Bratislava: 02-5262 2611

Aktuality a novinky
Štipendiá na britských univerzitách

Aj keď študenti/študentky zo Slovenska už nemôžu študovať na britských univerzitách bez platenia školného, väčšina našich partnerských univerzít poskytuje zaujímavé štipendiá. Mnohé z nich sú viazané len na slovenské občianstvo, iné sa priznávajú podľa študijných výsledkov.

Kontaktujte nás, radi pre vás nájdeme britskú univerzitu, na ktorej môžete získať štipendium, vďaka ktorému sa vám výrazne zníži školné. Nezabudnite, že počas štúdia môžete pracovať 20 hodín týždenne (cez prázdniny bez obmedzení), a vykryť si tak životné náklady, alebo ich časť. 

Vypíšte vaše údaje a odbor, ktorý by ste chceli študovať, do prebežnej prihlášky, alebo nás kontaktujte e-mailom na univerzity@interstudy.sk. 

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk