Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vysokoškolské štúdium v zahraničí fínsko
häme university of applied sciences

Häme University of Applied Sciences

Fínsko je bezpečná krajina, v ktorej všetko funguje, a do prírody nikdy nie je ďaleko. Pre Fínov je vzdelanie dôležitou hodnotou, preto svojmu školstvu venujú mimoriadnu pozornosť. Dôraz kladnú na kvalitu, akademickú slobodu, rovnoprávnosť a medzinárodné prepojenie. Angličtina je vo Fínsku tretím “neoficiálnym” jazykom.

Häme University of Applied Sciences (HAMK) je multidisciplinárna vysoká škola, ktorá sa nachádza v centre najhustejšie obývanej časti južného Fínska, kde žije polovica obyvateľstva krajiny.

HAMK má 7 kampusov, na ktorých študuje 7 200 študentov a pôsobí viac ako 600 učiteľov a iných zamestnancov. Vyučuje 31 študijných odborov, z toho 4 bakalárske a 1 magisterský program v angličtine.

 Medzinárodná dimenzia je prirodzenou súčasťou každodenného života inštitúcie. Zahraniční študenti sem prichádzajú zo 70 krajín, aby sa mohli vzdelávať v jednom z najkvalitnejších školských systémov na svete.

Pri výučbe sa vo veľkej miere využívajú rôzne online nástroje. V oblasti uplatnenia absolventov na trhu práce je HAMK medzi najúspešnejšími fínskymi inštitúciami. Čiastočne je to i vďaka silnému prepojeniu s firmami a priemyslom. Študenti sa vzdelávajú v autentickom prostredí a pracujú na projektoch, z ktorých profitujú samotní študenti, ako aj podniky. Univerzita vykonáva aplikovaný výskum a rozvojové projekty orientované na zákazníka. Jej 4 výskumné jednotky podporujú organizácie a priemysel v regióne.

Kvalita fínskych vysokých škôl je priebežne monitorovaná Fínskym centrom pre hodnotenie vzdelávania. HAMK bola prvou vysokou školou v krajine, ktorá získala najvyššie hodnotenie pre svoj systém kvality.

HAMK má približne 100 partnerských univerzít v Európe, a okolo 20 v Ázii, Severnej a Južnej Amerike, Rusku a Afrike.
Študenti vybraných odborov majú možnosť študovať tzv. "double degree", čo znamená, že časť štúdia absolvujú na partnerskej univerzite a po skončení štúdia získajú titul z dvoch inštitúcií.

KAMPUSY, NA KTORÝCH SA VYUČUJÚ PROGRAMY V ANGLIČTINE

Valkeakoski

Mesto s 21 000 obyvateľmi na juhu Fínska, ktoré ponúka širokú škálu služieb a voľnočasových aktivít. Na svoju veľkosť je to prekvapujúco rôznorodé mesto. Rôzne športové príležitosti, etnické reštaurácie, kiná, divadlo, zábava a krásna príroda spríjemňujú študentský život. Čo nenájdete vo Valkeakoski, máte na dosah v neďalekých väčších mestách. Tampere je vzdialené iba 30 minút cesty, do Hämeenlinna je to približne rovnako ďaleko. Vďaka dobre vybudovanej infraštruktúre sa môžete v rámci regiónu všade dostať autobusom. Najbližšia železničná stanica je v Toijale, 21 km od Valkeakoski.

V centre Valkeakoski je veľké nákupné centrum a veľa iných prevádzok – kaviarne, reštaurácie, knižnica, banky, plaváreň a klzisko.

Ak chcete vyhľadať najlepšie nákupné centrum Fínska, nemusíte cestovať ďaleko: Ideapark v meste Lempäälä, je jedno z najväčších shopping malls v krajine, je vzdialené iba 15 minút cesty z Valkeakoski. Ponúka viac ako 200 obchodov, kaviarní a reštaurácií pod jednou strechou.

Riihimäki

Mesto s bezmála 30 000 obyvateľmi, ležiace pri dôležitom dopravnom uzle spájajúcom hlavné diaľnice a železničné trate na juhu Fínska. Nachádza sa 70 km od Helsinki a tamojšieho letiska, kam sa dostanete za 45 minút.

História mesta Riihimäki je úzko spätá s históriou fínskych železníc. Trať medzi Helsinki a Hämeelinnou, ktorá prechádza cez Riihimäki, bola dokončená v roku 1862. Železnica medzi Riihimäki a Petrohradom bola otvorená v roku 1870, čomu mesto tiež vďačí za svoj rozmach.  

Riihimäki je známe aj svojou tradíciou výroby skla. Remeselníci v tejto tradícii pokračujú dodnes, a tunajšie Fínske múzeum skla zachytáva históriu výroby skla a sklárskeho umenia a dizajnu vo Fínsku.

V modernej dobe sa Riihimäki vyprofilovalo  ako centrum pre moderné environmentálne technológie. Sektor pokročilých informačných a komunikačných technológií taktiež patrí medzi najväčších zamestnávateľov v meste, spolu s kovoobrábačským a strojárskym priemyslom. Významný je aj potravinársky a drevársky priemysel.

Hämeenlinna University Centre

Hämeenlinna bolo založené v roku 1639 a je najstarším mestom Fínska. Už 100 rokov pred svojím založením však bolo významným obchodným centrum. Hrad, ktorý sa sa začal stavať v 13. storočí, sa stal symbolom mesta a historickou pamiatkou. Centrum mesta taktiež dýcha históriou: zdobí ho kostol z 18. storočia a stavby z rôznych epoch 19. a 20. storočia.

Hämeenlinna má 68 000 obyvateľov a rozprestiera san a ploche 1.819 km², z čoho 247 km² pokrývajú jazerá.

Hämeenlinna sa pýši dlhou históriou ako centrum vzdelávania, a v súčasnosti je administratívnym centrum južného Fínska. Jej ekonomika sa zakladá predovšetkým na službách, s výrazným podielom verejných služieb. Mesto má aj strojársky, textilný a tlačiarenský priemysel. Veľa ľudí dochádza za prácou aj do Helsinki.

Počas roka sa tu organizujú početné podujatia – detský festival a koncerty na hrade, džezový festival LinnaJazz, Národný veľtrh starožitností, a rodinný festival, ktorý sa usporadúva každoročne v auguste. Mesto tiež ponúka niekoľko múzeí, športových zariadení, fitnes klubov, rozsiahle cyklistické trasy a turistické cesty.

Život mesta sa sústreďuje okolo Tržného námestia, ktoré sa nachádza v centre mesta. Železničná stanica je odtiaľ vzdialená 1 km, a študentské internáty 2 až 5 kilometrov.

V Hämeenlinna sídli moderné a rozsiahle univerzitné centrum HAMK. V samostatnom komplexe 3 km od centra mesta majú študenti k dispozícii najmodernejšie zariadenia. V areáli univerzitného centra sa nachádza aj technologické centrum Innopark a niektoré ďalšie firmy. Ústredná knižnica je svojimi službami k dispozícii všetkým študentom HAMK.

​​ŠTUDIJNÉ ODBORY

Bakalárske štúdium 
International Business – 3,5 roka, kampus Valkeakoski
Electrical and Automation Engineering – 4 roky, kampus Valkeakoski
Mechanical Engineering and Production Technology – 4 roky, Riihimäki
Construction Engineering – 4 roky, Hämeenlinna University Centre

Magisterské štúdium
Business Management and Entrepreneurship -  len formou part-time, kampus Hämeenlinna

PODMIENKY PRIJATIA

Bakalárske štúdium:
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (maturitné vysvedčenie je potrebné predložiť najneskôr do konca júla).
- dobrá znalosť angličtiny (bude sa preverovať v rámci prijímacej skúšky).

Prijímacie skúšky
Uchádzači obdržia pozvánku na prijímacie skúšky v priebehu marca. Prijímacie skúšky na odbor International Business budú prebiehať online. Záujemcovia o štúdium bakalárskych odborov zameraných na technické smery majú možnosť absolvovať skúšku SAT alebo cestovať na prijímacie skúšky do Fínska.

Termín pre podanie prihlášok: do 30. apríla! 

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu

Grösslingová 45
811 05 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
FAX: +421 2 5249 4681

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk