Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Japonsko

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, JAPONSKO

Japonsko, krajina vychádzajúceho slnka, kde sa spája tradičná kultúra s najmodernejšou technológiou. S vysokou životnou úrovňou je úzko spätá aj vysoká úroveň vzdelávania, Japonci na ňu kladú dôraz od prvých rokov, až po vysokoškolské štúdium. Aj preto japonské univerzity dosahujú vysoké hodnotenia v medzinárodných rebríčkoch. Vysokoškolské štúdium je navyše cenovo dostupnejšie, ako porovnateľné študijné programy v USA alebo Kanade, a - s výnimkou hlavného mesta Tokia - sú aj životné náklady zvládnuteľné. V posledných rokoch Japonsko otvára svoje brány aj pre študentov zo zahraničia. S klesajúcim podielom mladých ľudí v japonskej populácii sa pôvodne uzavretá spoločnosť čoraz viac globalizuje a pribúdajú aj možnosti štúdia v anglickom jazyku. Japonsko je navyše jednou z najbezpečnejších krajín sveta. Preto ak Vás láka štúdium v krajine s fascinujúcou kultúrou, nádhernou prírodou a kvalitným vzdelávacím systémom, Japonsko určite stojí za zváženie.

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk