Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium v zahraničí - Priebeh vybavovania

Priebeh vybavovania
  •  Kontaktujte nás, radi vám poradíme s výberom odboru, univerzity, či krajiny. 

InterStudy je jediná agentúra v SR s takmer 20-ročnými skúsenosťami v poradenstve a spracovávaní prihlášok na zahraničné univerzity. Pomohli sme už viac ako 3 000 študentom a máme najrozsiahlejšiu sieť partnerských univerzít, ktoré oficiálne priamo zastupujeme, bez ďalšieho sprostredkovateľa.  

Informácie týkajúce sa univerzít, študijných odborov, podmienok prijatia, prihlasovacieho procesu, ubytovania a praktických otázok študentského života môžete získať priamo v našej kancelárii:

  - osobne na Gajova 4 v Bratislave 
  - telefonicky na č. 02-5262 2612, 0902 99 11 02 
  - e-mailom na univerzity@interstudy.sk

  • Vyplnenie prihlášky

Na štúdium sa vo väčšine prípadov prihlasuje on-line. Aby sme vám mohli čo najlepšie pomôcť, začnite vyplnením predbežnej prihlášky, ktorá je nezáväzná. Poskytneme vám podrobné inštrukcie a kompletný zoznam požadovaných dokumentov, ktorý závisí od univerzity a odboru, na ktorý sa hlásite. Vaše dokumenty dôkladne skontrolujeme, aby ste mali prihlášku v poriadku po formálnej aj obsahovej stránke, a poradíme vám s prípadnými nedostatkami a s ich odstránením.

Prihlášku je dobré podať v dostatočnom časovom predstihu. Ak ste v poslednom ročníku štúdia a nemáte ešte splnené všetky podmienky prijatia (napr. maturitu alebo jazykovú skúšku), na univerzitu budete prijatí podmienečne.

O celom postupe vybavovania od podania prihlášky, žiadosti o ubytovanie, úhrady školného, alebo žiadosti o pôžičku (ak je štúdium spoplatnené) až po informácie pred nástupom na univerzitu vás bude InterStudy priebežne informovať.

  • Inštitucionálne jazykové skúšky

Nemáte medzinárodný certifikát z angličtiny? Žiadny problém! Na mnohé z našich partnerských inštitúcií môžete absolvovať jazykovú skúšku priamo v našich kanceláriách vo vopred dohodnutom termíne, ktorý vám najviac vyhovuje. Viaceré univerzity akceptujú aj maturitu z angličtiny (úroveň B2). Kontaktujte nás, nájdeme riešenie pre vašu individuálnu situáciu! 

  • Príprava a nástup na univerzitu

InterStudy vám bude pomáhať a radiť počas celého prihlasovacieho procesu až po váš nástup na univerzitu a samozrejme kedykoľvek po nástupe, ak budete potrebovať našu pomoc. Budete môcť nadviazať kontakt s našimi študentmi z vyšších ročníkov, ktorí vám poradia aj s praktickými záležitosťami a otázkami na mieste. 

Vybavovanie prihlášky na zahraničnú vysokú školu prostredníctvom InterStudy vám ušetrí veľa času a zbytočného stresu. Môžete sa pokojne sústrediť na prípravu na maturitu/bakalársku skúšku s pocitom bezpečia, že vám nič neunikne a neprešvihnete žiadny termín. InterStudy vám ponúka najdlhšie skúsenosti, najväčší výber univerzít a kvalifikované poradenstvo za nízky poplatok. Pracovníci InterStudy majú osobnú skúsenosť s univerzitným štúdiom v zahraničí.  

POPLATKY za kompletné vybavenie prihlášky a všetky súvisiace konzultačné služby 

Veľká Británia: € 190 na partnerské univerzity (vrátane pomoci s vízami) 
  UCAS poplatok*(1): € 28 za 1 prihlášku/odbor, € 33 za viac (max. 5)
Dánsko:    € 290     
   
Holandsko:  od € 60 na partnerské univerzity
  € 550 na nepartnerské univerzity
   
Fínsko, Belgicko:   € 90 
   
Japonsko:  € 190 (+ poplatok cca € 50, ktorý si účtuje univerzita)

*(1) Ak si vyberiete univerzitu, na ktorú/é je potrebné podať prihlášku cez systém UCAS, poplatok účtovaný systémom UCAS môžete uhradiť aj cez InterStudy. InterStudy je registrované UCAS centrum oprávnené vybavovať prihlášky na všetky britské univerzity.

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk