Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium v zahraničí veľká británia
new college of the humanities

New College of the Humanities - Logo New College of the Humanities

New College of Humanities bola založená v roku 2011 a rýchlo dokázala, že patrí k svetovej špičke v poskytovaní vzdelávania. Odbory na NCH sú štrukturované úplne inak ako na ostatných britských univerzitách, ale už roky poskytujú študentom kvalitné vzdelanie.

Individuálny systém výučby na NCH (one-to-one) a jedinečná kombinácia hlavných a vedľajších štúdijných odborov v kombinácii s profesionálnym poradenstvom a seminármi z nej robia jedinú školu svojho druhu vo Veľkej Británii. Vďaka individuálnej výučbe každý týždeň NCH poskytuje špičkové vzdelanie, ktoré konkuruje dokonca aj Oxbridge (University of Oxford, Cambridge University), kde je systém výučby založený na báze one-to-two (jeden vyučujúci na dvoch študentov).

Univerzitné vysokoškolské štúdium inšpirované humanitnými vedami ponúka jedinečný spôsob štúdia týchto odborov. Všetci študenti bakalárskych odborov na NCH môžu získať diplom z hlavného predmetu a doplnkového vedľajšieho predmetu. Vybrať si môžete ktorékoľvek dva z nasledujúcich odborov: Art History, Economics, English, Geography, History, Law, Philosophy a Politics and International Relations. NCH taktiež ponúka možnosť študovať kombinované odbory Philosophy, Politics & Economics (PPE) a Philosophy, Politics & History (PPH), ako aj odbor Law LLB bez kombinácie s ďalším odborom.

Okrem toho všetci študenti NCH kombinujú svoje študijné programy s College's enriching diploma, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytoval poznatky potrebné na vedenie plnohodnotného života a ponúka výnimočné možnosti profesionálneho rozvoja. NCH diplom je udeľovaný každému študentovi po odpromovaní ako doplnková časť k štúdiu. Tento diplom odlišuje študentov NCH od ich rovesníkov z iných inštitúcii tým, že je znakom ich hlbšieho vzdelania.

NCH študenti majú veľmi dobré vzťahy so svojimi učiteľmi a minimálne 13 individuálnych hodín týždenne. Vyučovanie na NCH prebieha formou individuálneho systému výučby one-to-one, seminárov a interaktívnych prednášok, na ktorých sa zúčastňuje 10 až 60 študentov. Menší počet študentov v skupine alebo na prednáške zaručuje, že každý dostane svoj priestor a všetky otázky budú zodpovedané. NCH zabezpečuje, aby každému študentovi bolo poskytnuté najlepšie a najaktuálnejšie vzdelávanie, ktoré je neporovnateľné s ostatnými vzdelávacími inštitúciami v celej Veľkej Británii.

Okrem toho je možné získať aj akademické (do £2 000) a/alebo sociálne štipendium (do £3 085), ktorým je možné pokryť časť životných nákladov.
Školné na magisterskom stupni je £8 000 pre všetky odbory s výnimkou filozofie, kde je to £10 000. Študenti majú možnosť financovať školné nekomerčnou pôžičkou do výšky 10 906 libier. V prípade, že je školné nižšie ako táto suma, zvyšok je možné použiť na pokrytie životných nákladov.

Podmienky prijatia
Prijímací proces na New College of Humanities je trochu odlišný od ostatných univerzít vo Veľkej Británii. Cieľom univerzity je vidieť viac než len známky a vysvedčenia študenta a presnejšie zhodnotiť kapacitu a potenciál študentov.
Veľmi dôležitou časťou prijímacieho procesu na NCH je interview. Akonáhle je prihláška skontrolovaná, úspešní študenti sú pozvaní na pohovor. Interview umožňuje študentom vyjadriť ich záujem a znalosti v ich zvolenom odbore a pomôže univerzite nadviazať osobnejší vzťah so študentom.
Všetci medzinárodní študenti sú povinní mať certifikát z anglického jazyka. Univerzita vyžaduje skóre 7.0 v IELTS, s minimálnym skóre 6.5 zo všetkých častí (Listening, Speaking, Reading, Writing).

•    EÚ študenti, ktorí vykonali záverečnú stredoškolskú skúšku z angličtiny na vyššej úrovni alebo ich vyučovanie prebiehalo v angličtine najmenej 5 rokov pred podaním prihlášky, môžu byť oslobodení od týchto požiadaviek

New College of the Humanities sa nachádza v srdci pulzujúceho a rušného Londýna. Ten je bezpochyby jedným z najlepších miest pre vzdelávanie vo Veľkej Británii. S British Museum a Senat House Library v bezprostrednej blízkosti NCH si študenti môžu plne vychutnať krásy Londýna bez toho, aby veľa minuli za dopravu. Univerzita je umiestnená v nádhernom Bloosburry neighborhood a hlavné univerzitné budovy sú pár minút pešo od Oxford Street, Covent Garden, West End a nespočetného množstva svetoznámych galérií a múzeí.

Hlavná univerzitná budova The Registry je jedinečný architektonický kúsok nachádzajúci sa iba dve minúty od British Museum a vytvára obohacujúcu a inšpiratívnu atmosféru k štúdiu. Koná sa tam najviac prednášok a seminárov. Hneď vedľa sa nachádza dvojpodlažný Mews, slúžiaci ako študentské centrum. Tam sa študenti stretávajú, aby spolu študovali, pozerali televíziu, obedovali alebo jednoducho relaxovali. Často sa tam konajú párty, filmové večery a oslavy.

Bakalárske odbory:
Art History with Creative Writing
Art History with Economics
Art History with English
Art History with History
Art History with Philosophy
Art History with Politics & International Relations
Art History with Law
Art History with Data Science
Art History with Psychology

Economics with Art History
Economics with Creative Writing
Economics with English
Economics with History
Economics with Philosophy
Economics with Politics & International Relations
Economics with Law
Economics with Data Science
Economics with Psychology

English with Art History
English with Creative Writing
English with Economics
English with History
English with Philosophy
English with Politics & International Relations
English with Law
English with Data Science
English with Psychology

History with Art History
History with Creative Writing
History with Economics
History with English
History with Philosophy
History with Politics & International Relations
History with Law
History with Data Science
History with Psychology

Law Degree (LLB)
Law with Art History
Law with Creative Writing
Law with Economics
Law with English
Law with History
Law with Politics & International Relations
Law with Philisophy
Law with Data Science
Law with Psychology

Philosophy with Art History
Philosophy with Creative Writing
Philosophy with Economics
Philosophy with English
Philosophy with History
Philosophy with Politics & International Relations
Philosophy with Law
Philosophy with Data Science
Philosophy with Psychology

Politics & International Relations with Art History
Politics & International Relations with Creative Writing
Politics & International Relations with Economics
Politics & International Relations with English
Politics & International Relations with History
Politics & International Relations with Philosophy
Politics & Interational Relations with Law
Politics & Interational Relations with Data Science
Politics & Interational Relations with Psychology

Geography *od septembra 2018

PPE with a Philosophy major
PPE with a Politics major
PPE with an Economics major

PPH with a History major
PPH with a Philosophy major
PPH with a Politics major

Magisterské odbory:
Historical Research & Public History MA
Global Politics MSc
Philosophy MA
Philosophy & Artificial Intelligence

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk