Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vrije Universiteit Brussel

Vrije Universiteit Brussel - Logo Vrije Universiteit Brussel

Vrije Universiteit Brussel (VUB) – univerzita s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa nachádza v centre Bruselu. Univerzita láka študentov zo všetkých kútov sveta vďaka rozmanitosti odborov vyučovaných v angličtine.  V súčasnosti na nej študuje viac ako 16 000 študentov, z čoho zahraniční študenti tvoria 21%.

Hlavný kampus sa nachádza priamo v centre Bruselu a študenti tu majú k dispozícii okrem ubytovania aj fitness centrum, bazén ale aj obchody, vďaka čomu nájdu všetko, čo k životu potrebujú na jednom mieste.  Vďaka multikultúrnej atmosfére mesta je univerzita ideálnym miestom na osvojenie si nového jazyka. Študenti môžu využiť moderné univerzitné jazykové centrum ACTO a zdokonaliť sa v jazyku aj konverzáciami s ostatnými študentami pri tzv. Language Tables počas obedov.

Veľkosťou sa univerzita radí medzi stredne veľké inštitúcie, čo poskytuje študentom veľa výhod. V prvom rade to umožňuje častý a osobný kontakt medzi študentmi a vyučujúcimi.  Univerzita podporuje študentov  k vzájomnej interakcii prostredníctvom skupinových úloh ako aj rôznych mimoškolských aktivít.

PODMIENKY PRIJATIA
Bakalárske štúdium 

Maturita/ Stredoškolské štúdium s maturitou
jazykový certifikát IELTS s celkovým skóre 6.5

Magisterské štúdium
Ukončené bakalárske štúdium
jazykový certifikát IELTS s celkovým skóre 6.5

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Bakalárske štúdium (3 roky)

Bachelor of Science in Social Sciences – multidisciplinárny trojročný študijný program vytvorený v spolupráci s University of Ghent kombinuje výučbu sociológie, politickej vedy a komunikácie.
V treťom ročníku si študenti vyberajú jednu z týchto špecializácií a majú možnosť študovať v zahraničí v rámci Erazmus programu.

Bachelor of Science in Business Economics – trojročný študijný odbor, ktorý kombinuje štúdium biznisu a ekonomiky, vďaka čomu majú absolventi širšie možnosti uplatnenia. V treťom ročníku si študenti vyberajú z dvoch špecializácii – International Business a Business Technology. V rámci špecializácie Business Technology  študenti nadobudnú poznatky aj z oblasti elektroniky, chémie, biovedy a IT.

Magisterské štúdium (1- alebo 2-ročné štúdium, podľa odboru):

Master of Science in Business Engineering: Business and Technology
Master of Science in International Business
Master of Science in Management
Master of Science in Communication Studies
Master of Science in Political Science: European and International Governance
Master of Science in Educational Sciences
Master of Arts in Linguistics and Literary Studies
Research Master of Arts in Philosophy
Master of Science in Marine and Lacustrine Science and Management
Master of Science in Chemistry
Master of Science in Molecular Biology
Master of Science in Geography
Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Computer Science
Master of Science in Biology
Master of Science in Physics and Astronomy
Master of Science in Urban Studies
Master of Science in Biomedical Research
Research Master of Science in Gerontological Sciences
European Master of Science in Photonics
Master of Science in Biomedical Engineering
Master of Science in Sustainable Land Management
Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science
Master of Science in Architectural Engineering
Master of Science in Chemical and Materials Engineering
Master of Science in Civil Engineering
Master of Science in Electrical Engineering
Master of Science in Electromechanical Engineering

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk