Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vysokoškolské štúdium v zahraničí veľká británia
swansea university

Swansea University - Logo Swansea University

Swansea University, ktorej história siaha až do roku 1920, ponúka študentom široký výber odborov, v rámci ktorých je teória úzko prepojená s praktickou výučbou. Spolupráca s takými značkami ako napr. Huawei, Ericsson, Jaguar, Land Rover či Rolls-Royce a pod. sú garanciou, že štúdium sa opiera o najnovšie technológie v danej oblasti a študenti tak benefitujú z aktuálnych teórií a poznatkov. To sa odráža nielen v nedávnom hodnotení spokojnosti študentov, kde až 97% študentov je spokojných so svojim štúdiom na Swansea University, vďaka čomu univerzita obsadila 1. miesto vo Walese a 8. miesto v rámci UK, ale i v zamestnanosti študentov, nakoľko až 93

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk