Bratislava: 02-5262 2611

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences - Logo HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences sídli v provincii Zeeland na juhozápade Holandska, ktorá je charakteristická najmä svojimi úchvatnými plážami a je, najmä v letných mesiacoch, jednou z najrušnejších turistických destinácií v Holandsku. Univerzita sa s celkovým počtom približne 4 800 študentov, z toho asi 500 zahraničných, radí k stredne veľkým inštitúciám. Vďaka relatívne nízkemu počtu študentov v ročníkoch má takto možnosť poskytovať omnoho osobnejší prístup. Vyučujúci kladú dôraz na individuálny koučing, pomoc s výberom predmetov, ako aj poradenstvo v oblasti kariérnych možností.

Výučba prebieha na dvoch kampusoch, v hlavnom meste provincie Middleburg a v prístavnom meste Vlissigen.

MIDDELBURG
História Middelburgu siaha do 9. storočia a jeho historické centrum je jedno z najkrajších v Holandsku. Nájdete tu množstvo podnikov, obchodov a vôbec všetko, čo k rušnému študentskému životu patrí.

VLISSINGEN
HZ ponúka kvalitné študijné programy, z ktorých je 8 vyučovaných v anglickom jazyku. Univerzita vyniká najmä v oblasti vodného hospodárstva, vysoký ranking však dosahuje aj v ďalších študijných odboroch. Od roku 2011 bola HZ pravidelne v prvej trojke v rebríčku holandských multidisciplinárnych univerzít aplikovaných vied. Vysoko bol hodnotený najmä už spomínaný individuálny prístup a kvalitné technické vybavenie univerzity.

Ako univerzita aplikovaných vied sa HZ zameriava na praktické vzdelávanie a aplikovaný výskum. Študenti majú široké možnosti uplatnenia už počas štúdia vďaka úzkej spolupráci s lokálnymi a medzinárodnými firmami, externými výskumnými centrami a globálnou sieťou partnerských univerzít.

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Bakalárske štúdium:
Chemistry (3 alebo 4 roky) kampus Vlissingen
Civil Engineering (3 alebo 4 roky) kampus Middelburg a Vlissingen
Global Project and Change Management (4 roky) kampus Middelburg
Industrial Engineering & Management (4 roky) kampus Middelburg
Information and Communication Technology (4 roky) kampus Middelburg
International Business (3 alebo 4 roky) kampus Vlissingen
Logistics Engineering (4 roky) kampus Vlissingen
Tourism Management (3 alebo 4 roky) kampus Vlissingen
Water Management (3 alebo 4 roky) kampus Middelburg and Vlissingen

Magisterské štúdium:
MSc River Delta Development (18 mesiacov) kampus Middelburg/Velp/Rotterdam

PODMIENKY PRIJATIA

Bakalársky stupeň
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Absolventi gymnázií sa môžu hlásiť aj na trojročné programy, absolventi odborných škôl sa môžu hlásiť len na štvorročné programy.

Špeciálne požiadavky:
Pri vybraných odboroch sa vyžaduje, aby bol uchádzač klasifikovaný z konkrétnych predmetov:
Civil Engineering                                                   matematika a fyzika
Chemistry                                                              matematika a chémia
Logistics Engineering                                            matematika
Industrial Engineering & Management                  matematika
Global Project and Change Management             matematika

Magisterský stupeň
ukončené bakalárske štúdium v príbuznom odbore s dobrým študijným prospechom.

Jazykové podmienky prijatia:
Maturita z angličtiny na úrovni B2 alebo certifikát IELTS 6.0

Deadline na podanie prihlášok:
august – pre nástup v septembri

 

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk