Bratislava: 02-5262 2611

Aktuality a novinky
Štúdium v zahraničí od septembra 2024: Kde sa ešte môžeš prihlásiť

Aj Ty patríš medzi tých študentov, ktorí sa chystajú na vysokú školu a chcú zvážiť všetky možnosti, aby si vybrali tú správnu univerzitu? Ak áno, kontaktuj nás a dohodni si bezplatnú konzultáciu.

Do akých krajín si ešte môžeš podať prihlášku?

Belgicko - ročné školné: 1 116 € (možnosť financovania pôžičkou)

Štúdium v Belgicku je pre zahraničných študentov atraktívnou, aj keď často prehliadanou, možnosťou vďaka nízkemu školnému, vysokej kvalite vzdelávaciehoho systému a zaujímavému výberu odborov. Na našich partnerských univerzitách môžeš študovať napríklad žurnalistiku, sociálne vedy, lingvistiku a literatúru, ale aj dizajn priemyselných produktov, kybernetickú bezpečnosť, alebo kreatívne technológie a AI. Na nasledujúce univerzity je stále možné sa hlásiť:

Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

Thomas More University of Applied Sciences

Howest University of Applied Sciences

Kompletný zoznam dostupných odborov nájdeš tu.

 

Holandsko - ročné školné: 2 530 € (možnosť financovania pôžičkou a grantom)

Holandské univerzity kladú veľký dôraz na relevantné praktické skúsenosti a univerzity majú veľa partnerstiev s holandskými aj medzinárodnými spoločnosťami, kde môžu študenti stážovať. Holanďania patria k svetovým lídrom vo viacerých oblastiach, ako je manažment vodných zdrojov, logistika, technológie a medzinárodný obchod. Okrem odborov v týchto oblastiach univerzity ponúkajú mnoho ďalších odborov vyučovaných v anglickom jazyku, medzi ktoré patrí právo, európske štúdiá, hotelierstvo alebo učiteľstvo pre základné a stredné školy. Na nasledujúce univerzity je stále možné sa hlásiť:

The Hague University of Applied Sciences (THUAS)

NHL Stenden University of Applied Sciences

Hanze University of Applied Sciences

Inholland University of Applied Sciences

Saxion University of Applied Sciences

Fontys University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences

Kompletný zoznam dostupných odborov nájdeš tu.

 

Chceš využiť túto príležitosť? Čo najskôr kontaktuj InterStudy - prvú agentúru pre VŠ štúdium v zahraničí – náš tím absolventov zahraničných univerzít Ti poradí s výberom odboru a pomôže s vybavovaním Tvojej prihlášky a všetkých ostatných záležitostí.

Sme tu pre Teba! 

Tvoj tím InterStudy

 

 

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk