Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium vo Fínsku

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, FÍNSKO

Fínsko patrí dlhodobo k najbezpečnejším a najrozvinutejším krajinám Európy. Pre Fínov je vzdelanie veľmi dôležité, preto sa školstvu venuje mimoriadnu pozornosť. Fínsko sa nebojí experimentovať a svojím študentom zabezpečiť to najlepšie vysokoškolské vzdelanie.

Viaceré európske krajiny sa fínskym vzdelávacím programom dlhodobo inšpirujú. Univerzitné štúdium kladie dôraz najmä na kvalitu, akademickú slobodu, rovnoprávnosť a medzinárodné prepojenie. Fínske univerzity sú moderne vybavené a vysokoškolský systém sa snaží v čo najväčšej miere prispôsobiť potrebám a požiadavkám študentov. Záujem o fínske vysoké školy a univerzity narastá aj v zahraničí, vďaka tomu, že študenti majú na výber z viacerých programom vyučovaných v anglickom jazyku. Angličtina je vo Fínsku považovaná za tretí "oficiálny” jazyk a ovláda ju väčšina obyvateľov. Vzdelávanie na vysokých školách alebo univerzitách je úzko prepojené s praxou. Profesori a lektori motivujú študentov k samostatnému mysleniu a aktívnej účasti na hodinách. Navyše slovenskí študenti majú možnosť študovať na fínskych univerzitách za rovnakých podmienok ako domáci študenti, čo znamená, že bakalárske aj magisterské štúdium je pre študentov z krajín Európskej únie bezplatné.

Partnerské univerzity

InterStudy spolupracuje s Häme University of Applied Sciences, ktorá má svoje kampusy v rôznych mestách v južnej časti Fínska. Na univerzite je možné študovať medzinárodne zamerané odbory v anglickom jazyku, a to nielen na bakalárskom, ale aj na magisterskom stupni štúdia. Na vytváraní študijných programoch sa aktívne podieľajú tiež fínske a medzinárodné firmy. Študenti na vyučovaní pracujú na reálnych prípadoch firiem, čo im pomáha dobre sa pripraviť na budúce povolanie vo svojom odbore. Oficiálne zastúpenie Häme University agentúrou InterStudy uľahčuje slovenským študentom prijímací proces. Vďaka našim bohatým skúsenostiam v oblasti medzinárodného vzdelávania môžeme pomôcť študovať vo Fínsku aj Vám!

Študijné programy

Denné bakalárske štúdium vo Fínsku trvá 4 roky a je možné sa naň prihlásiť po získaní úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Štúdium prebieha kompletne v angličtine a znalosť fínskeho jazyka nie je potrebná. Študenti však majú možnosť navštevovať hodiny fínčiny, a tak sa naučiť okrem angličtiny aj ďalší cudzí jazyk. Štúdium je zakončené buď titulom BEng (Bachelor of Engineering), alebo BBA (Bachelor of Business Administration).

Nadväzujúce magisterské štúdium vo Fínsku trvá 1-2 roky. Häme University of Applied Sciences ponúka magisterský odbor zameraný na biznis, ktorý sa vyučuje v anglickom jazyku. Po ukončení získajú titul MBA (Master of Business Administration).

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk