Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium v zahraničí veľká británia
university of worcester - referencie

University of Worcester - Logo University of Worcester

Jakub
Študijný odbor:
Drama & Performance
Ako hodnotíte univerzitu, ktorú navštevujete? Ak to máte možnosť porovnať, ako ju hodnotíte v porovnaní so školstvom na Slovensku?
Univerzita ponúka široké spektrum vzdelávacích metód a možností získať ďalšie vedomosti, skúsenosti či zážitky aj mimo povinnú dochádzku. V porovnaní s mojimi skúsenosťami so slovenským školstvom na mňa pôsobí menej dogmaticky a viac otvorená vzájomnej spolupráci nielen medzi študentami, ale aj medzi študentom a vyučujúcim.
Ako zvládate štúdium?
Štúdium bolo doposiaľ obvzvlášť obohacujúce, no jeho náročnosť, predovšetkým v prvom ročníku, nie je privysoká.
Ako hodnotíte prístup učiteľov ku študentom?
Učitelia sa k študentom správajú ako k sebe rovným, čo dobre demonštruje aj tunajší (britský) zvyk oslovovania vzučujúcich ich krstným menom. Všeobecne sú priateľskí, nápomocní a očividná je aj ich snaha dostať zo študentov to najlepšie.
Ste spokojný/á s vybavením školy? Ako hodnotíte dostupnosť a kvalitu študijných materiálov?
Vybavenie je na pomerne vysokej úrovni, či už ide o zdieľané študíjne priestory, špecializované priestory ako drama studio, či film studio alebo neďalekú mohutnú univerzitnú knižnicu. Všetky nevyhnutné študíjne materiály nám boli poskytnuté v kópiách priamo vyučujúcimi.
Ako hodnotíte študentský život? (študentská únia, rôzne kluby, podujatia organizované školou, mesto)
Študentský život vo Worcesteri je oveľa príjemnejší ako by človek očakával. Mesto je dostatočne veľké aby v ňom každý našiel to, čo od podobnej lokality očakáva, no zároveň je dosť malé na to, aby v ňom život plynul menej uponáhľaným tempom. Okolité pamiatky a príroda sú obzvlášť príjemným spestrením voľných dní.
Ako sa Vám páči ubytovanie?
Sám som ubytovaný v najnižšej triede študentských internátov a musím priznať rozpačité pocity. Očakával som vyššiu úroveň poskytovaných priestorov, no viem, že s rastúcimi nákladmi sa kvalita lepší.
Našli ste si prácu? Ak áno, je náročné skĺbiť štúdium s prácou?
Prácu som si našiel len nedávno, no hoci ide o dlhé 11-hodinové shifts, samotné skĺbenie so štúdiom príliš náročné nie je, keďže sa zamestnávatelia sú chápavý a je možné sa s nimi dohodnúť na rozumných pracovných hodinách.
Považujete svoje rozhodnutie študovať v zahraničí za správne?
Rozhodne.
Ako ste boli spokojný/á s poradenstvom a pomocou InterStudy pri vybavovaní štúdia?
Nadmieru. Dostalo sa mi pomoci na každom kroku celého procesu a v neľahkých chvíľach začiatku tejto vzrušujúcej cesty som vďaka InterStudy prišiel do UK lepšie pripravený. Oceňujem poradenstvo s každým aspektom spojeným so zabezpečovaním prihlášky, financovania, či ubytovania.
Doporučili by ste InterStudy Vašim priateľom či známym?
Áno.
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk