Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, VEĽKÁ BRITÁNIA

Veľká Británia priniesla svetu mnoho svetoznámych vedcov, umelcov, politikov a iných významných osobností. Vďaka svojej prosperite, bohatej histórii, kultúre i dlhoročnej tradícii kvalitného vzdelávania je čoraz častejšou voľbou pre záujemcov o vysokoškolské štúdium. Na univerzitách v Anglicku študujú tisíce študentov zo všetkých kútov sveta.

Dôvodom je nielen vynikajúce meno britského vzdelávacieho systému vo svete a bohatá ponuka odborov na všetkých stupňoch, ale aj fakt, že vysokoškolské štúdium trvá kratšie a je finančne dostupnejšie ako v iných anglicky hovoriacich krajinách. Mladí ľudia majú okrem toho príležitosť nadobudnúť skúsenosti v medzinárodnom prostredí, spoznať britskú kultúru a zdokonaliť sa v anglickom jazyku. Získať vysokoškolské vzdelanie v zahraničí, napríklad na niektorej z univerzít vo Veľkej Británii otvára absolventom mnohé príležitosti a je výborným odrazovým mostíkom pri budovaní kariéry.

Partnerské univerzity

InterStudy je zmluvne povereným zástupcom viacerých britských štátnych univerzít, na ktorých môžu slovenskí a českí študenti študovať za veľmi výhodných podmienok. Všetky nami zastupované anglické univerzity zabezpečujú vysoký štandard výučby, čo potvrdzujú aj mnohé prestížne ocenenia, ktoré počas svojho pôsobenia britské univerzity získali. Absolventi majú možnosť dosiahnuť medzinárodne uznávanú kvalifikáciu, ktorá im umožní dobré uplatnenie v praxi, alebo sa môžu rozhodnúť pokračovať v štúdiu, či už na vysokej škole vo Veľkej Británii, alebo v inej krajine sveta. Britské univerzity ponúkajú širokú škálu študijných odborov. Medzi nimi sa nachádzajú aj také, ktoré na Slovensku nie je možné študovať, ako aj najžiadanejšie odbory, pri ktorých záujem niekoľkonásobne prevyšuje kapacity slovenských univerzít. Vďaka našej spolupráci s vybranými anglickými univerzitami sme spoločne vypracovali zjednodušený prijímací proces, ktorý zohľadňuje situáciu a potreby slovenských študentov.

Študenti si môžu zvoliť na štúdium z viacerých univerzít, ktoré sa nachádzajú v rušnom Londýne, alebo tradičné univerzitné mestá ako Cambridge, či priateľské historické Canterbury. Okruh zastupovaných vysokých škôl v Anglicku sa neustále rozširuje. Aktuálny zoznam a podrobné informácie nájdete na internetových stránkach našej agentúry, v sekcii Vysokoškolské štúdium. Pokiaľ máte záujem študovať na akejkoľvek inej univerzite vo Veľkej Británii, taktiež sa môžete obrátiť na našu agentúru. Vďaka našim bohatým skúsenostiam Vám pomôžeme uľahčiť celý prihlasovací proces a prispieť k tomu, aby ste sa na vybranú univerzitu dostali.

Študijné programy

Denné bakalárske štúdium trvá 3 roky a je možné sa naň prihlásiť po získaní úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Absolventi získavajú podľa vyštudovaného odboru titul BA (Bachelor of Arts), BSc (Bachelor of Science) alebo LLB (Bachelor of Laws). Pre zahraničných študentov, ktorí nespĺňajú jazykové požiadavky pre prijatie na štúdium vybraného odboru, ale aj pre tých, ktorí sa chcú jednoducho zlepšiť v angličtine, ponúkajú niektoré univerzity štvorročné bakalárske programy s integrovanou výučbou anglického jazyka zameranou na zvolený odbor.

Po ukončení bakalárskeho štúdia je možné nastúpiť na magisterské štúdium, ktoré vo Veľkej Británii trvá 1 rok (12 mesiacov) denného štúdia. Absolventom sa priznáva podľa odboru titul MA (Master of Arts), MSc (Master of Science) alebo LLM (Master of Laws).

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk