Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium v zahraničí - Priebeh vybavovania

Priebeh vybavovania
  •  Kontaktujte nás, radi vám poradíme s výberom odboru, univerzity, či krajiny. 

InterStudy je jediná agentúra v SR s viac ako 18-ročnými skúsenosťami v poradenstve a spracovávaní prihlášok na zahraničné univerzity. Pomohli sme už viac ako 2 000 študentom a máme najrozsiahlejšiu sieť partnerských univerzít, ktoré oficiálne priamo zastupujeme, bez ďalšieho sprostredkovateľa.  

Informácie týkajúce sa univerzít, študijných odborov, podmienok prijatia, prihlasovacieho procesu, ubytovania a praktických otázok študentského života môžete získať priamo v našich kancelárii:

  - osobne na Gajova 4 v Bratislave
  - telefonicky na č. 02-5262 2612, 0902 99 11 02 
  - e-mailom na univerzity@interstudy.sk

  • Vyplnenie prihlášky

Na štúdium sa vo väčšine prípadov prihlasuje on-line. Aby sme vám mohli čo najlepšie pomôcť, začnite vyplnením predbežnej prihlášky, ktorá je nezáväzná. Poskytneme vám podrobné inštrukcie a kompletný zoznam požadovaných dokumentov, ktorý závisí od univerzity a odboru na ktorý sa hlásite. Vaše dokumenty dôkladne skontrolujeme, aby ste mali prihlášku v poriadku po formálnej aj obsahovej stránke, a poradíme vám s prípadnými nedostatkami a s ich ostránením.

Prihlášku je dobré podať v dostatočnom časovom predstihu. Ak ste v poslednom ročníku štúdia a nemáte ešte splnené všetky podmienky prijatia (napr. maturitu alebo jazykovú skúšku) na univerzitu budete prijatí podmienečne.

O celom postupe vybavovania od podania prihlášky, žiadosti o ubytovanie, úhrady školného, alebo žiadosti o pôžičku (ak je štúdium spoplatnené) až po informácie pred nástupom na univerzitu vás bude InterStudy priebežne informovať.

  • Inštitucionálne jazykové skúšky

Nemáte medzinárodný certifikát z angličtiny? Žiadny problém! Na mnohé z našich partnerských inštitúcií môžete absolvovať jazykovú skúšku priamo v našich kanceláriách, vo vopred dohodnutom termíne, ktorý vám najviac vyhovuje. Niektoré univerzity akceptujú aj maturitu z angličtiny (úroveň B2). Kontaktujte nás, nájdeme riešenie pre vašu individuálnu situáciu! 

  • Príprava a nástup na univerzitu

InterStudy vám bude pomáhať a radiť počas celého prihlasovacieho procesu, až po váš nástup na univerzitu a samozrejme kedykoľvek po nástupe, ak budete potrebovať našu pomoc. Budete môcť nadviazať kontakt s našimi študentmi z vyšších ročníkov, ktorí vám poradia aj s praktickými záležitosťami a otázkami na mieste. 

Služby InterStudy môžete využiť za nízky poplatok! InterStudy vám ponúka nielen najdlhšie skúsenosti, najväčší výber univerzít, ale aj najdostupnejšie služby na trhu! Navyše, členky tímu InterStudy majú osobnú skúsenosť s univerzitným štúdiom v zahraničí.  

Veľká Británia:  € 150 poplatok za kompletné vybavenie prihlášky a všetky súvisiace služby (vrátane pomoci s vízami)
                            € 500 v prípade prihlášky na nepartnerské univerzity

                            Ak si vyberiete univerzitu či univerzity, na ktorú/é je potrebné podať prihlášku cez systém UCAS, poplatok účtovaný                                                                          systémom UCAS môžete uhradiť aj cez InterStudy. 
                            InterStudy je registrované UCAS centrum, oprávnené vybavovať prihlášky na všetky britské univerzity.


Dánsko:                 za kompletné vybavenie prihlášky a všetky súvisiace služby 

                                 €60 - zvýhodený poplatok pri skompletizovaní prihlášky do 14.2.2022

                                 €80 - poplatok pri skompletizovaní prihlášky po 15.2.2022

                                 poradenstvo pri výbere odboru/ univerzity/ krajiny 
                                 poskytnutie aktuálnych informácií a individuálny prístup 
                                 bezplatná účasť na informačných podujatiach
                                 test z anglického jazyka (ak by ste test nespravili, opravíme test spolu s vami a poradíme na čo sa zamerať pri opakovaní testu) 
                                 poradenstvo pri písaní motivačného listu a návrhy na jeho vylepšenie
                                 inštrukcie ohľadom referencií
                                 spracovanie prihlášky
                                 príprava na interview
                                 info-balíček ako si hľadať ubytovanie, prácu a na čo nezabudnúť pred vycestovaním

                                  Vďaka osobným skúsenostiam so štúdiom v Dánsku, znalosťou dánskeho jazyka a dlhoročnou spoluprácou s dánskymi vysokoškolskými inštitúciami, Vám budeme vedieť poradiť vo všetkých aspektoch štúdia nielen v tejto krajine.

Holandsko:     € 40 poplatok za kompletné vybavenie prihlášky a všetky súvisiace služby 
                          € 500 v prípade prihlášky na University of Groningen 

Fínsko:             € 40 poplatok za kompletné vybavenie prihlášky a všetky súvisiace služby 

Belgicko:         € 40 poplatok za kompletné vybavenie prihlášky a všetky súvisiace služby (belgické univerzity si účtujú administratívny poplatok,
                                 vratný po nástupe na univerzitu vo forme zľavy zo školného )

Japonsko:        € 150 poplatok za kompletné vybavenie prihlášky a všetky súvisiace služby (+ poplatok cca € 50, ktorý si účtuje univerzita)

Číslo účtu pre úhradu poplatkov: 
2928455036/1100 (Tatra banka)

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk