Bratislava: 02-5262 2611

NHL Stenden University of Applied Sciences

NHL Stenden University of Applied Sciences - Logo NHL Stenden University of Applied Sciences

NHL Stenden University patrí medzi 3 najlepšie univerzity aplikovaných vied v Holandsku, toto ocenenie získala už tretí rok po sebe. Vysoký ranking dosahuje aj v hodnoteniach svojich študentov, ktorí oceňujú najmä relevantnosť študijných programov pre neskoršie uplatnenie v praxi.

Väčšina odborov, ktoré je možné študovať v angličtine, je vyučovaná na hlavnom kampuse v meste Leeuwarden, ktoré má vyše 120 000 obyvateľov a je hlavným mestom provincie Friesland. Leží len 30 minút cesty od pobrežia a hodinu a pol od Amsterdamu. Napriek tomu, že mesto patrí k menším, vďaka veľkému počtu študentov (viac ako 20 000) tu zažijete živú študentskú atmosféru a nájdete tu všetko, čo k životu a štúdiu budete potrebovať.

Ostatné menšie kampusy sa nachádzajú v mestách Emmen, Meppel a Groningen.

Stenden University kladie vysoký dôraz na to, aby študijné programy čo najlepšie pripravili absolventov na ich budúcu kariéru, aby sa vedeli orientovať v medzinárodnom, interkultúrnom a dynamicky sa meniacom prostredí pracovného trhu. Vďaka medzinárodným kontaktom, ktoré univerzita neustále nadväzuje s firmami, spoločnosťami a univerzitami, môžu študenti absolvovať stáž aj študijný pobyt v zahraničí a získané skúsenosti zúročiť neskôr pri budovaní kariéry.

Výučba na NHL Stenden University prebieha systémom takzvaného Design-Based Education. Študenti pracujú v malých interdisciplinárnych skupinách na projektoch a zadaniach. Cieľom je, aby učenie nebolo len pre učenie, ale viedlo k schopnostiam prichádzať s praktickými riešeniami. K dispozícii majú ateliéry so simulovaným prostredím ako napríklad cvičnú firmu, hotel či multimediálne štúdiá, kde si môžu otestovať svoje riešenia a získať spätnú väzbu od vyučujúcich a ostatných študentov. Dôraz sa kladie aj na osobnostný rozvoj každého študenta a prevzatie zodpovednosti za svoje štúdium. Študijné a kariérne ciele si postupne stanovuje študent sám pod dohľadom prideleného tútora.

Pozrite si video-tour univerzity tu: https://www.youtube.com/watch?v=qotsPdf1j6o&feature=youtu.be

Deadline na podanie prihlášok:
15. august pre nástup v septembri – odporúčaný termín do 1. mája
15. január pre nástup vo februári

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY
Bakalárske štúdium

BSc Business Administration Bachelor - Leeuwarden - 4 roky
BSc Communication & Multimedia Design - Leeuwarden - 4 roky
BSc Computer Science - Emmen - 4 roky
BA Creative Business, Media Management - Leeuwarden - 3 alebo 4 roky
BSc Entrepreneurship and Retail Management -  Leeuwarden - 4 roky
BA European Studies - Leeuwarden - 3 alebo 4 roky
BA Human Resources Management - Leeuwarden - 4 roky
BSc Information Technology (IT) - Emmen - 4 roky
BBA International Business - Leeuwarden / Emmen - 4 roky
BA International Hospitality Management - Leeuwarden - 3 alebo 4 roky
BSc International Logistics Management - Emmen - 4 roky
BEd International Teacher Education for Primary Schools - Meppel - 4 roky
BEd International Teacher Education for Secondary Schools - Groningen - 4 roky
BA Leisure & Events Management – Leeuwarden - 4 roky
BSC Marketing Management - Emmen / Leeuwarden- 4 roky
BA Tourism Management - Leeuwarden - 3 alebo 4 roky

Magisterské štúdium:

odbory s dotovaným školným:

MA Content & Media Strategy - Leeuwarden - 1 rok
MA International Leisure, Tourism Events & Management - Leeuwarden -1 rok
MSc Computer Vision & Data Science - Leeuwarden - 1 rok
MA International Hospitality and Service Management - Leeuwarden - 1 rok

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk