Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vysokoškolské štúdium v zahraničí - O nás

O nás

InterStudy má už 18 rokov skúseností v oblasti medzinárodného vzdelávania. Na Slovenskom trhu pôsobí od roku 1998. Po skúsenostiach so zabezpečovaním stredoškolských a jazykových pobytov v zahraničí sme sa v roku 2004, po vstupe našej krajiny do Európskej únie, ako jediná agentúra stali reprezentantom viacerých európskych štátnych univerzít pre Slovenskú republiku. S našou pomocou už nastúpilo na zahraničné univerzity viac ako dvetisíc slovenských študentov, mnohí z nich sú už držiteľmi univerzitného diplomu. „Naši“ absolventi nachádzajú uplatnenie v rôznych krajinách sveta.

InterStudy má najširšiu ponuku z agentúr pôsobiacich v SR. Sme oficiálnym a priamym zastúpením vyše 30 zahraničných štátnych univerzít i niekoľkých súkromných vzdelávacích inštitúcií a ponuku partnerských inštitúcií každoročne rozširujeme. InterStudy spolupracuje s britskými univerzitami už 12 rokov a je jedinou agentúrou v SR, ktorá je priamym zastúpením všetkých svojich partnerských univerzít, a nie pobočkou iných východoeurópskych agentúr. 

Využite naše bohaté skúsenosti, profesionálne poradenstvo a servis počas celého prijímacieho procesu. Poradíme Vám pri výbere školy a orientácii v širokej škále študijných odborov na všetkých stupňoch štúdia. Pomôžeme Vám pri príprave prihlášky a všetkých potrebných dokumentov, pri vybavovaní ubytovania, a oboznámime Vás s možnosťami financovania. Celú komunikáciu budete môcť realizovať iba s našou agentúrou, čo Vám ušetrí množstvo času a nákladov. Všetky potrebné informácie a pokyny obdržíte v slovenčine.

Vďaka našej spolupráci s vybranými univerzitami sme spoločne vypracovali zjednodušený prijímací proces, ktorý zohľadňuje situáciu a potreby slovenských študentov. A to najpodstatnejšie: študenti, ktorí nemajú medzinárodný certifikát z angličtiny požadovaný k prijatiu na univerzitu, majú možnosť absolvovať inštitucionálne testy z anglického jazyka priamo v kancelárii či na podujatiach InterStudy na Slovensku, čím ušetria nielen čas, ale aj finančné prostriedky. 

Úlohou tímu kvalifikovaných, schopných a priateľských poradcov InterStudy je zjednodušiť a urýchliť celý proces Vášho prijatia na štúdium.

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk