Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Registrácia na IELTS

Registrácia na IELTS

Prihláste sa na skúšku IELTS cez InterStudy!

InterStudy je oficiálnym registračným centrom pre skúšku IELTS. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom skúšky či samotného procesu prihlasovania, môžete sa obrátiť na našich konzultantov, ktorí vám ochotne pomôžu a poradia. Skúšku IELTS akceptujú všetky naše partnerské inštitúcie vo Veľkej Británii, Dánsku, Holandsku a Fínsku.

Poplatok za IELTS test je 204 eur. Registráciu na test je potrebné vyplniť najneskôr 5 týždňov pred dátumom testu (ak je na test ešte voľná kapacita, dá sa zaregistrovať až kým sa nezaplnia miesta). K registrácii sa prikladá naskenovaná farebná kópia pasu alebo občianskeho preukazu v JPEG, PNG alebo GIF formáte. 

Testy prebiehajú väčšinou v sobotu, výnimočne vo štvrtky. 3 časti testu, konkrétne Listening, Reading and Writing sa absolvujú v jeden deň. Časť Speaking sa môže konať do 7 dní pred, alebo po ostatných častiach (je na rozhodnutí centra, v ktorý deň). 

Termíny IELTS testov v British Council v r. 2019:

Dátum skúšky Deadline registrácie Miesto
26.10.2019 11.10.2019 Bratislava
23.11.2019 08.11.2019 BA, ZA
07.12.2019 22.11.2019 BA, KE
11.1.2020 27.12.2019 Bratislava
1.2.2020 17.1.2020 KE, TT
22.2.2020 7.2.2020 Bratislava
7.3.2020 21.2.2020 Bratislava
21.3.2020 6.3.2020 Žilina
4.4.2020 20.3.2020 Bratislava
18.4.2020 3.4.2020 BA, KE
30.5.2020 15.5.2020 Bratislava
13.6.2020 29.5.2020 BA, KE
20.6.2020 5.6.2020 Bratislava

*Výsledky sú k dispozícii zvyčajne 2 týždne po skúške.

Zoznam termínov testov na Slovensku (Bratislava, Košice, Trenčín, Trnava, Žilina) a online registráciu nájdete na: https://ielts.britishcouncil.org/CheckAvailability.aspx

*študenti, ktorí potrebujú IELTS kvôli univerzitnému štúdiu si vyberajú AC (Academic) level

Ako na to? Aký termín si mám vybrať? Koľko bodov potrebujem dosiahnuť, aby som sa dostal/a na vybranú univerzitu?

Aj na tieto otázky získate odpoveď v InterStudy. Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme!

Kontaktná osoba: Simona Janečeková, e-mail: simona.janecekova@interstudy.sk, tel. 02-5262 2612

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk