Bratislava: 02-5262 2611

Informačné Podujatia k vysokoškolskému štúdiu v zahraničí

Informačné podujatia

Na našich podujatiach stretneš vyučujúcich a študentov zo zahraničných univerzít a získaš cenné informácie. Aby ti nič neuniklo, prihlás sa na Newsletter. Kontroluj si spamový priečinok!

Prihlasujem sa na prezentáciu univerzity
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk