Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

NHL Stenden University of Applied Sciences

NHL Stenden University of Applied Sciences - Logo NHL Stenden University of Applied Sciences

NHL Stenden University patrí medzi 3 najlepšie univerzity aplikovaných vied v Holandsku, toto ocenenie získala už tretí rok po sebe. Vysoký ranking dosahuje aj v hodnoteniach svojich študentov, ktorí oceňujú najmä relevantnosť študijných programov pre neskoršie uplatnenie v praxi.

Väčšina odborov, ktoré je možné študovať v angličtine, je vyučovaná na hlavnom kampuse v meste Leeuwarden, ktoré má vyše 120 000 obyvateľov a je hlavným mestom provincie Friesland. Leží len 30 minút cesty od pobrežia, a hodinu a pol od Amsterdamu. Napriek tomu, že mesto patrí k menším, vďaka veľkému počtu študentov (viac ako 20 000) tu zažijete živú študentskú atmosféru, a nájdete tu všetko čo k životu a štúdiu budete potrebovať.

Ostatné menšie kampusy sa nachádzajú v mestách Emmen, Meppel a Groningen.

Stenden University kladie vysoký dôraz na to, aby študijné programy čo najlepšie pripravili absolventov na ich budúcu kariéru, aby sa vedeli orientovať v medzinárodnom, interkultúrnom a dynamicky sa meniacom prostredí pracovného trhu. Vďaka medzinárodným kontaktom, ktoré univerzita neustále nadväzuje s firmami, spoločnosťami a univerzitami môžu študenti absolvovať stáž, aj študijný pobyt v zahraničí, a získané skúsenosti zúročiť neskôr pri budovaní kariéry.

Výučba na NHL Stenden University prebieha systémom takzvaného Design-Based Education. Študenti pracujú v malých interdisciplinárnych skupinách na projektoch a zadaniach. Cieľom je aby učenie nebolo len pre učenie, ale viedlo k schopnostiam prichádzať s praktickými riešeniami. K dispozícií majú ateliéry so simulovaným prostredím, ako napríklad cvičnú firmu, hotel či multimediálne štúdiá, kde si môžu otestovať svoje riešenia a získať spätnú väzbu od vyučujúcich a ostatných študentov. Dôraz sa kladie aj na osobnostný rozvoj každého študenta a prevzatie zodpovednosti za svoje štúdium. Študijné a kariérne ciele si postupne stanovuje študent sám pod dohľadom prideleného tútora.

Pozrite si video-tour univerzity tu: https://www.youtube.com/watch?v=qotsPdf1j6o&feature=youtu.be

Deadline na podanie prihlášok:
15. august pre nástup v septembri – odporúčaný termín do 1. mája
15. január pre nástup vo februári

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY
Bakalárske štúdium

BSc Business Administration Bachelor - Leeuwarden – 4 roky
BA Creative Business, Media Management - Leeuwarden 3 alebo 4 roky
BSc Information Technology (IT) - Emmen – 4 roky
BBA International Business - Leeuwarden – 4 roky
BA International Hospitality Management - Leeuwarden – 3 alebo 4 roky
BSc International Logistics Management - Emmen – 4 roky
BEd International Teacher - Education Primary Schools - Meppel – 4 roky
BEd International Teacher - Education Secondary Schools - Groningen – 4 roky
BA Leisure & Events Management – Leeuwarden – 4 roky
BSC Marketing Management - Emmen – 4 roky
BA Tourism Management – Leeuwarden – 3 alebo 4 roky
BA Communication & Multimedia Design – 4 roky

Magisterské štúdium:

odbory s dotovaným školným (2.168 €):

MA Content & Media Strategy - Leeuwarden – 12 mesiacov
MA International Leisure, Tourism Events & Management - Leeuwarden – 12 mesiacov

odbory s vyšším školným:

MA International Hospitality and Service Management - Leeuwarden - €11.800

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk