Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium v zahraničí holandsko
hanze university of applied sciences

Hanze University of Applied Sciences - Logo Hanze University of Applied Sciences

Ako naznačuje jej názov, Hanze University nadväzuje na medzinárodnú a obchodnú tradíciu mesta. Jej cieľom je poskytnúť profesionálne vzdelanie zamerané na prax a okamžité uplatnenie na trhu práce. Oproti klasickým univerzitám ponúka výučbu v menších skupinách a tým aj individuálnejší prístup zo strany vyučujúcich. Študijné programy boli vypracované v úzkej spolupráci s odborníkmi z praxe, aby poznatky a zručnosti získané počas štúdia boli aktuálne a relevantné pre prax.

Univerzita sídli v komplexe Zernike, centre podobnom kampusu, vytvorenom v spolupráci s University of Groningen ako jedinečné miesto pre vzdelávanie, výskum a podnikanie. Okrem oboch univerzít tu sídli aj množstvo firiem, čo posilňuje prepojenie na podnikateľský sektor. Univerzita poskytuje vzdelanie viac ako 25 000 holandským a zahraničným študentom pochádzajúcim z viac ako 50 krajín. Najatraktívnejšie odbory s perspektívou medzinárodného uplatnenia sú vyučované v anglickom a nemeckom jazyku.

Študenti môžu využívať univerzitnú multimediálnu knižnicu, obsahujúcu rozsiahlu zbierku odbornej literatúry a študijných materiálov, plne digitalizované študijné prostredie ako aj univerzitné počítače a notebooky. Pre skupinové projekty si môžu zarezervovať špecializované učebne. Medzinárodným študentom je k dispozícii International Student Office, ktorý bol v roku 2011 študentmi ocenený ako najlepší v celom Holandsku. Samotná univerzita v hodnotení Elsevier získala až 9 medailí (hodnotenie spokojnosti študentov so svojimi odbormi) a bola vyhlásená za najlepšiu univerzitu aplikovaných vied v krajine.

Budovy Prince Claus Conservatoire a Minerva Academy, kde sa vyučuje hudba a výtvarné odbory, sa nachádzajú v širšom centre Groningenu. Kampus Assen, ktorý je vzdialený asi 20 minút vlakom od Groningenu, je sídlom Hanze Institute of Technology.

Groningen, metropola severného Holandska, je živé, dynamické a najmä študentské mesto a zároveň druhé najstaršie univerzitné mesto v Holandsku. V stredoveku patrilo medzi hanzovné mestá a kozmopolitný a obchodný charakter si zachovalo aj v dnešných časoch. Groningen je populačne veľmi mladé mesto, až každý piaty občan je študent, a mesto preto vychádza v ústrety potrebám mladých ľudí. Nájdete tu mnohé reštaurácie, kaviarne, galérie, múzeá a divadlá. Bary a kluby bývajú otvorené až do rána a v mnohých podnikoch, športových a kultúrnych zariadeniach si študenti môžu uplatniť zľavy. Mesto v spolupráci s University of Groningen a Hanze University of Applied Sciences podporuje v rámci projektu „Groningen City of Talent“ výskum, inovácie a podnikanie, ale aj kreativitu mladých ľudí. Vďaka rozsiahlej študentskej populácii (druhá najpočetnejšia v Holandsku) má Groningen pomerne rozvinutú a pestrú kultúrnu scénu. Každoročne sa tu koná najväčší európsky showcase festival Eurosonic. V neposlednom rade je Groningen mestom bicyklov s výborne vybudovanou cyklistickou infraštruktúrou, cyklistika tvorí až 57% dopravy. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je Groningen už po tretí rok vyhlásený za najlepšie študentské mesto v Holandsku.

Podľa prieskumu Európskej komisie organizovanom v októbri 2013 patrí Groningen medzi najlepšie mestá na život a štúdium v Európe. Získal najvyššie hodnotenie za svoje vzdelávacie zariadenia, zdravotníctvo a verejné priestranstvá. Groningen sa tiež pravidelne umiestňuje na popredných priečkach v hodnoteniach úrovne športových a kultúrno-spoločenských zariadení, zelených priestranstiev a bezpečnosti. Drvivá väčšina obyvateľov Groningenu zastáva názor, že prítomnosť cudzincov je pre ich mesto prospešná. Spomedzi 79 hodnotených európskych miest sa v celkovom hodnotení kvality života Groningen umiestnil na vynikajúcom 3. mieste a podobne v súťaži európskej komisie iCapital bol nominovaný do prvej trojice najinovatívnejších európskych miest. 

PODMIENKY PRIJATIA
Bakalársky stupeň
ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

Špeciálne požiadavky na vybrané bakalárske odbory:
Jazz, Vážna hudba – úspešné absolvovanie prijímacieho testu z teórie, hudobného sluchu a konkurz. Študenti, ktorí sa nemôžu dostaviť na prijímací test, môžu vo výnimočných prípadoch a po schválení predsedom skúšobnej komisie zaslať portfólio.
Výtvarné umenie, Grafický dizajn – úspešné absolvovanie prijímacieho testu (respektíve zaslanie portfólia) a vypracovanie stanoveného zadania, ktoré študent obdrží s pozvánkou na prijímací test.
Sports Management - úspešné absolvovanie prijímacej skúšky
Sensor Technology - uchádzači o prijatie na 3-ročné štúdium musia na začiatku štúdia úspešne absolvovať vstupný test z matematiky

Magisterský stupeň
Ukončené bakalárske štúdium v príbuznom odbore s dobrým študijným prospechom. V niektorých prípadoch je potrebné preukázať prax v odbore, ktorý chce uchádzač študovať.

Špeciálne požiadavky pre vybrané magisterské odbory: 
Jazz, Vážna hudba - úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru
Výtvarné umenie - zaslanie portfólia. Úspešní uchádzači budú pozvaní na prijímací pohovor.

Jazykové podmienky prijatia:
Maturita z angličtiny na úrovni B2 alebo certifikát IELTS 5.0 (BA Jazz, Classical Music) alebo 6.0 (4-ročné bakalárske štúdium) alebo 6.5 (3-ročné bakalárske štúdium a magisterské štúdium).


Deadline na podanie prihlášok:
15. august s výnimkou odborov:
Fyzioterapia - 15. január
Music (Classical Music, Conducting) - 1. marec
Music (Jazz) - 1. apríl
Sports Studies - 1. máj
MSc International Communication - 1. jún
Dizajn. Fine Art, Design Sustainable Energy Systems Management, Renewable Energy - 1. júl

ŠTUDIJNÉ ODBORY
Bakalárske štúdium:

Marketing Management (4 ročný program)
International Business (3 a 4 ročný program)
Internationale Betriebswirtschaft (v nemeckom jazyku; 4 ročný program)
International Facility Management (4 ročný program)
International Communication (4 ročný program)
International Finance and Control (3 a 4 ročný program)

Popular Culture (4 ročný program)

Mechanical Engineering (3-ročný program)
Electrical & Electronic Engineering (4 ročný program): 3 majors: Sensor Technology, Electronics, Mechatronics

Game Design (4 ročný program)

Design (Graphic; 4 ročný program)
Fine Arts (4 ročný program)

Jazz (4 ročný program)
Classical Music (4 ročný program)

Physiotherapy (4 ročný program)
Sports Studies (3 ročný program)

Magisterské štúdium

odbory so štatutárnym školným:
Data Science for Life Sciences
European Master in Sustainable Energy System Management
European Master in Renewable Energy
Energy for Society
Master in International Business and Management
Master of Arts in Fine Arts and Design (MADtech or Painting)
Master Smart System Engineering
Business Studies (Interdisciplinary Business Professional)
International Communication
Architecture (part-time)
Master of Music so špecializáciami: 

  • Classical Music
  • New York Jazz
  • New Audiences and Innovative Practice

odbory s vyšším školným:
Master of Business Administration - 15 000€
MBA in Purpose Economy - 15 000€

Ohlasy študentov na túto univerzitu

 
David
Študijný odbor:
Sports Studies
Ako hodnotíte univerzitu, ktorú navštevujete? Ak to máte možnosť porovnať, ako ju hodnotíte v porovnaní so školstvom na Slovensku?
S univerzitou som zatiaľ veľmi spokojný, univerzita je veľmi moderná a priestory sú veľmi pekné. Keď to porovnám so Slovenskom tak tu je školstvo na úplne inej úrovni.
Ako zvládate štúdium?
So štúdiom zatiaľ nemám skoro žiadne problémy a ak by som aj mal tak viem, že sa hneď môžem so svojim problémom obrátiť na niektorého s mojich učiteľov.
Ako hodnotíte prístup učiteľov ku študentom?
Prístup učiteľov je výborný a každému žiakovi sa snažia pomôcť ako len vedia.
Ste spokojný/á s vybavením školy? Ako hodnotíte dostupnosť a kvalitu študijných materiálov?
Škola je vybavená dobre avšak niekedy je potrebné kupovať si učebnice, ktoré nie sú najlacnejšie a keď k tomu pripočítam školné je to niekedy celkom najlacnejšie.
Ako hodnotíte študentský život? (študentská únia, rôzne kluby, podujatia organizované školou, mesto)
Od začiatku sa nás či už škola alebo iné študentské organizácie snažili socializovať čo najviac, aby sme spoznali iných študentov a nemali sme pocit samoty.
Ako sa Vám páči ubytovanie?
S ubytovaním tu bol veľký problém, určite najväčšia nevýhoda zatiaľ a najväčšia starosť. Ale časom sa nám podarilo nájsť veľmi pekné ubytovanie za celkom rozumnú cenu na tunajšie pomery.
Našli ste si prácu? Ak áno, je náročné skĺbiť štúdium s prácou?
Prácu momentálne hľadám, lebo doteraz bolo treba vybavovať strašne veľa vecí okolo ubytovania. Ale počul som, že nie je veľký problém pracovať popri štúdiu.
Považujete svoje rozhodnutie študovať v zahraničí za správne?
Áno, zatiaľ toto rozhodnutie určite neľutujem.
Ako ste boli spokojný/á s poradenstvom a pomocou InterStudy pri vybavovaní štúdia?
Áno, Interstudy mi bola ochotná poradiť a pomôcť v podstate zo všetkým, čo som potreboval.
Doporučili by ste InterStudy Vašim priateľom či známym?
Áno, nevidím dôvod, prečo nie.
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk