Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium v Holandsku

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, HOLANDSKO

Už v minulosti sa Holandsko dostalo do povedomia liberálnymi myšlienkami, otvorenosťou a odvážnymi víziami do budúcnosti. Pokrokový charakter krajiny je viditeľný tiež vo vysokoškolskom vzdelávaní. Holandsko je tak ako Dánsko známe kvalitným vzdelávaním, či už ide o vysoké školy alebo univerzity.

Študenti si môžu vybrať z bohatej ponuky medzinárodných programov bez toho, aby ovládali holandský jazyk. Viaceré študijné programy sú v Holandsku vyučované v angličtine alebo v nemčine, čo každoročne priláka veľké množstvo študentov z celého sveta, aby získali kvalifikáciu práve v tejto krajine. Vzdelávanie na holandských vysokých školách je úzko prepojené s praxou. Systém vysokoškolského vzdelávania v Holandsku je orientovaný na rozvoj nadobudnutých teoretických poznatkov a kritického myslenia. Oproti klasickým univerzitám je štúdium na univerzitách orientované skôr na výučbu v menších skupinách, vďaka čomu sú študenti vedení už od prvého roku k diskusiám na hodinách a individuálnemu riešeniu projektov. Absolventi holandských univerzít a vysokých škôl sú pripravení uplatniť sa na trhu práce hneď po ukončení univerzitného štúdia.

Partnerské univerzity

InterStudy spolupracuje s niekoľkými univerzitami v Holandsku, na ktorých môžu slovenskí študenti získať medzinárodne uznávaný titul za výhodných podmienok. Súčasťou štúdia je aj prax v odbore, vďaka čomu majú študenti po skončení štúdia už aj pracovné skúsenosti, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce. Slovenskí študenti, ktorí sa hlásia na univerzitu alebo vysokú školu do Holandska majú možnosť študovať za rovnakých podmienok ako domáci študenti. Štúdium je založené na základe medzinárodne uznávaného systému prenosu kreditov (ECTS). Po ukončení štúdia majú absolventi možnosť pokračovať na holandských univerzitách alebo si vybrať univerzitu kdekoľvek vo svete. Slovenskí študenti, ktorí by chceli získať kvalifikáciu na niektorej z holandských vysokých škôl alebo univerzít, majú prostredníctvom našej agentúry zjednodušený prihlasovací proces. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam Vám pomôžeme s výberom odboru a budeme pri Vás počas celého príjímacieho procesu až do nástupu.

Študijné programy

Bakalárske štúdium v Holandsku trvá 3-4 roky a hlásiť sa naň môžu študenti s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Budúci študenti si môžu vybrať študijný odbor buď v anglickom, alebo v nemeckom jazyku. Súčasťou štúdia je tiež povinná prax, ktorú môžete absolvovať aj v zahraničí. Okrem toho všetky holandské univerzity ponúkajú možnosť stráviť jeden semester, poprípade dlhšie obdobie na niektorej z partnerských univerzít. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia získajú študenti titul BSc (Bachelor of Science) alebo BA (Bachelor of Arts). Následne je možné pokračovať na magisterský stupeň štúdia, ktoré trvá 1-2 roky a po absolvovaní získať titul MSc (Master of Science) alebo MA (Master of Arts).

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk