Bratislava: 02-5262 2611

International College of Liberal Arts (iCLA)

International College of Liberal Arts (iCLA) - Logo International College of Liberal Arts (iCLA)

International College of Liberal Arts (iCLA) patrí pod súkromnú Yamanshi Gakuin University a je riadne akreditovaná japonským ministerstvom školstva. Univerzita je súčasťou Yamanashi Gakuin School Corporation, organizácie, ktorá zastrešuje vzdelávanie v prefektúre Yamanashi od materských škôl až po magisterské štúdium. iCLA bola založená v roku 2015 a už za krátky čas vzbudila medzinárodný záujem. Až 60% študentov prichádza z viac ako 40 krajín sveta. Štúdium odboru je kompletne v anglickom jazyku, študenti sa však môžu učiť aj po japonsky, čím si zvyšujú šancu pri hľadaní práce nielen v Japonsku.

Systém štúdia na iCLA je podobný americkému modelu, študenti si vyberajú predmety z viacerých oblastí a až vo vyšších ročníkoch si vyberajú špecializáciu. Jednotlivé moduly pritom neštudujú ako samostatné predmety, ale v interdisciplinárnom kontexte, ktorého podstatou je skúmanie súvislostí. Hlavným princípom a cieľom štúdia nie je naučiť, čo, ale skôr ako majú študenti myslieť. Základom je výučba zameraná na riešenie problémov, rozvíjanie kreativity a kritického myslenia. Študent nie je pasívnym prijímateľom vedomostí, ale aktívne získava zručnosti potrebné pre neskoršie uplatnenie v praxi.

Univerzita sa nachádza v Kōfu, hlavnom meste prefektúry Yamanashi, na ostrove Honshu. Do Tokia sa dostanete cca za 90 minút, takže študenti majú možnosť zažiť aj rušnú atmosféru tejto svetovej metropoly. Ikonická hora Fuji je na dohľad z univerzitného kampusu, len 45 minút cesty autom. Kampus, ktorý je aj svojou architektúrou veľmi otvorený, poskytuje študentom všetko, čo k štúdiu potrebujú. Ubytovanie, stravovanie aj všetky spoločenské aktivity prebiehajú na jednom mieste.

Liberal Arts – liberálne štúdiá

Odbor Liberal Arts nadväzuje na tradície s počiatkami v Starovekom Grécku a renesancii, umožňuje získanie všeobecného prehľadu a zároveň hlbšieho poznania vybranej špecializácie. Štúdium je interdisciplinárne, čím študenti získavajú rozdielne uhly pohľadu na jednu tému. Výučba prebieha v malých skupinách formou diskusií, ktorých cieľom je vyjadriť vlastný názor a konfrontovať ho s názormi ostatných. Štúdium sa zameriava na rozvoj akademických zručností vrátane všestranných komunikačných schopností a tímovej práce, ktoré pripravia študentov na ďalšie štúdium a úspešnú kariéru. Dôraz sa kladie aj na aktívnu účasť na vyučovaní, akademické písanie a rozvoj schopnosti kritického myslenia.

Počas prvého ročníka študenti absolvujú prípravné a povinné predmety základného študijného programu, aby sa na základe toho dokázali najlepšie rozhodnúť, na akú špecializáciu sa neskôr zamerajú. Odbor Liberal Arts je tak vhodný aj pre študentov, ktorí ešte presne nevedia, na čo presne sa chcú v neskoršom štúdiu zamerať.
 
Na iCLA majú študenti v rámci učebného plánu na výber z 5 špecializácií, tzv. majors:

 • Psychology
 • Global Business and Economics
 • Political Science
 • Interdisciplinary Art
 • Japan Studies

Okrem hlavných špecializácií si môžu študenti vyberať aj voliteľné predmety (Electives) a workshopy, prípadne aj výmenný pobyt v zahraničí, ktorý však pre zahraničných študentov, na rozdiel od domácich, nie je povinný.

Electives:

 • Japanese Language
 • Sociology & Psychology
 • Quantitative Reasoning & Natural Sciences
 • Health & Physical Education

Úplný zoznam predmetov nájdete na stránke https://q6c3n3q6.rocketcdn.me/en/wp-content/uploads/2023/04/iCLA-Curriculum-course-flyer-2023.4.pdf 

Podmienky prijatia

Maturita/ Stredoškolské štúdium s maturitou
Jazykový certifikát, ako

 • TOEFL iBT s celkovým skóre aspoň 76
 • IELTS s celkovým skóre 5.5

Online interview

Termín podania prihlášky:
Nástup v jarnom semestri – 20. november
Nástup v zimnom semestri – 15. apríl

Študijné náklady

Sumy uvedené v eurách sú orientačné a závisia od aktuálneho kurzu japonského jenu.

administratívny poplatok: cca 50 €
zápisné: cca 1.600 €  - platí sa len v prvom ročníku
školné: cca 12.800 € ročne
ubytovanie: cca 4.500 € ročne
strava: cca 2.800 € ročne

Okrem vyššie uvedených poplatkov je potrebné počítať s príspevkom na zdravotné poistenie (približne € 160 za rok).
Študenti sa môžu uchádzať o štipendium vo výške 25 – 100% zo školného.

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk