Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium v zahraničí - Priebeh vybavovania

Priebeh vybavovania

Kontaktujte nás, radi vám poradíme s výberom odboru, univerzity, či krajiny

InterStudy je jediná agentúra v SR s takmer 20-ročnými skúsenosťami v poradenstve a spracovávaní prihlášok na zahraničné univerzity. Pomohli sme už viac ako 3 000 študentom a máme najrozsiahlejšiu sieť partnerských univerzít, ktoré oficiálne priamo zastupujeme, bez ďalšieho sprostredkovateľa.  

Informácie týkajúce sa univerzít, študijných odborov, podmienok prijatia, prihlasovacieho procesu, ubytovania a praktických otázok študentského života môžete získať priamo v našej kancelárii:

  - osobne na Gajova 4 v Bratislave 
  - telefonicky na č. 02-5262 2612, 0911 457 906 
  - e-mailom na univerzity@interstudy.sk

Vyplnenie prihlášky

Na štúdium sa vo väčšine prípadov prihlasuje on-line. Aby sme vám mohli čo najlepšie pomôcť, začnite vyplnením predbežnej prihlášky, ktorá je nezáväzná. Poskytneme vám podrobné inštrukcie a kompletný zoznam požadovaných dokumentov, ktorý závisí od univerzity a odboru, na ktorý sa hlásite. Vaše dokumenty dôkladne skontrolujeme, aby ste mali prihlášku v poriadku po formálnej aj obsahovej stránke, a poradíme vám s prípadnými nedostatkami a s ich odstránením.

Prihlášku je dobré podať v dostatočnom časovom predstihu. Ak ste v poslednom ročníku štúdia a nemáte ešte splnené všetky podmienky prijatia (napr. maturitu alebo jazykovú skúšku), na univerzitu budete prijatí podmienečne.

O celom postupe vybavovania od podania prihlášky, žiadosti o ubytovanie, úhrady školného, alebo žiadosti o pôžičku (ak je štúdium spoplatnené) až po informácie pred nástupom na univerzitu vás bude InterStudy priebežne informovať.

Inštitucionálne jazykové skúšky

Nemáte medzinárodný certifikát z angličtiny? Žiadny problém! Na mnohé z našich partnerských inštitúcií môžete absolvovať jazykovú skúšku priamo v našich kanceláriách vo vopred dohodnutom termíne, ktorý vám najviac vyhovuje. Viaceré univerzity akceptujú aj maturitu z angličtiny (úroveň B2). Kontaktujte nás, nájdeme riešenie pre vašu individuálnu situáciu! 

Príprava na nástup na univerzitu

InterStudy vám bude pomáhať a radiť počas celého prihlasovacieho procesu až po váš nástup na univerzitu a samozrejme kedykoľvek po nástupe, ak budete potrebovať našu pomoc. Budete môcť nadviazať kontakt s našimi študentmi z vyšších ročníkov, ktorí vám poradia aj s praktickými záležitosťami a otázkami na mieste. 

Vybavovanie prihlášky na zahraničnú vysokú školu prostredníctvom InterStudy vám ušetrí veľa času a zbytočného stresu. Môžete sa pokojne sústrediť na prípravu na maturitu/bakalársku skúšku s pocitom bezpečia, že vám nič neunikne a neprešvihnete žiadny termín. InterStudy vám ponúka najdlhšie skúsenosti, najväčší výber univerzít a kvalifikované poradenstvo za nízky poplatok. Pracovníci InterStudy majú osobnú skúsenosť s univerzitným štúdiom v zahraničí.  

POPLATKY za kompletné vybavenie prihlášky a všetky súvisiace konzultačné služby 

Holandsko/ Belgicko/ Fínsko: € 90 
   
Dánsko/ UK*/ Japonsko: € 350
   
Nepartnerské:  € 600

*(1) Ak si vyberiete univerzitu, na ktorú/é je potrebné podať prihlášku cez systém UCAS, poplatok účtovaný systémom UCAS (€ 35) môžete uhradiť aj cez InterStudy. InterStudy je registrované UCAS centrum oprávnené vybavovať prihlášky na všetky britské univerzity.

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk