Bratislava: 02-5262 2611

Vrije Universiteit Brussel

Vrije Universiteit Brussel - Logo Vrije Universiteit Brussel

Vrije Universiteit Brussel (VUB) je štátna univerzita s vyše 185-ročnou históriou, ktorá sa radí medzi špičkové európske univerzity. Je jednou z dvoch tradičných univerzít sídliacich v Bruseli - hlavnom meste Belgicka, a študuje na nej viac ako 18 000 študentov, z ktorých až štvrtinu tvoria zahraniční študenti z viac ako 140 krajín. VUB láka študentov zo všetkých kútov sveta vďaka vysoko hodnotenému výskumu a kvalitným bakalárskym a magisterským študijným programom vyučovaným v angličtine.

Hlavný kampus sa nachádza priamo v centre Bruselu a poskytuje študentom všetko, čo k životu potrebujú, na jednom mieste: stravovacie zariadenia, knižnice, obchody, športové zariadenia, plaváreň, zdravotné stredisko, počítačové pracovne, poradenské služby pre študentov a tiež internáty s kapacitou 1 500 lôžok. Vďaka multikultúrnej atmosfére je univerzita ideálnym miestom na osvojenie si nového jazyka. Študenti môžu využiť moderné univerzitné jazykové centrum ACTO a zdokonaliť sa v jazyku aj konverzáciou s ostatnými študentmi pri tzv. Language Tables počas obedov.

Veľkosťou sa univerzita radí medzi stredne veľké inštitúcie, čo poskytuje študentom veľa výhod. V prvom rade to umožňuje častý a osobný kontakt medzi študentmi a vyučujúcimi. Spomedzi belgických univerzít má VUB najlepší pomer počtu vyučujúcich na počet študentov a aj celosvetovo sa radí v tomto aspekte do top 40. Univerzita podporuje študentov k vzájomnej interakcii prostredníctvom skupinových úloh ako aj rôznych mimoškolských aktivít.

Štúdium na VUB však znamená viac než len kvalitné vzdelanie. Život v Bruseli prináša mnoho príležitostí vo všetkých oblastiach. So svojimi 1,2 miliónmi obyvateľov, z ktorých je 30% zahraničného pôvodu, je Brusel centrom medzinárodnej politiky a obchodu. Sídlia tu hlavné politické inštitúcie EÚ, medzinárodné organizácie ako napr. NATO, diplomatické zastúpenia, mimovládne organizácie a rôzne medzinárodné korporácie. Preto je samozrejmé, že Brusel ponúka jedinečné kariérne príležitosti, širokú škálu možností stáží a možnosť nadväzovania cenných kontaktov. Medzi hlavné oblasti, v ktorých študenti stážujú, patria komunikácia, životné technológie, financie a právne poradenstvo, komunikačné a mediálne agentúry a kreatívny priemysel. Okrem toho, že sa Brusel umiestňuje v prvej tridsiatke vo svetovom rebríčku s najvyššou kvalitou života, ako univerzitné mesto s vyše 100 000 študentmi ponúka veľmi bohaté príležitosti kultúrneho a spoločenského vyžitia a má jedinečnú atmosféru.

Pre slovenských študentov je VUB atraktívna aj pre dostupné školné (1 116 € ročne tak pri bakalárskom, ako aj magisterskom štúdiu), priame letecké spojenie, a v prípade včasného prihlásenia možnosť ubytovania v internátoch priamo na kampuse.

PODMIENKY PRIJATIA
Bakalárske štúdium 

  • Maturita/ Stredoškolské štúdium s maturitou
  • jazykový certifikát IELTS s celkovým skóre 6.5

Magisterské štúdium

  • Ukončené bakalárske štúdium
  • jazykový certifikát IELTS s celkovým skóre 6.5

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Bakalárske štúdium (3 roky)

BSc in Social Sciences – multidisciplinárny trojročný študijný program vytvorený v spolupráci s University of Ghent kombinuje výučbu sociológie, politickej vedy a komunikácie.
V treťom ročníku si študenti vyberajú jednu z týchto špecializácií a majú možnosť študovať v zahraničí v rámci Erasmus programu.

BSc in Business Economics – trojročný študijný odbor, ktorý kombinuje štúdium biznisu a ekonomiky, vďaka čomu majú absolventi širšie možnosti uplatnenia. V treťom ročníku si študenti vyberajú z dvoch špecializácií – International Business a Business Technology. V rámci špecializácie Business Technology študenti nadobudnú poznatky aj z oblasti elektroniky, chémie, biovedy a IT.

BA in Linguistics and Literary Studies - trojročné multilingválne štúdium, pri ktorom si študenti môžu vybrať 2 zo 6 ponúkaných jazykov: angličtina, francúzština, nemčina, holandčina, taliančina a španielčina.  

Magisterské štúdium (1- alebo 2-ročné štúdium, podľa odboru):

Faculty of Social Sciences & Solvay Business School
Business Engineering: Business and Technology MSc
International Business MSc
Management MSc
Communication Studies MSc: New Media and Society in Europe
Communication Studies MSc: Journalism and Media in Europe
Political Science: European and International Governance MSc

Faculty of Psychology and Educational Sciences
Educational Sciences MSc

Faculty of Arts and Philosophy
Linguistics and Literary Studies MA
Philosophy, Research MA

Faculty of Science and Bio-Engineering Sciences
Marine and Lacustrine Science and Management MSc
Chemistry MSc
Molecular Biology MSc
Geography MSc
Applied Sciences and Engineering: Computer Science MSc
Biology MSc
Physics and Astronomy MSc
Urban Studies MSc

Faculty of Medicine and Pharmacy
Gerontological Sciences, Research MSc
Biomedical Research MSc

Faculty of Engineering
Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science MSc
Applied Informatics MSc 
Photonics Engineering MSc
Biomedical Engineering MSc
Sustainable Land Management MSc
Architectural Engineering MSc
Chemical and Materials Engineering MSc
Civil Engineering MSc
Electrical Engineering MSc
Electromechanical Engineering MSc

Institute for European Studies
European Integration, Advanced MSc
International and European Law, Advanced LLM

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk