Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium v zahraničí veľká británia
bpp university

BPP University - Logo BPP University

O tom, že BPP University je jedna z najlepších súkromných univerzít vo Veľkej Británii, svedčí fakt, že sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach v hodnotení britských univerzít. Napriek tomu, že bola založená iba v roku 1976, v súčasnosti tu študuje viac ako 11 000 študentov z celého sveta. Už od začiatku pôsobenia mala univerzita hlavný cieľ, a to prepojiť štúdium s praxou a pripraviť svojich študentov na ich budúcu kariéru. Teoretické, ale aj praktické hodiny a semináre vyučujú výlučne profesori s profesionálnou praxou v danom odbore. Študenti už počas vysokoškolského štúdia získavajú reálne skúsenosti, majú možnosť stáže počas štúdia alebo vycestovania do zahraničia.

Univerzita poskytuje vzdelanie v odboroch, ako sú napríklad právo, manažment, marketing, účtovníctvo, financie, ale takisto aj v psychológii, zubárstve či v zdravotníctve. Každý z ponúkaných programov bol vytvorený v spolupráci s profesionálmi v danom odbore. Univerzita poskytuje kvalitný teoretický a praktický základ, vďaka čomu sú čerství absolventi žiadaní v jednotlivých firmách už po ukončení štúdia.

BPP University sídli hneď na niekoľkých kampusoch v Londýne, Manchestri, Leedsi, Abingdome a Birminghame. Každý z nich disponuje najnovšími technologickými novinkami, rozsiahlymi knižnicami a inovatívnym prostredím, aby mal každý študent čo najväčší komfort popri štúdiu. Bakalárske štúdium trvá obyčajne 3 roky, no niektoré programy je možné študovať v intenzívnom 2-ročnom skrátenom cykle a ako každá britská univerzita, aj BPP University ponúka študentom priestor v sebarealizácii v niektorom z viacerých študentských spolkov a skupín.

PODMIENKY PRIJATIA
Bakalárske štúdium

- maturitný priemer 1,5 - 3,0 v závislosti od odboru
- IELTS skóre 6.0 - 6.5 (6.0 v každej časti) alebo ekvivalent, odbor Nursing IELTS 7.0, 7.0 z každej časti

Magisterské štúdium
- priemer známok počas bakalárskeho štúdia do cca 2,5 (v závislosti od odboru)
- IELTS skóre 6.5 (6.0 v každej časti) alebo ekvivalent, niektoré LLM odbory majú požiadavku IELTS 7.5 z každej časti

ŠTUDIJNÉ ODBORY - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

Academic English
Accounting and Finance
Business Management
Chiropractic
English for Finance Professionals
General English
Healthcare Practice
Intensive Academic Writing
LLB Law
Nursing (Adult)
Nursing (Mental Health)
Psychology

ŠTUDIJNÉ ODBORY - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM:

Accounting and Finance
Animal Manipulation
Animal Therapy
Bar Professional Training Course
Chiropractic (Paediatrics)
Endodontology
Graduate Diploma in Law
Healthcare Leadership
Implantology
International MBA
Zobraziť všetky

Business Management
LLM Law
LLM Legal Practice
LLM Legal Practice
Legal Practice
Management
Management with Finance
Management with Project Management
Master of Laws (LLM)
Occupational Psychology
Oral Surgery
Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics
Periodontology
Psychology
Restorative and Cosmetic Dentistry 
Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk