Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vysokoškolské štúdium v zahraničí veľká británia
anglia ruskin university chelmsford

Anglia Ruskin University Chelmsford - Logo Anglia Ruskin University Chelmsford

Anglia Ruskin University získala svoje meno podľa Johna Ruskina, známeho anglického spisovateľa, vedca a filantropa. Od roku 1992, kedy sa pretransformovala na univerzitu sa každým rokom rozrastá a modernizuje, aby spĺňala vysoké požiadavky a potreby terajších, ale aj budúcich študentov. Dlhoročná tradícia v poskytovaní vysokoškolského vzdelania je zárukou kvality ponúkaných služieb na univerzite Anglia Ruskin. Dôkazom je aj výsledok Národnej štúdie zamestnanosti absolventov, podľa ktorej 90% absolventov univerzity nastúpi do zamestnania alebo pokračuje ďalej v štúdiu do 6 mesiacov po získaní titulu. V roku 2014 získala ocenenie Entrepreneurial University of the year.

Na oboch hlavných kampusoch Cambridge a Chelmsford, kde Anglia Ruskin University sídli,  v súčasnosti spolu študuje viac ako 35 000 študentov. Zahraniční študenti pochádzajúci zo 177 krajín svetatvoria cca 15% poslucháčov denného štúdia. Študenti majú možnosť obrátiť sa na tím ľudí, ktorý je im vždy ochotný pomôcť pri riešení problémov, tak aby ich pobyt a štúdium na Anglia Ruskin University bol bezstarostný a čo možno najúspešnejší. Študentská únia okrem iného pre študentov pravidelne organizuje rôzne kultúrne podujatia, koncerty, párty ako aj divadelné predstavenia.

PODMIENKY PRIJATIA

Bakalárske štúdium
- maturitný priemer do 2,0 – 2,5 v závislosti od odboru
- certifikát IELTS 6.0 (s minimálnym skóre 5.5 z každej časti) alebo ekvivalent

Magisterské štúdium
- priemer známok počas bakalárskeho štúdia do 2,0 – 2,5 v závislosti od odboru
- certifikát IELTS na skóre 6.5 (s minimálnym skóre 5.5 z každej časti) alebo ekvivalent

Anglia Ruskin University, Chelmsford campus

Výučba v meste Chelmsford prebieha v komplexe moderných budov pri rieke Chelmer len 10 minút od centra mesta hromadnou dopravou. Študentom univerzity ponúka digitálne video a audio vybavenie, špecializované zariadenia pre počítačovú animáciu, webové a multimediálne systémy. K dispozícii je aj knižnica na vysokej úrovni, stravovacie zariadenia a miesta, kde sa študenti môžu stretávať vo svojom voľnom čase.

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk