Bratislava: 02-5262 2611

Howest University of Applied Sciences

Howest University of Applied Sciences - Logo Howest University of Applied Sciences

Howest University of Applied Sciences je kreatívna vysoká škola so sídlom v Bruggách a Kortrijku. Jej cieľom je vychovať ďalšie generácie zanietených a vysoko kvalifikovaných odborníkov s dobrou uplatniteľnosťou na trhu práce. Univerzita je známa pre svoj inovatívny a interdisciplinárny prístup k vzdelávaniu a výskumu. Úzko spolupracuje s priemyselným a podnikateľským sektorom, vďaka čomu si v priebehu rokov vybudovala dobré meno v oblasti vedeckého výskumu, služieb a vzdelávania, a počas svojej doterajšej činnosti vybudovala množstvo partnerstiev s univerzitami a organizáciami pôsobiacimi po celom svete.

Howest University of Applied Sciences je medzinárodne uznávaná pre svoje prakticky zamerané programy v oblasti digitálneho dizajnu, kybernetickej bezpečnosti a herného dizajnu a vývoja. Učebné osnovy pravidelne aktualizuje a prispôsobuje, aby zahŕňali nové poznatky a zavádzali najnovší výskum do praxe. Kreativita a podnikanie sú súčasťou DNA Howestu, preto sú kľúčovými prvkami každého programu aj stáže.

Podľa The Princeton Review® je Howest University of Applied Sciences jednou z najlepších vysokých škôl, na ktorých môžete študovať herný dizajn. So svojím bakalárskym programom v odbore Digital Arts and Entertainment (DAE) patrila v roku 2020, 2021 a 2022 v kategórii Top Game Design medzi 25 najlepších inštitúcií na svete. Vďaka tomuto programu univerzita získala prvé miesto aj v súťaži The Rookies Award ako najlepšia škola dizajnu a vývoja hier na svete v 2017, 2018 a 2021 a piate miesto v roku 2019. Univerzita taktiež získala ocenenie Game in Grads Award v rokoch 2021 a 2022.

Univerzita je pre študentov atraktívna aj vďaka svojej polohe. Vlakom alebo autom môžete byť za pár hodín v Paríži, Londýne, Amsterdame, Kolíne alebo Luxemburgu. Univerzitné kampusy sa nachádzajú v mestách Kortrijk a Bruggy. Na kampusoch vládne kreatívna atmosféra, študenti majú k dispozícii množstvo priestorov na prácu na projektoch, ale aj oddych. Ak práve neštudujete, budete si môcť vychutnať rušný spoločenský život vďaka večierkom, športovým a kultúrnym udalostiam, ktoré sa na kampusoch konajú.

Deadline na podanie prihlášok:
1. júl pre nástup v septembri – odporúčaný termín do 1. júna

PODMIENKY PRIJATIA

Bakalárske štúdium: 

 • Maturita/ Stredoškolské štúdium s maturitou
 • jazykový certifikát IELTS s celkovým skóre 5.5 alebo maturita z anglického jazyka na úrovni B2

Advanced Bachelor/Short track:

 • ukončené bakalárske, resp. magisterské štúdium
 • jazykový certifikát IELTS s celkovým skóre 5.5 alebo maturita z anglického jazyka na úrovni B2


ŠTUDIJNÉ ODBORY - Bachelor (Bakalár)
Digital Arts and Entertainment (DAE)
Špecializácie:

 • Visual effects
 • 3D animation
 • Game Graphics Production
 • Independent Game Production
 • Game Development
 • Sound Design

Digital Design and Development (DEVINE)
Industrial Product Design 
Applied Computer Sciences

Špecializácie:

 • Cybersecurity
 • Web 3 Engineer

Creative Technologies and Artificial Intelligence 

1-ročné štúdium pre absolventov bakalárskeho štúdia:
Advanced Bachelor of Bioinformatics – ročná špecializácia po bakalárskom štúdiu molekulárnej biológie alebo biomedicíny
Bachelor in Creative Technologies & AI (short track)- ročná bakalárska špecializácia pre absolventov informatiky (Computer Science)
 

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk