Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vysokoškolské štúdium v Belgicku

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, BELGICKO

Belgicko patrí dlhodobo ku krajinám s vysokou životnou úrovňou a otvorenou multikultúrnou spoločnosťou, a tento trend sa premieta aj do kvality vzdelávania. Univerzity intenzívne nadväzujú medzinárodnú spoluprácu, a tým pádom majú vysoký podiel zahraničných študentov. Na belgických univerzitách môžete študovať perspektívne bakalárske a magisterské odbory aj v anglickom jazyku. Štúdium je navyše pre slovenských študentov finančne dostupné. Vďaka dotáciám od flámskej vlády je ročné školné necelých 1000 €, čo radí Belgicko medzi vysoko atraktívne krajiny pre štúdium. Je jednou z najglobálnejších krajín sveta kde sa okrem francúzštiny, holandčiny a nemčiny bez problémov dohovoríte aj po anglicky, najmä v hlavnom meste, v Bruseli.

Belgicko je srdcom Európy, a to nielen vďaka svojej výhodnej geografickej polohe – takmer všetky európske metropoly sú v dosahu do dvoch hodín lietadlom, ale aj vďaka tomu, že je sídlom viacerých medzinárodných inštitúcií a ako Európsky parlament či NATO, a nadnárodných korporácií. Vďaka početným medzinárodným podujatiam a konferenciám majú študenti možnosť nadviazať dôležité kontakty už počas štúdia, prípadne absolvovať odbornú stáž.  

Partnerské univerzity

InterStudy spolupracuje s Vrije Universiteit Brussel, ktorá má svoje kampusy priamo v metropole Belgicka. Na univerzite je možné študovať medzinárodne zamerané odbory v anglickom jazyku, a to nielen na bakalárskom, ale aj na magisterskom stupni štúdia. Oficiálne zastúpenie Vrije Universiteit Brussel agentúrou InterStudy uľahčuje slovenským študentom prijímací proces. Vďaka našim bohatým skúsenostiam v oblasti medzinárodného vzdelávania môžeme pomôcť študovať v Belgicku aj Vám!

Študijné programy

Denné bakalárske štúdium v Belgicku trvá 3 roky a je možné sa naň prihlásiť po získaní úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Štúdium prebieha kompletne v angličtine. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia získajú študenti titul BSc (Bachelor of Science) alebo BA (Bachelor of Arts). Následne je možné pokračovať na magisterský stupeň štúdia, ktoré trvá 1-2 roky a po absolvovaní získať titul MSc (Master of Science) alebo MA (Master of Arts).

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk