v odbore, vďaka čomu majú študenti po skončení štúdia už aj pracovné skúsenosti, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce. Slovenskí študenti, ktorí sa hlásia na univerzitu alebo vysokú školu do Holandska majú možnosť študovať za rovnakých podmienok ako domáci študenti. Štúdium je založené na základe medzinárodne uznávaného systému prenosu kreditov (ECTS). Po ukončení štúdia majú absolventi možnosť pokračovať na holandských univerzitách alebo si vybrať univerzitu kdekoľvek vo svete. Slovenskí študenti, ktorí by chceli získať kvalifikáciu na niektorej z holandských vysokých škôl alebo univerzít, majú prostredníctvom našej agentúry zjednodušený prihlasovací proces. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam Vám pomôžeme s výberom odboru a budeme pri Vás počas celého príjímacieho procesu až do nástupu.

Holandské študijné programy

Bakalárske štúdium v Holandsku trvá 3-4 roky a hlásiť sa naň môžu študenti s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Budúci študenti si môžu vybrať študijný odbor buď v anglickom, alebo v nemeckom jazyku. Súčasťou štúdia je tiež povinná prax, ktorú môžete absolvovať aj v zahraničí. Okrem toho všetky holandské univerzity ponúkajú možnosť stráviť jeden semester, poprípade dlhšie obdobie na niektorej z partnerských univerzít. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia získajú študenti titul BSc (Bachelor of Science) alebo BA (Bachelor of Arts). Následne je možné pokračovať na magisterský stupeň štúdia, ktoré trvá 1-2 roky a po absolvovaní získať titul MSc (Master of Science) alebo MA (Master of Arts).

Dánsko

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, DÁNSKO

Dánsko je malá, avšak vysoko vyspelá krajina, ktorá zohráva dôležitú úlohu nielen v európskom, ale i v celosvetovom meradle. Dáni sú veľmi priateľskí, pohostinní a veselí ľudia, otvorení svetu a rozličným kultúram. V rámci dlhodobej stratégie prúdia v Dánsku do školstva značné investície, vďaka čomu sa tiež rýchlo zvyšuje úroveň vzdelávania.

Vysoké školy sú moderne vybavené a vysokoškolský systém sa snaží v čo najväčšej miere prispôsobiť potrebám a požiadavkám študentov. Záujem o dánske vysoké školy a univerzity narastá aj v zahraničí, keďže študenti profitujú z efektívnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií s príslušnými odvetviami, čo prináša inovatívne študijné metódy so silnou orientáciou na uplatnenie v praxi. Univerzity a vysoké školy v Dánsku vytvárajú vynikajúce podmienky na štúdium a poskytujú medzinárodne uznávanú kvalifikáciu. Navyše vzdelávanie v dánskom školskom systéme je bezplatné. Slovenskí alebo českí študenti môžu ako občania členského štátu EÚ študovať na dánskych univerzitách za rovnakých podmienok ako domáci študenti. O medzinárodnej orientácii dánskych univerzít a vysokých škôl svedčí aj fakt, že mnohé študijné odbory sa vyučujú v anglickom jazyku. Študenti zo Slovenska nemusia ovládať dánsky jazyk, k prijatiu na niektorú z ponúkaných vysokých škôl v Dánsku im stačí znalosť angličtiny a počas štúdia majú možnosť naviac bezplatne navštevovať kurz dánskeho jazyka, čo predstavuje skvelú príležitosť osvojiť si ďalší európsky jazyk.

Partnerské univerzity a inštitúcie v Dánsku

Agentúra InterStudy je oficiálnym zástupcom niekoľkých dánskych vysokoškolských inštitúcií a univerzít. Všetky naše partnerské školy zabezpečujú vysoký štandard výučby a ponúkajú množstvo zaujímavých študijných odborov v anglickom jazyku, ktoré sú akreditované dánskym Ministerstvom školstva. Univerzity a vysokoškolské inštitúcie, ktoré zastupujeme v Dánsku sídlia prevažne v hlavnom meste a iných významných mestách krajiny. Vďaka medzinárodne uznávanej kvalifikácii a úzkej spolupráci s dánskymi i nadnárodnými spoločnosťami nachádzajú absolventi uplatnenie kdekoľvek vo svete. Štúdium je založené na základe medzinárodne uznávaného systému prenosu kreditov (ECTS), čo umožňuje nadväzujúce vzdelávanie nielen v Dánsku. Študenti môžu pokračovať v štúdiu aj na iných vysokých školách v rámci celej Európy alebo mnohých ďalších krajinách sveta. Dánske univerzity a inštitúty majú rozsiahle kontakty so zahraničnými univerzitami, a vďaka zmluvám o spolupráci a výmenným programom môžu študenti stráviť semester, prípadne rok na partnerskej univerzite v zahraničí. Túto možnosť môžu využiť tiež slovenskí vysokoškoláci, ktorí sa rozhodnú pre štúdium na našich dánskych partnerských univerzitách a inštitútoch. Prostredníctvom slovenského zastúpenia agentúrou InterStudy majú slovenskí študenti podstatne zjednodušený prihlasovací proces. Kritériá pre prijatie boli vypracované tak, aby boli odstránené všetky formálne prekážky a príležitosť študovať na univerzite v Dánsku malo čo najväčšie množstvo vysoko motivovaných študentov.

Dánske študijné programy

Vysokoškolské štúdium v Dánsku prebieha na troch na seba nadväzujúcich úrovniach, ktoré predstavujú bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium, pričom prvé dva roky bakalárskeho štúdia môžu tvoriť samostatný celok.

Vyššie odborné vzdelanie, tzv. AP Degree (Academy Profession Degree), je dvojročné denné štúdium, na ktoré je možné sa prihlásiť po získaní úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Ako samostatná kvalifikácia umožňuje absolventom okamžité uplatnenie v praxi, ako súčasť bakalárskeho štúdia tvorí jeho prvé dva roky.

Bakalárske štúdium v Dánsku

Denné štúdium bakalárskeho stupňa trvá podľa zvoleného odboru 3,5 až 4,5 roka. Uchádzači musia mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia sa absolventom priznáva titul BA (Bachelor of Arts) alebo BSc (Bachelor of Science).

Po získaní bakalárskeho titulu je možné nastúpiť na magisterské štúdium, ktoré trvá podľa odboru 1 až 1,5 roka formou denného štúdia. Absolventom sa priznáva titul MA (Master of Arts) alebo MSc (Master of Science). Rovnako ako vyššie odborné a bakalárske štúdium, aj magisterské štúdium je pre slovenských študentov bezplatné. 

Belgicko

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, BELGICKO

Belgicko patrí dlhodobo ku krajinám s vysokou životnou úrovňou a otvorenou multikultúrnou spoločnosťou, a tento trend sa premieta aj do kvality vzdelávania. Univerzity intenzívne nadväzujú medzinárodnú spoluprácu, a tým pádom majú vysoký podiel zahraničných študentov. Na belgických univerzitách môžete študovať perspektívne bakalárske a magisterské odbory aj v anglickom jazyku. Štúdium je navyše pre slovenských študentov finančne dostupné. Vďaka dotáciám od flámskej vlády je ročné školné 1 116 €, čo radí Belgicko medzi vysoko atraktívne krajiny pre štúdium. Je jednou z najglobálnejších krajín sveta, kde sa okrem francúzštiny, holandčiny a nemčiny bez problémov dohovoríte aj po anglicky najmä v hlavnom meste, v Bruseli.

Belgicko je srdcom Európy, a to nielen vďaka svojej výhodnej geografickej polohe – takmer všetky európske metropoly sú v dosahu do dvoch hodín lietadlom, ale aj vďaka tomu, že je sídlom viacerých medzinárodných inštitúcií a ako Európsky parlament či NATO, a nadnárodných korporácií. Vďaka početným medzinárodným podujatiam a konferenciám majú študenti možnosť nadviazať dôležité kontakty už počas štúdia, prípadne absolvovať odbornú stáž.  

Partnerské univerzity v Belgicku

InterStudy spolupracuje s Vrije Universiteit Brussel, ktorá má svoje kampusy priamo v metropole Belgicka. Na univerzite je možné študovať medzinárodne zamerané odbory v anglickom jazyku, a to nielen na bakalárskom, ale aj na magisterskom stupni štúdia. Oficiálne zastúpenie Vrije Universiteit Brussel agentúrou InterStudy uľahčuje slovenským študentom prijímací proces. Vďaka našim bohatým skúsenostiam v oblasti medzinárodného vzdelávania môžeme pomôcť študovať v Belgicku aj Vám!

Belgické študijné programy

Denné bakalárske štúdium v Belgicku trvá 3 roky a je možné sa naň prihlásiť po získaní úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Štúdium prebieha kompletne v angličtine. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia získajú študenti titul BSc (Bachelor of Science) alebo BA (Bachelor of Arts). Následne je možné pokračovať na magisterský stupeň štúdia, ktoré trvá 1-2 roky a po absolvovaní získať titul MSc (Master of Science) alebo MA (Master of Arts).

Fínsko

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM VO FÍNSKU

Fínsko patrí dlhodobo k najbezpečnejším a najrozvinutejším krajinám Európy. Pre Fínov je vzdelanie veľmi dôležité, preto sa školstvu venuje mimoriadnu pozornosť. Fínsko sa nebojí experimentovať a svojím študentom zabezpečiť to najlepšie vysokoškolské vzdelanie.

Viaceré európske krajiny sa fínskym vzdelávacím programom dlhodobo inšpirujú. Univerzitné štúdium kladie dôraz najmä na kvalitu, akademickú slobodu, rovnoprávnosť a medzinárodné prepojenie. Fínske univerzity sú moderne vybavené a vysokoškolský systém sa snaží v čo najväčšej miere prispôsobiť potrebám a požiadavkám študentov. Záujem o fínske vysoké školy a univerzity narastá aj v zahraničí, vďaka tomu, že študenti majú na výber z viacerých programom vyučovaných v anglickom jazyku. Angličtina je vo Fínsku považovaná za tretí "oficiálny” jazyk a ovláda ju väčšina obyvateľov. Vzdelávanie na vysokých školách alebo univerzitách je úzko prepojené s praxou. Profesori a lektori motivujú študentov k samostatnému mysleniu a aktívnej účasti na hodinách. Navyše slovenskí študenti majú možnosť študovať na fínskych univerzitách za rovnakých podmienok ako domáci študenti, čo znamená, že bakalárske aj magisterské štúdium je pre študentov z krajín Európskej únie bezplatné.

Partnerské univerzity vo Fínsku

InterStudy spolupracuje s Häme University of Applied Sciences, ktorá má svoje kampusy v rôznych mestách v južnej časti Fínska. Na univerzite je možné študovať medzinárodne zamerané odbory v anglickom jazyku, a to nielen na bakalárskom, ale aj na magisterskom stupni štúdia. Na vytváraní študijných programoch sa aktívne podieľajú tiež fínske a medzinárodné firmy. Študenti na vyučovaní pracujú na reálnych prípadoch firiem, čo im pomáha dobre sa pripraviť na budúce povolanie vo svojom odbore. Oficiálne zastúpenie Häme University agentúrou InterStudy uľahčuje slovenským študentom prijímací proces. Vďaka našim bohatým skúsenostiam v oblasti medzinárodného vzdelávania môžeme pomôcť študovať vo Fínsku aj Vám!

Študijné programy a štúdium vo Fínsku

Denné bakalárske štúdium vo Fínsku trvá 4 roky a je možné sa naň prihlásiť po získaní úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Štúdium prebieha kompletne v angličtine a znalosť fínskeho jazyka nie je potrebná. Študenti však majú možnosť navštevovať hodiny fínčiny, a tak sa naučiť okrem angličtiny aj ďalší cudzí jazyk. Štúdium je zakončené buď titulom BEng (Bachelor of Engineering), alebo BBA (Bachelor of Business Administration).

Nadväzujúce magisterské štúdium vo Fínsku trvá 1-2 roky. Häme University of Applied Sciences ponúka magisterský odbor zameraný na biznis, ktorý sa vyučuje v anglickom jazyku. Po ukončení získajú titul MBA (Master of Business Administration).

Veľká Británia

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM VO VEĽKEJ BRITÁNII

Veľká Británia priniesla svetu mnoho svetoznámych vedcov, umelcov, politikov a iných významných osobností. Vďaka svojej prosperite, bohatej histórii, kultúre i dlhoročnej tradícii kvalitného vzdelávania je čoraz častejšou voľbou pre záujemcov o vysokoškolské štúdium. Na univerzitách v Anglicku študujú tisíce študentov zo všetkých kútov sveta.

Dôvodom je nielen vynikajúce meno britského vzdelávacieho systému vo svete a bohatá ponuka odborov na všetkých stupňoch, ale aj fakt, že vysokoškolské štúdium trvá kratšie a je finančne dostupnejšie ako v iných anglicky hovoriacich krajinách. Mladí ľudia majú okrem toho príležitosť nadobudnúť skúsenosti v medzinárodnom prostredí, spoznať britskú kultúru a zdokonaliť sa v anglickom jazyku. Získať vysokoškolské vzdelanie v zahraničí, napríklad na niektorej z univerzít vo Veľkej Británii otvára absolventom mnohé príležitosti a je výborným odrazovým mostíkom pri budovaní kariéry.

Partnerské univerzity v Anglicku a Škótsku

InterStudy je zmluvne povereným zástupcom viacerých britských štátnych univerzít, na ktorých môžu slovenskí a českí študenti študovať za veľmi výhodných podmienok. Všetky nami zastupované anglické univerzity zabezpečujú vysoký štandard výučby, čo potvrdzujú aj mnohé prestížne ocenenia, ktoré počas svojho pôsobenia britské univerzity získali. Absolventi majú možnosť dosiahnuť medzinárodne uznávanú kvalifikáciu, ktorá im umožní dobré uplatnenie v praxi, alebo sa môžu rozhodnúť pokračovať v štúdiu, či už na vysokej škole vo Veľkej Británii, alebo v inej krajine sveta. Britské univerzity ponúkajú širokú škálu študijných odborov. Medzi nimi sa nachádzajú aj také, ktoré na Slovensku nie je možné študovať, ako aj najžiadanejšie odbory, pri ktorých záujem niekoľkonásobne prevyšuje kapacity slovenských univerzít. Vďaka našej spolupráci s vybranými anglickými univerzitami sme spoločne vypracovali zjednodušený prijímací proces, ktorý zohľadňuje situáciu a potreby slovenských študentov.

Študenti si môžu zvoliť na štúdium z viacerých univerzít, ktoré sa nachádzajú v rušnom Londýne, alebo tradičné univerzitné mestá ako Cambridge, či priateľské historické Canterbury. Okruh zastupovaných vysokých škôl v Anglicku sa neustále rozširuje. Aktuálny zoznam a podrobné informácie nájdete na internetových stránkach našej agentúry, v sekcii Vysokoškolské štúdium. Pokiaľ máte záujem študovať na akejkoľvek inej univerzite vo Veľkej Británii, taktiež sa môžete obrátiť na našu agentúru. Vďaka našim bohatým skúsenostiam Vám pomôžeme uľahčiť celý prihlasovací proces a prispieť k tomu, aby ste sa na vybranú univerzitu dostali.

Britské študijné programy

Denné bakalárske štúdium trvá 3 roky a je možné sa naň prihlásiť po získaní úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Absolventi získavajú podľa vyštudovaného odboru titul BA (Bachelor of Arts), BSc (Bachelor of Science) alebo LLB (Bachelor of Laws). Pre zahraničných študentov, ktorí nespĺňajú jazykové požiadavky pre prijatie na štúdium vybraného odboru, ale aj pre tých, ktorí sa chcú jednoducho zlepšiť v angličtine, ponúkajú niektoré univerzity štvorročné bakalárske programy s integrovanou výučbou anglického jazyka zameranou na zvolený odbor.

Po ukončení bakalárskeho štúdia je možné nastúpiť na magisterské štúdium, ktoré vo Veľkej Británii trvá 1 rok (12 mesiacov) denného štúdia. Absolventom sa priznáva podľa odboru titul MA (Master of Arts), MSc (Master of Science) alebo LLM (Master of Laws).

Japonsko

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, JAPONSKO

Japonsko, krajina vychádzajúceho slnka, kde sa spája tradičná kultúra s najmodernejšou technológiou. S vysokou životnou úrovňou je úzko spätá aj vysoká úroveň vzdelávania, Japonci na ňu kladú dôraz od prvých rokov, až po vysokoškolské štúdium. Aj preto japonské univerzity dosahujú vysoké hodnotenia v medzinárodných rebríčkoch. Vysokoškolské štúdium je navyše cenovo dostupnejšie ako porovnateľné študijné programy v USA alebo Kanade, a - s výnimkou hlavného mesta Tokia - sú aj životné náklady zvládnuteľné. V posledných rokoch Japonsko otvára svoje brány aj pre študentov zo zahraničia. S klesajúcim podielom mladých ľudí v japonskej populácii sa pôvodne uzavretá spoločnosť čoraz viac globalizuje a pribúdajú aj možnosti štúdia v anglickom jazyku. Japonsko je navyše jednou z najbezpečnejších krajín sveta. Preto ak Vás láka štúdium v krajine s fascinujúcou kultúrou, nádhernou prírodou a kvalitným vzdelávacím systémom, Japonsko určite stojí za zváženie.

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk