Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vysokoškolské štúdium v zahraničí veľká británia
university of birmingham

University of Birmingham

University of Birmingham sa nachádza v meste Birmingham v stredovýchodnej časti  Anglicka. Vznikla v roku 1900 a jej história sa viaže na dve školy: Queen’s College a Mason Scientific College. Jej dátum založenia z nej robí prvú „red brick“ univerzitu vo Veľkej Británii, ktorá sa za viac než sto rokov svojho pôsobenia stala piatou najväčšou univerzitou vo Veľkej Británii. Vďaka svojej centrálnej polohe má skvelé spojenie so všetkými časťami Veľkej Británie a obzvlášť dobrý prístup k rodisku Shakespeara, mestu Stratford-upon-Avon, Oxofordu i welšským vrchom, ktoré sú od Birminghamu vzdialené menej ako hodinu cesty.

Birmingham je skutočne multikultúrne mesto – viac než 30% obyvateľov sú príslušníci etnických menšín a na univerzite študuje až  5 000 zahraničných študentov z viac ako 150 krajín sveta, vďaka čomu má Birmingham jednu za najväčších komunít zahraničných študentov vo Veľkej Británii. Všetci registrovaní študenti majú tiež možnosť navštevovať kurzy akademickej angličtiny zadarmo počas celého štúdia. Okrem International Students Advisory Service, ktoré študentom asistuje a poskytuje informácie o akademických i praktických aspektoch štúdia, je na univerzite pre študentov až 40 športových tímov a viac než 200 klubov a dobrovoľníckych organizácií.

Multikultúrny charakter mesta odráža tiež to, že sa v meste nachádza viac než 200 reštaurácií, v ktorých môžete ochutnať kuchyňu 27 krajín. Každé Vianoce sa tu tiež konajú trhy s názvom Frankfurt Market, na ktoré prichádzajú predajcovia z mnohých krajín.

Univerzita kladie veľký dôraz na obnovu a investície do svojho zariadenia. Do nového športového centra, ktorého otvorenie je naplánované na jar 2016 univerzita investovala 55 miliónov libier. V septembri 2015 bol otvorený nový internát, na ktorom je ubytovaných až 725 nových študentov a ďaľší internát pre takmer 200 študentov sa stavia.

University of Birmingham v roku 2013 The Sunday Times Good University Guide vyhlásili za univerzitu roku a o rok neskôr udelili Birminghamu rovnaké ocenenie The Times. Až 80% výskumu univerzity ohodnotil v roku 2014 Research Excellence Framework ako excelentný. Dôkazom kvality výskumu je aj fakt, že medzi absolventmi a prednášajúcimi univerzity sú dvaja premiéri vlády a až osem držiteľov Nobelovej ceny.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
Na University of Birmingham sa stanete súčasťou stimulujúcej komunity študentov a výskumníkov. Univerzita vyučuje na magisterskom stupni viac ako 350 odborov, čo vám umožní rozvíjať vašu kariériu a venovať sa vašim záujmom. Využite bezplatné poradenstvo a pomoc InterStudy s vašou prihláškou na magisterské štúdium na University of Birmingham!

Podmienky prijatia na magisterský stupeň:
Taught Master’s (štandardný magisterský program)
- na odbory, na ktoré sa vyžaduje britský priemer 2:1 - ukončené bakalárske štúdium (prípadne magisterské štúdium pred r. 2002) s priemerom do 1,5 / B
- na odbory, na ktoré sa vyžaduje britský priemer 2:2 - ukončené bakalárske štúdium (prípadne magisterské štúdium pred r. 2002) s priemerom do 2 / C
- medzinárodný certifikát IELTS 6.0 – 7.0 (podľa odboru) alebo ekvivalent
 
Research Master’s (magisterský program zameraný na výskum)
- ukončené bakalárske štúdium (prípadne magisterské štúdium pred r. 2002) s priemerom do 1,5 / B
- medzinárodný certifikát IELTS 6.0 – 7.0 (podľa odboru) alebo ekvivalent


Školné na magisterské štúdium od septembra 2017 je na väčšinu odborov od 7 000 do 11 000 libier, s možnosťou financovania nekomerčnou študentskou pôžičkou. Kontaktujte nás pre bližšie informácie. 

Okruhy odborov magisterského štúdia:

Business
Ekonómia
Učiteľstvo (rôzne odbory)
Európske štúdiá
Manažment zdravotníckych služieb
Medzinárodný rozvoj
Medzinárodná verejná správa
Medzinárodné vzťahy
Samosprávne štúdiá
Zobraziť všetky

Marketing a komunikácia
Politické vedy
Ruské a východoeurópske štúdiá
Sociálne vedy
Sociálna práca
Sociológia
Urbanistika a regionálne štúdiá
Kompletný zoznam odborov Socal Sciences

 

Africké štúdiá
Archeológia
Klasické štúdiá
Anglická literatúra
Anglický jazyk a aplikovaná lingvistika
Film a kreatívne písanie
Dedičstvo
História
Dejiny umenia
Právo
Moderné jazyky a kultúry
Hudba
Filozofia
Teológia a religionistika
Kompletný zoznam Arts & Law

Chemické inžinierstvo
Chémia
Stavebné inžinierstvo
Počítačová veda
Elektrotechnické inžinierstvo
Matematika
Strojné inžinerstvo
Metalurgia a materiálové inžinierstvo
Fyzika a astronómia
Kompletný zoznam odborov Engineering and Physical Sciences

Biologické vedy
Vedy o zemi
Environmentálny rizikový manažment
Environmentálne vedy
Geografia
Urbanistika a regionálne štúdiá
Psychológia
Šport, telovýchova a rehabilitácia
Kompletný zoznam Life and Environmental Sciences
 

Kompletný zoznam Medical and Dental Sciences

 

University of Birmingham, Edgbaston Campus

Edgbaston Campus je situovaný zhruba 3 míle od centra Birminghamu v zelenej časti mesta. Nachádza sa tu väčšina univerzitných budov. Súčasťou kampusu je aj centrum The Guild, kde sa nachádza mnoho obchodov, kaviareň, banka, kaderníctvo, pošta, realitná kancelária, ktorá pomáha študentom nájsť si ubytovanie a dokonca aj cestovná kancelária, v ktorej majú študenti nárok na výhodné zľavy. Pokiaľ nemôžete navštíviť univerzitu počas dní otvorených dverí, môžete absolvovať virtuálnu prehliadku kampusu na jej webstránke.

University of Birmingham, Selly Oaks Campus

Selly Oaks Campus  je druhý, menší kampus, na ktorom sa nachádza  School of Education a Selly Oaks Visual Arts centre. Tento kampus má taktiež veľmi dobré vybavenie, no viac vidiecku atmosféru.

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 05 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
FAX: +421 2 5249 4681

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk