Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences - Logo HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences sídli v provincii Zeeland na juhozápade Holandska, ktorá je charakteristická najmä svojimi úchvatnými plážami a je, najmä v letných mesiacoch, jednou z najrušnejších turistických destinácií v Holandsku. Univerzita sa s celkovým počtom približne 4 800 študentov, z toho asi 500 zahraničných, radí k stredne veľkým inštitúciám. Vďaka relatívne nízkemu počtu študentov v ročníkoch má takto možnosť poskytovať omnoho osobnejší prístup. Vyučujúci kladú dôraz na individuálny koučing, pomoc s výberom predmetov ako aj poradenstvo v oblasti kariérnych možností.

Výučba prebieha na dvoch kampusoch, v hlavnom meste provincie Middleburg a v prístavnom meste Vlissigen.

MIDDELBURG
História Middelburgu siaha do 9. storočia a jeho historické centrum je jedno z najkrajších v Holandsku. Nájdete tu množstvo podnikov, obchodov a vôbec všetko čo k rušnému študentskému životu patrí.

VLISSINGEN
HZ ponúka kvalitné študijné programy, z ktorých je 8 vyučovaných v anglickom jazyku. Univerzita vyniká najmä v oblasti vodného hospodárstva, vysoký ranking však dosahuje aj v ďalších študijných odboroch. Od roku 2011 - teda za posledných deväť rokov - bola HZ pravidelne v prvej trojke v rebríčku holandských multidisciplinárnych univerzít aplikovaných vied. Vysoko bol hodnotený najmä už spomínaný individuálny prístup a kvalitné technické vybavenie univerzity.

Ako univerzita aplikovaných vied sa HZ zameriava na praktické vzdelávanie a aplikovaný výskum. Študenti majú široké možnosti uplatnenia už počas štúdia vďaka úzkej spolupráci s lokálnymi a medzinárodnými firmami, externými výskumnými centrami a globálnou sieťou partnerských univerzít.

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Bakalárske štúdium:
Chemistry (3 alebo 4 roky) kampus Vlissingen
Civil Engineering (3 alebo 4 roky) kampus Middelburg a Vlissingen
Global Project and Change Management (4 roky) kampus Middelburg
Industrial Engineering & Management (4 roky) kampus Middelburg
Information and Communication Technology (4 roky) kampus Middelburg
International Business (3 alebo 4 roky) kampus Vlissingen
Logistics Engineering (4 roky) kampus Vlissingen
Tourism Management (3 alebo 4 roky) kampus Vlissingen
Water Management (3 alebo 4 roky) kampus Middelburg and Vlissingen

Magisterské štúdium:
MSc River Delta Development (18 mesiacov) kampus Middelburg/Velp/Rotterdam

PODMIENKY PRIJATIA

Bakalársky stupeň
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Absolventi gymnázií sa môžu hlásiť aj na trojročné programy, absolventi odborných škôl sa môžu hlásiť len na štvorročné programy.

Špeciálne požiadavky:
Pri vybraných odboroch sa vyžaduje aby bol uchádzač klasifikovaný z konkrétnych predmetov:
Civil Engineering                                                   matematika a fyzika
Chemistry                                                              matematika a chémia
Logistics Engineering                                            matematika
Industrial Engineering & Management                  matematika
Global Project and Change Management             matematika

Magisterský stupeň
ukončené bakalárske štúdium v príbuznom odbore s dobrým študijným prospechom.

Jazykové podmienky prijatia:
Maturita z angličtiny na úrovni B2, alebo certifikát IELTS 6.0

Deadline na podanie prihlášok:
august – pre nástup v septembri
15. január – pre nástup vo februári

 

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk