Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium v zahraničí veľká británia
university of worcester

University of Worcester - Logo University of Worcester

University of Worcester patrí k stredne veľkým univerzitám -  je dosť veľká na to, aby mohla ponúkať širokú škálu odborov a študijných programov, napriek tomu poskytuje každému študentovi dostatočnú individuálnu pozornosť. V snahe poskytnúť študentom ešte kvalitnejšie služby investuje univerzita do rekonštrukcie svojich kampusov a zariadení. Univerzita má nové centrum pre digitálne umenie a herecké štúdio. V roku 2011 otvorila nový City Campus, ktorý je sídlom obchodnej fakulty - Worcester Business School. Pýchou univerzity je aj ocenená knižnica The Hive otvorená v júli 2012 britskou kráľovnou Alžbetou. Nachádza sa v tesnej blízkosti City Campusu a okrem knižnično-výpožičných služieb poskytuje priestor pre bohatý kultúrny program zahŕňajúci rôzne prednášky, výstavy či vystúpenia. Ako prvá knižnica vo Veľkej Británii je The Hive prístupná nielen študentom, ale aj širokej verejnosti. Na jar 2013 univerzita otvorila nové športové centrum University of Worcester Arena, ktoré návštevníkom ponúka najmodernejšie športové vybavenie. V roku 2013 získalo Jazykové centrum univerzity akreditáciu British Council a následne členstvo v národnej asociácii jazykových centier English UK, čo je zárukou nadštandardnej kvality. 

Univerzita poskytuje vzdelanie narastajúcemu počtu študentov z Veľkej Británie a ostatných krajín Európy. V priebehu uplynulých pár rokov zaznamenala viac ako 100% nárast prihlášok na štúdium, čo je desaťnásobne viac ako celonárodný priemer. Univerzita má zároveň najúspešnejších absolventov spomedzi všetkých univerzít v regióne West Midlands. Až 90 ?solventov sa v priebehu pol roka po ukončení štúdia úspešne zamestná.  

Univerzita v súčasnosti vzdeláva vyše 10 000 študentov, z toho približne 500 je z krajín Európskej únie a 350 až 400 je z ostatných krajín sveta. Vyučuje sa na šiestich fakultách. Veľmi dobrú celoštátnu aj medzinárodnú povesť má obchodná fakulta – Worcester Business School. Vo viacerých študijných odboroch dosiahla univerzita pri poslednom audite výborné hodnotenie.  Študenti si môžu vybrať aj z pestrej ponuky spoločenskovedných, humanitných, prírodovedných a umeleckých odborov.

Ak si chcete pozrieť, ako to na univerzite vyzerá, pozrite si virtuálnu prehliadku

PODMIENKY PRIJATIA

Bakalárske štúdium
- maturitný priemer do 3,0 v závislosti od odboru
- maturita z angličtiny na úrovni B2, známka 1 alebo 2 (okrem odborov: Nursting, Physiotherapy, Law, Occupational Therapy)
alebo
- certifikát IELTS 6.0 (s minimálnym skóre 5.5 z každej časti), alebo ekvivalent

Magisterské štúdium
- priemer známok počas bakalárskeho štúdia do 2,0 – 2,5 v závislosti od odboru
- certifikát IELTS na skóre 6.5 (s minimálnym skóre 5.5 z každej časti)

Bakalárske odbory:
Accounting
Accounting and Finance
Advertising
Animal Biology
Animation
Applied Criminology
Applied Health & Social Science
Arabic Module
Zobraziť všetky

Arboriculture
Archaeological Landscapes
Archaeology and Heritage Studies
Art & Design
Biochemistry
Biology
Biomedical Sciences
Birth and Beyond
Business Administration
Business Information Technology
Business Management
Business Psychology
Business, Accountancy & Economics
Business, Accountancy & Human Resource Management
Business, Accountancy & Marketing
Business, Advertising & Public Relations
Business, Economics & Finance
Business, Entrepreneurship & Management
Business, Entrepreneurship & Marketing
Business, Finance & Accountancy
Business, Finance & Marketing
Business, Human Resource Management & Public Relations
Business, Leadership & Entrepreneurship
Business, Leadership & Human Resource Management
Business, Leadership & Management
Business, Management & Accountancy
Business, Management & Economics
Business, Management & Finance
Business, Management & Human Resource Management
Business, Management & Marketing
Business, Marketing & Advertising
Business, Marketing & Human Resource Management
Business, Marketing & Public Relations
Child & Adolescent Mental Health
Clinical Psychology
Collaborative Working with Children, Young People & Families
Communities and Young People Specialist
Computer Games Design & Development
Computing
Counselling
Counselling Psychology
Creative & Professional Writing degrees
Creative Digital Media
Cricket Coaching & Management
Criminology
Crisis Workers for Sexual Violence
Dance and Community Practice
Dementia Studies Foundation Degree
Developmental Psychology
Diploma in Education and Training
Diploma in Teaching English (Literacy and ESOL)
Drama & Performance
Early Childhood (Professional Practice)
Ecology
Education Studies
English Language
English Literature
Entrepreneurship
Environmental Science
Film Production
Film Studies
Fine Art
Football Business Management and Coaching
Forensic Psychology
Forensic and Applied Biology
French Module
Game Art Design
Geography
German Module
Graphic Design & Multimedia
Health Sciences
Health and Social Care
History
Horticulture
Human Biology
Human Geography
Human Nutrition
Illustration
Integrated Working with Children & Families
Integrative Counselling
International Business Management
Italian Module
Japanese Module
Journalism
Law
Law with Criminology
Law with Forensic Psychology
Marketing
Marketing, Advertising & Public Relations
Mathematics
Media & Culture
Mental Health
Midwifery
Nursing
Occupational Therapy
Outdoor Adventure Leadership & Management
Paramedic Science
Physical Education
Physical Education and Dance
Physical Education and Outdoor Education
Physical Geography
Physiotherapy
Plant Science
Politics: People & Power degrees
Politics: People and Power
Primary Initial Teacher Education
Primary and Outdoor Education
Professional Practice
Psychology
Screenwriting
Social Work
Sociology
Special Educational Needs, Disabilities and Inclusion
Sport & Exercise Psychology
Sport & Exercise Science
Sport Business Management
Sport Development & Coaching
Sport, Coaching & Physical Education
Sports Coaching
Sports Coaching Science
Sports Coaching Science with Disability Sport
Sports Performance & Coaching
Sports Studies
Sports Therapy
Web Development
Youth Justice

Magisterské odbory:
Advancing Practice
Applied Sport Science
Archaeological Landscapes
Archaeology
Biology
Business/Occupational Psychology
Clinical Education
Counselling
Zobraziť všetky

Creative Digital Media
Diet, Nutrition and Health
Doctor of Education
Doctor of Health Science
Drama
Dynamics of Domestic Violence
Ecology and Environmental Management
Education
EMDR Therapy
European Basketball Coaching Science
Evaluation for a Sustainable Future
Finance
Higher Education
Human Resource Management
Law and Ethics for Health and Social Care
MBA in Executive Leadership & Management
International Management
Marketing
Nutritional Therapy
Outdoor Education
Physician Associate
Psychology
Public Health
River Science
Social Work
Socio-Cultural Studies of Sport and Exercise
Sports Coaching
Sports Management
Sustainable Development Advocacy (Professional Practice)
Transformative Practice
Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Jakub
Študijný odbor:
Drama & Performance
Ako hodnotíte univerzitu, ktorú navštevujete? Ak to máte možnosť porovnať, ako ju hodnotíte v porovnaní so školstvom na Slovensku?
Univerzita ponúka široké spektrum vzdelávacích metód a možností získať ďalšie vedomosti, skúsenosti či zážitky aj mimo povinnú dochádzku. V porovnaní s mojimi skúsenosťami so slovenským školstvom na mňa pôsobí menej dogmaticky a viac otvorená vzájomnej spolupráci nielen medzi študentami, ale aj medzi študentom a vyučujúcim.
Ako zvládate štúdium?
Štúdium bolo doposiaľ obvzvlášť obohacujúce, no jeho náročnosť, predovšetkým v prvom ročníku, nie je privysoká.
Ako hodnotíte prístup učiteľov ku študentom?
Učitelia sa k študentom správajú ako k sebe rovným, čo dobre demonštruje aj tunajší (britský) zvyk oslovovania vzučujúcich ich krstným menom. Všeobecne sú priateľskí, nápomocní a očividná je aj ich snaha dostať zo študentov to najlepšie.
Ste spokojný/á s vybavením školy? Ako hodnotíte dostupnosť a kvalitu študijných materiálov?
Vybavenie je na pomerne vysokej úrovni, či už ide o zdieľané študíjne priestory, špecializované priestory ako drama studio, či film studio alebo neďalekú mohutnú univerzitnú knižnicu. Všetky nevyhnutné študíjne materiály nám boli poskytnuté v kópiách priamo vyučujúcimi.
Ako hodnotíte študentský život? (študentská únia, rôzne kluby, podujatia organizované školou, mesto)
Študentský život vo Worcesteri je oveľa príjemnejší ako by človek očakával. Mesto je dostatočne veľké aby v ňom každý našiel to, čo od podobnej lokality očakáva, no zároveň je dosť malé na to, aby v ňom život plynul menej uponáhľaným tempom. Okolité pamiatky a príroda sú obzvlášť príjemným spestrením voľných dní.
Ako sa Vám páči ubytovanie?
Sám som ubytovaný v najnižšej triede študentských internátov a musím priznať rozpačité pocity. Očakával som vyššiu úroveň poskytovaných priestorov, no viem, že s rastúcimi nákladmi sa kvalita lepší.
Našli ste si prácu? Ak áno, je náročné skĺbiť štúdium s prácou?
Prácu som si našiel len nedávno, no hoci ide o dlhé 11-hodinové shifts, samotné skĺbenie so štúdiom príliš náročné nie je, keďže sa zamestnávatelia sú chápavý a je možné sa s nimi dohodnúť na rozumných pracovných hodinách.
Považujete svoje rozhodnutie študovať v zahraničí za správne?
Rozhodne.
Ako ste boli spokojný/á s poradenstvom a pomocou InterStudy pri vybavovaní štúdia?
Nadmieru. Dostalo sa mi pomoci na každom kroku celého procesu a v neľahkých chvíľach začiatku tejto vzrušujúcej cesty som vďaka InterStudy prišiel do UK lepšie pripravený. Oceňujem poradenstvo s každým aspektom spojeným so zabezpečovaním prihlášky, financovania, či ubytovania.
Doporučili by ste InterStudy Vašim priateľom či známym?
Áno.
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk