Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium v zahraničí veľká británia
aberystwyth university

Aberystwyth University - Logo Aberystwyth University

Jedna z najlepších univerzít vo Veľkej Británii, ktorá sa pravidelne umiestňuje na najvyšších miestach v hodnotení kvality vzdelávania. Aberystwyth University nie je iba kvalitná vzdelávacia inštitúcia. Do prvej desiatky každoročného hodnotenia britských univerzít Whatuni Student Choice Awards ju posunuli samotní študenti, ktorí si pochvaľujú spôsob výučby, prístup profesorov, široké možnosti vycestovania do zahraničia a v neposlednom rade aktívny spoločenský a kultúrny život.

Aberystwyth je univerzitné mesto a domov pre viac ako 9000 študentov z celého sveta. Prímorské prostredie, vždyzelené útesy a historické štvrte lákajú okrem študentov aj veľké množstvo turistov, ktorí majú chuť spoznať pravú anglickú tvár a ktorí pridávajú mestu kozmopolitný charakter.

Aberystwyth University sa snaží poskytnúť každému študentovi to najlepšie študijné prostredie. Študenti si môžu vybrať z viac ako 300 odborov, pričom dôraz sa kladie najmä na hĺbkové štúdium. Jednou z hlavných priorít univerzity je okrem iného tiež prepojenie vzdelávania s praxou. Práve z toho dôvodu majú študenti popri teoretických prednáškach aj niekoľko praktických hodín a seminárov, počas ktorých získavajú skutočné pracovné skúsenosti. Univerzita sa rada chváli faktom, že až 95% čerstvých absolventov si dokáže nájsť prácu alebo pokračovať v nadväzujúcom štúdiu už do 6 mesiacov od ukončenia štúdia. Veľkú zásluhu na tom majú hlavne profesori a lektori, ktorí sa snažia motivovať svojich študentov na ceste k lepšiemu výsledku a tým pádom aj k budúcemu uplatneniu.

Študenti si môžu vybrať zo širokého množstva bakalárskych programov. Univerzita poskytuje vzdelanie v spoločenských, prírodných, ale aj technicky zameraných odboroch. Každý študent navyše môže kombinovať predmety z viacerých študijných programov a tak zabezpečiť, že bude študovať danú problematiku nielen do hĺbky, ale sa bude zameriavať na to, čo ho reálne zaujíma.

Hlavným cieľom Aberystwyth University je vytvoriť pre študentov také prostredie, aby chodili do školy so záujmom. Univerzita podporuje nezávislosť každého svojho študenta a poskytuje mu dostatočný priestor v sebarealizácii. Študenti sa môžu popri štúdiu venovať rôznym študentským spolkom a aktivitám. Rozvíjať hudobný, či športový talent, alebo len tak užitočne tráviť voľný čas môžu v univerzitnom športovom centre s vlastnou plavárňou, lezeckou stenou, tanečnou sálou a posilňovňou. Kultúrne akcie pravidelne pripravuje hudobné centrum, ktoré okrem akcií vytvára ideálne podmienky na individuálny tréning či už spevu, hudby alebo tanca.

Nielen univerzita, ale aj samotné mesto Aberystwyth sa snaží prispôsobiť študentom, ktorí majú možnosť nadväzovať nové priateľstvá v niektorom z miestnych barov, kaviarní alebo galérií. Mesto, ktoré domáci familiárne nazývajú Aber sa už dlhšiu dobu teší pomenovaniu jedného z najbezpečnejších študentských miest vo Veľkej Británii a svojou unikátnou atmosférou si získalo už nejedného študenta. 

Univerzita má pre študentov k dispozícii aj prospechové štipendium 2 000 libier v prvom ročníku a taktiež niektoré fakulty ponúkajú štipendiá do 500 libier na vybrané odbory. Okrem toho, študenti majú možnosť uchádzať sa o akademické štipendium 1000 - 2000 libier - pre jeho získanie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky z 2 predmetov.

PODMIENKY PRIJATIA
Bakalárske štúdium

- maturitný priemer do 2,5 – 3,0 v závislosti od odboru
jazyková podmienka - jedno z nasledujúcich:
- maturita z angličtiny na úrovni B2, známka 1 alebo 2
- certifikát IELTS 6.0 - 6.5 v závislosti od odboru (s minimálnym skóre 5.5 z každej časti), alebo ekvivalent

Magisterské štúdium
- priemer známok počas bakalárskeho štúdia do 2,0 - 2,5 v závislosti od odboru
- certifikát IELTS 6.0 - 7.0 (s minimálnym skóre 5.5 - 6.0 v každej časti) podľa odboru

ŠTUDIJNÉ ODBORY - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

Accounting and Finance with Management
Accounting and Finance with Marketing
Accounting and Finance with Mathematics
Adventure Tourism Management
Agriculture
Agriculture with Animal Science
Agriculture with Business Management
Animal Behaviour
Animal Science
Applied Mathematics
Zobraziť všetky

Art History
Art History with Fine Art
Artificial Intelligence and Robotics
Astrophysics
Biochemistry
Biology
Business Economics
Business Finance
Business Information Technology
Business Law
Business and Management
Business and Management with French
Business and Management with Spanish
Celtic Studies
Childhood Studies
Computer Graphics, Vision and Games
Computer Science
Computer Science and Artificial Intelligence
Creative Writing and Drama and Theatre Studies
Countryside Conservation
Countryside Management
Creative Arts
Creative Writing
Creative Writing and Drama and Theatre Studies
Creative Writing and Film and Television Studies
Creative Writing and Fine Art
Criminal Law
Criminology
Criminology with Applied Psychology
Data Science
Drama and Theatre Studies
Ecology
Economics
Economics with Management
Education with History
Education with Mathematics
Education with Spanish
Education
Engineering Physics
English Literature
English Literature and Creative Writing
Environmental Earth Science
Environmental Science
Equine Science
Equine and Veterinary Bioscience
European Languages
European Law
Equine Studies
Film and Television Studies
Film-making
Financial Mathematics
Fine Art
French
Film and Television Studies
Fine Art
French
Genetics
Genetics and Biochemistry
Geography
German
History
History and Welsh History
Human Biology and Health
Human Geography
Human Rights
Information and Library Studies
International Politics
International Politics and Global Development
International Politics and Intelligence Studies
International Politics and Military History
International Politics and Strategic Studies
Internet Computing and Systems Administration
Internet Computing and Systems Administration (with integrated year in industry)
Irish Language and Literature/Education
Law  
Liberal Arts
Life Sciences
Law with Business and Management
Law with Criminology
Law with International Politics
Law with Politics
Law with Spanish
Marine and Freshwater Biology
Marketing
Marketing with Accounting and Finance
Marketing with Management
Mathematical and Theoretical Physics
Mathematics
Media and Communication Studies
Medieval and Early Modern History
Microbiology
Modern and Contemporary History
Marine and Freshwater Biology
Mathematical and Theoretical Physics
Mathematics
Mathematics with Accounting and Finance
Mathematics with Economics
Mathematics with Education
Microbiology
Modern Languages with Business and Management
Physical Geography
Physics
Physics with Education
Physics with Planetary and Space Physics
Plant Biology
Politics
Politics and Modern History
Psychology
Psychology and Education
Pure Mathematics
Robotics and Embedded Systems Engineering
Scenography and Theatre Design
Software Engineering
Space Science and Robotics
Spanish and Latin American Studies
Spanish with Education
Sport and Exercise Science
Tourism Management 
Tourism Management with French
Tourism Management with Spanish
Veterinary Biosciences
Welsh
Welsh and the Celtic Languages
Wildlife Conservation
Writing for Broadcasting, Media and Performance
Zoology

 

Veľa odborov je možné študovať aj v kombinácii s iným odborom a to v rovnakom pomere, alebo s možnosťou výberu hlavného odboru. Kontaktujte poradcov InterStudy, radi vás budeme informovať o širokej škále možností. 

ŠTUDIJNÉ ODBORY - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM:

Animal Science
Archive Administration
Art History
Art and Art History
Biotechnology
Creative Writing
Computer Science (Software Engineering)
Data Science
Digital Curation 
Environmental Law and Policy
Zobraziť všetky

Environmental Change, Impact and Adaptation
Environmental Law and Policy 
Environmental Management
Equine Science
Fine Art 
History and Heritage
History of Wales
Human Rights and Humanitarian Law
Information and Library Studies
International Politics
International Politics (Research Training)
International Politics (Specialist)
International Commercial Law
International Business Management
International Finance
International Finance and Banking
Literary Studies
Law
Legal Practice
Livestock Science 
Medieval Britain & Europe
Modern History
Management
Management and Finance
Management and Marketing
Politics, Media and Performance
Practising Human Geography
Psychology
Research Training (Law) 
Remote Sensing and GIS 
Statistics for Computational Biology
Welsh Politics and Society (Research Training)
Welsh Politics and Society (Specialist)

 

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk