Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Howest University of Applied Sciences

Howest University of Applied Sciences - Logo Howest University of Applied Sciences

Howest University of Applied Sciences je kreatívna vysoká škola so sídlom v Bruggách a Kortrijku. Jej cieľom je vychovať ďalšie generácie zanietených a vysoko kvalifikovaných odborníkov s dobrou uplatniteľnosťou na trhu práce. Univerzita je známa pre svoj inovatívny a interdisciplinárny prístup k vzdelávaniu a výskumu. Úzko spolupracuje s priemyselným a podnikateľským sektorom, vďaka čomu si v priebehu rokov vybudovala dobré meno v oblasti vedeckého výskumu, služieb a vzdelávania, a počas svojej doterajšej činnosti vybudovala množstvo partnerstiev s univerzitami a organizáciami pôsobiacimi po celom svete.

Howest University of Applied Scineces je medzinárodne uznávaná pre svoje prakticky zamerané programy v oblasti digitálneho dizajnu, kybernetickej bezpečnosti a herného dizajnu a vývoja. Učebné osnovy pravidelne aktualizuje a prispôsobuje, aby zahŕňali nové poznatky a zavádzali najnovší výskum do praxe. Kreativita a podnikanie sú súčasťou DNA Howestu, preto sú kľúčovými prvkami každého programu aj stáže.

Podľa The Princeton Review® je Howest University of Applied Sciences jednou z najlepších vysokých škôl, na ktorých môžete študovať herný dizajn. So svojím bakalárskym programom v odbore Digital Arts and Entertainment (DAE) patrila v roku 2020 a 2021 v kategórii Top Game Design medzi 25 najlepších inštitúcií na svete. Vďaka tomuto programu univerzita získala prvé miesto aj v súťaži The Rookies Award ako najlepšia škola dizajnu a vývoja hier na svete v 2017 a 2018 a piate miesto v roku 2019.

Univerzita je pre študentov atraktívna aj vďaka svojej polohe. Vlakom alebo autom môžete byť za pár hodín v Paríži, Londýne, Amsterdame, Kolíne alebo Luxemburgu. Univerzitné kampusy sa nachádzajú v mestách Kortrijk a Bruggy. Na kampusoch vládne kreatívna atmosféra, študenti majú k dispozícii množstvo priestorov na prácu na projektoch ale aj oddych. Ak práve neštudujete, budete si môcť vychutnať rušný spoločenský život vďaka večierkom, športovým a kultúrnym udalostiam, ktoré sa na kampusoch konajú.

Deadline na podanie prihlášok:
15. august pre nástup v septembri – odporúčaný termín do 1. júna

PODMIENKY PRIJATIA
Bakalárske štúdium 

Maturita/ Stredoškolské štúdium s maturitou
jazykový certifikát IELTS s celkovým skóre 5.5 alebo maturita z anglického jazyka na úrovni B2
Postgraduate Certificate/Advanced Bachelor
ukončené bakalárske, resp. magisterské štúdium
jazykový certifikát IELTS s celkovým skóre 5.5 alebo maturita z anglického jazyka na úrovni B2

ŠTUDIJNÉ ODBORY
Bachelor of Digital Arts and Entertainment (DAE)
Špecializácie:
- Visual effects
- 3D animation
- Game Graphics Production
- Independent Game Production
- Game Development
- Sound Design

Bachelor of Digital Design and Development (DEVINE)
Bachelor of Applied Computer Sciences- špecializácia Cybersecurity


Advanced Bachelor of Bioinformatics – ročná špecializácia po bakalárskom štúdiu molekulárnej biológie, alebo biomedicíny
Postgraduate Certificate in Cyber Security - ročné školné vo výške 2.500€

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk