Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium v Belgicku

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, BELGICKO

Belgicko patrí dlhodobo ku krajinám s vysokou životnou úrovňou a otvorenou multikultúrnou spoločnosťou, a tento trend sa premieta aj do kvality vzdelávania. Univerzity intenzívne nadväzujú medzinárodnú spoluprácu, a tým pádom majú vysoký podiel zahraničných študentov. Na belgických univerzitách môžete študovať perspektívne bakalárske a magisterské odbory aj v anglickom jazyku. Štúdium je navyše pre slovenských študentov finančne dostupné. Vďaka dotáciám od flámskej vlády je ročné školné 1 116 €, čo radí Belgicko medzi vysoko atraktívne krajiny pre štúdium. Je jednou z najglobálnejších krajín sveta, kde sa okrem francúzštiny, holandčiny a nemčiny bez problémov dohovoríte aj po anglicky najmä v hlavnom meste, v Bruseli.

Belgicko je srdcom Európy, a to nielen vďaka svojej výhodnej geografickej polohe – takmer všetky európske metropoly sú v dosahu do dvoch hodín lietadlom, ale aj vďaka tomu, že je sídlom viacerých medzinárodných inštitúcií a ako Európsky parlament či NATO, a nadnárodných korporácií. Vďaka početným medzinárodným podujatiam a konferenciám majú študenti možnosť nadviazať dôležité kontakty už počas štúdia, prípadne absolvovať odbornú stáž.  

Partnerské univerzity v Belgicku

InterStudy spolupracuje s Vrije Universiteit Brussel, ktorá má svoje kampusy priamo v metropole Belgicka. Na univerzite je možné študovať medzinárodne zamerané odbory v anglickom jazyku, a to nielen na bakalárskom, ale aj na magisterskom stupni štúdia. Oficiálne zastúpenie Vrije Universiteit Brussel agentúrou InterStudy uľahčuje slovenským študentom prijímací proces. Vďaka našim bohatým skúsenostiam v oblasti medzinárodného vzdelávania môžeme pomôcť študovať v Belgicku aj Vám!

Belgické študijné programy

Denné bakalárske štúdium v Belgicku trvá 3 roky a je možné sa naň prihlásiť po získaní úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Štúdium prebieha kompletne v angličtine. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia získajú študenti titul BSc (Bachelor of Science) alebo BA (Bachelor of Arts). Následne je možné pokračovať na magisterský stupeň štúdia, ktoré trvá 1-2 roky a po absolvovaní získať titul MSc (Master of Science) alebo MA (Master of Arts).

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk