Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vrije Universiteit Brussel

Vrije Universiteit Brussel - Logo Vrije Universiteit Brussel

Vrije Universiteit Brussel (VUB) je medzinárodná univerzita, ktorá sa nachádza v Bruseli, v srdci Európy. Vznikla v roku 1834 ako flámska súčasť francúzskej univerzity Libre de Bruxelles (ULB). Od roku 1970 sa univerzity definitívne rozdelili a začali fungovať samostatne, naďalej však udržujú blízku spoluprácu.

Už viac ako 180 rokov pomáha budovať lepšiu spoločnosť ako univerzita založená na princípoch inovácie, slobody a kritického myslenia. Prostredníctvom vysoko kvalitného výskumu a vzdelávania šitého na mieru chce VUB pripraviť absolventov na prebratie zodpovednej role v dnešnom svete.

V súčasnosti na univerzite študuje viac ako 16 000 študentov, z čoho medzinárodní študenti tvoria 21% a prichádzajú až zo 130 krajín sveta.

PODMIENKY PRIJATIA
Bakalárske štúdium

Maturita/ Stredoškolské štúdium s maturitou
jazykový certifikát IELTS s celkovým skóre 6.5

Magisterské štúdium
Ukončené bakalárske štúdium
jazykový certifikát IELTS s celkovým skóre 6.5

Bakalárske odbory

Bachelor of Science in Social Sciences – multidisciplinárny trojročný študijný program vytvorený v spolupráci s University of Ghent kombinuje výučbu sociológie, politickej vedy a komunikácie.
V treťom ročníku si študenti vyberajú jednu z týchto špecializácií a majú možnosť študovať v zahraničí v rámci Erazmus programu.

Bachelor of Science in Business Economics – trojročný študijný odbor, ktorý kombinuje štúdium biznisu a ekonomiky, vďaka čomu majú absolventi širšie možnosti uplatnenia. V treťom ročníku si študenti vyberajú z dvoch špecializácii – International Business a Business Technology. V rámci špecializácie Business Technology  študenti nadobudnú poznatky aj z oblasti elektroniky, chémie, biovedy a IT.

Magisterské odbory

Master of Science in Business Engineering: Business and Technology
Master of Science in International Business
Master of Science in Management
Master of Science in Communication Studies
Master of Science in Political Science: European and International Governance
Master of Science in Educational Sciences
Master of Arts in Linguistics and Literary Studies
Research Master of Arts in Philosophy
Master of Science in Marine and Lacustrine Science and Management
Master of Science in Chemistry
Master of Science in Molecular Biology
Master of Science in Geography
Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Computer Science
Master of Science in Biology
Master of Science in Physics and Astronomy
Master of Science in Urban Studies
Master of Science in Biomedical Research
Research Master of Science in Gerontological Sciences
European Master of Science in Photonics
Master of Science in Biomedical Engineering
Master of Science in Sustainable Land Management
Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science
Master of Science in Architectural Engineering
Master of Science in Chemical and Materials Engineering
Master of Science in Civil Engineering
Master of Science in Electrical Engineering
Master of Science in Electromechanical Engineering

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk