Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vysokoškolské štúdium v zahraničí fínsko
häme university of applied sciences

Häme University of Applied Sciences - Logo Häme University of Applied Sciences

Fínsko je bezpečná krajina, v ktorej všetko funguje, a do prírody nikdy nie je ďaleko. Pre Fínov je vzdelanie dôležitou hodnotou, preto svojmu školstvu venujú mimoriadnu pozornosť. Dôraz kladnú na kvalitu, akademickú slobodu, rovnoprávnosť a medzinárodné prepojenie. Angličtina je vo Fínsku tretím “neoficiálnym” jazykom.

Häme University of Applied Sciences (HAMK) je multidisciplinárna vysoká škola, ktorá sa nachádza v centre najhustejšie obývanej časti južného Fínska, kde žije polovica obyvateľstva krajiny.

HAMK má 7 kampusov, na ktorých študuje 7 200 študentov a pôsobí viac ako 600 učiteľov a iných zamestnancov. Vyučuje 31 študijných odborov, z toho 7 bakalárskych a 1 magisterský program v angličtine.

 Medzinárodná dimenzia je prirodzenou súčasťou každodenného života inštitúcie. Zahraniční študenti sem prichádzajú zo 70 krajín, aby sa mohli vzdelávať v jednom z najkvalitnejších školských systémov na svete.

Pri výučbe sa vo veľkej miere využívajú rôzne online nástroje. V oblasti uplatnenia absolventov na trhu práce je HAMK medzi najúspešnejšími fínskymi inštitúciami. Čiastočne je to i vďaka silnému prepojeniu s firmami a priemyslom. Študenti sa vzdelávajú v autentickom prostredí a pracujú na projektoch, z ktorých profitujú samotní študenti, ako aj podniky. Univerzita vykonáva aplikovaný výskum a rozvojové projekty orientované na zákazníka. Jej 4 výskumné jednotky podporujú organizácie a priemysel v regióne.

Kvalita fínskych vysokých škôl je priebežne monitorovaná Fínskym centrom pre hodnotenie vzdelávania. HAMK bola prvou vysokou školou v krajine, ktorá získala najvyššie hodnotenie pre svoj systém kvality.

HAMK má približne 100 partnerských univerzít v Európe, a okolo 20 v Ázii, Severnej a Južnej Amerike, Rusku a Afrike.
Študenti vybraných odborov majú možnosť študovať tzv. "double degree", čo znamená, že časť štúdia absolvujú na partnerskej univerzite a po skončení štúdia získajú titul z dvoch inštitúcií.

KAMPUSY, NA KTORÝCH SA VYUČUJÚ PROGRAMY V ANGLIČTINE

Valkeakoski

Mesto s 21 000 obyvateľmi na juhu Fínska, ktoré ponúka širokú škálu služieb a voľnočasových aktivít. Na svoju veľkosť je to prekvapujúco rôznorodé mesto. Rôzne športové príležitosti, etnické reštaurácie, kiná, divadlo, zábava a krásna príroda spríjemňujú študentský život. Čo nenájdete vo Valkeakoski, máte na dosah v neďalekých väčších mestách. Tampere je vzdialené iba 30 minút cesty, do Hämeenlinna je to približne rovnako ďaleko. Vďaka dobre vybudovanej infraštruktúre sa môžete v rámci regiónu všade dostať autobusom. Najbližšia železničná stanica je v Toijale, 21 km od Valkeakoski.

V centre Valkeakoski je veľké nákupné centrum a veľa iných prevádzok – kaviarne, reštaurácie, knižnica, banky, plaváreň a klzisko.

Ak chcete vyhľadať najlepšie nákupné centrum Fínska, nemusíte cestovať ďaleko: Ideapark v meste Lempäälä, je jedno z najväčších shopping malls v krajine, je vzdialené iba 15 minút cesty z Valkeakoski. Ponúka viac ako 200 obchodov, kaviarní a reštaurácií pod jednou strechou.

Riihimäki

Mesto s bezmála 30 000 obyvateľmi, ležiace pri dôležitom dopravnom uzle spájajúcom hlavné diaľnice a železničné trate na juhu Fínska. Nachádza sa 70 km od Helsinki a tamojšieho letiska, kam sa dostanete za 45 minút.

História mesta Riihimäki je úzko spätá s históriou fínskych železníc. Trať medzi Helsinki a Hämeelinnou, ktorá prechádza cez Riihimäki, bola dokončená v roku 1862. Železnica medzi Riihimäki a Petrohradom bola otvorená v roku 1870, čomu mesto tiež vďačí za svoj rozmach.  

Riihimäki je známe aj svojou tradíciou výroby skla. Remeselníci v tejto tradícii pokračujú dodnes, a tunajšie Fínske múzeum skla zachytáva históriu výroby skla a sklárskeho umenia a dizajnu vo Fínsku.

V modernej dobe sa Riihimäki vyprofilovalo  ako centrum pre moderné environmentálne technológie. Sektor pokročilých informačných a komunikačných technológií taktiež patrí medzi najväčších zamestnávateľov v meste, spolu s kovoobrábačským a strojárskym priemyslom. Významný je aj potravinársky a drevársky priemysel.

Hämeenlinna University Centre

Hämeenlinna bolo založené v roku 1639 a je najstarším mestom Fínska. Už 100 rokov pred svojím založením však bolo významným obchodným centrum. Hrad, ktorý sa sa začal stavať v 13. storočí, sa stal symbolom mesta a historickou pamiatkou. Centrum mesta taktiež dýcha históriou: zdobí ho kostol z 18. storočia a stavby z rôznych epoch 19. a 20. storočia.

Hämeenlinna má 68 000 obyvateľov a rozprestiera san a ploche 1.819 km², z čoho 247 km² pokrývajú jazerá.

Hämeenlinna sa pýši dlhou históriou ako centrum vzdelávania, a v súčasnosti je administratívnym centrum južného Fínska. Jej ekonomika sa zakladá predovšetkým na službách, s výrazným podielom verejných služieb. Mesto má aj strojársky, textilný a tlačiarenský priemysel. Veľa ľudí dochádza za prácou aj do Helsinki.

Počas roka sa tu organizujú početné podujatia – detský festival a koncerty na hrade, džezový festival LinnaJazz, Národný veľtrh starožitností, a rodinný festival, ktorý sa usporadúva každoročne v auguste. Mesto tiež ponúka niekoľko múzeí, športových zariadení, fitnes klubov, rozsiahle cyklistické trasy a turistické cesty.

Život mesta sa sústreďuje okolo Tržného námestia, ktoré sa nachádza v centre mesta. Železničná stanica je odtiaľ vzdialená 1 km, a študentské internáty 2 až 5 kilometrov.

V Hämeenlinna sídli moderné a rozsiahle univerzitné centrum HAMK. V samostatnom komplexe 3 km od centra mesta majú študenti k dispozícii najmodernejšie zariadenia. V areáli univerzitného centra sa nachádza aj technologické centrum Innopark a niektoré ďalšie firmy. Ústredná knižnica je svojimi službami k dispozícii všetkým študentom HAMK.

Forssa

Mesto sa nachádza na juhozápade Fínska, v centre pomyselného trojuholníka tvoreného troma najväčšími mestami Fínska - Helsinky, Tampare a Turku. Založené bolo v roku 1847 a počas industrializácie v ňom prevládala textilná výroba. Dnes je Forssa spájaná najmä s potravinárskym priemyslom.

Forssa je atraktívne mesto s množstvom parkov za čo získalo aj rôzne ocenenia. Mesto je bohaté na kultúrne a prírodné pamiatky, ktoré hrajú  silnú rolu aj v ekonomickom rozvoji a smerovaní mesta. Tiež sa tu počas roka pravidelne koná niekoľko festivalov. 

Pre nadšencov športu ponúka mesto množstvo rozličných aktivít.  Na fanúšikov športov ako sú hokej, atletika, baseball alebo futbal čakajú v meste rôzne športové zariadenia. Milovníci prírody zas majú k dispozícii turistické trasy, ktoré v zime slúžia aj ako bežkárske trate.

​​ŠTUDIJNÉ ODBORY

Bakalárske štúdium 
International Business – 3,5 roka, kampus Valkeakoski
Electrical and Automation Engineering – 4 roky, kampus Valkeakoski
Mechanical Engineering and Production Technology – 4 roky, Riihimäki
Construction Engineering – 4 roky, Hämeenlinna University Centre
Computer Applications - 3,5 roka, Hämeenlinna University Centre
Information & Communication Technology, Bioeconomy - 4 roky, kampus Forssa
Smart and Sustainable Design – 4 roky, Hämeenlinna University Centre
Smart Organic Farming - 4 roky, kampus Mustiala

Magisterské štúdium
Business Management and Entrepreneurship -  len formou part-time, kampus Hämeenlinna

PODMIENKY PRIJATIA

Bakalárske štúdium:
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (maturitné vysvedčenie je potrebné predložiť najneskôr do konca júla).
- dobrá znalosť angličtiny (bude sa preverovať v rámci prijímacej skúšky).

Prijímacie skúšky
Uchádzači obdržia pozvánku na prijímacie skúšky po odoslaní online prihlášky. Prijímacie skúšky na odbor International Business budú prebiehať online. Záujemcovia o štúdium bakalárskych odborov zameraných na technické smery majú možnosť absolvovať skúšku SAT alebo online test univerzity.

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk