Bratislava: 02-5262 2611

Vysokoškolské štúdium v zahraničí holandsko
fontys university of applied sciences - referencie

Fontys University of Applied Sciences - Logo Fontys University of Applied Sciences

Lucia
Študijný odbor:
Medzinárodný manažment a obchod
Ako hodnotíte univerzitu, ktorú navštevujete? Ak to máte možnosť porovnať, ako ju hodnotíte v porovnaní so školstvom na Slovensku?
Nemám možnosť ju porovnať so školstvom na Slovensku, keďže som priamo po ukončení strednej školy išla na Fontys. Čo sa týka univerzity, tak ja som maximálne spokojná, splnilo to moje očakávania. Univerzita je aplikovaných vied, čo znamená, že všetko čo sa učím na hodinách si môžem potom vyskúšať v praxi, čo mne veľmi vyhovuje. Máme tu veľa projektov zameraných na spoluprácu a takisto aj na budovanie nášho charakteru v spolupráci v tíme.
Ako zvládate štúdium?
Štúdium zvládam dobre aj keď som na začiatku mala jazykovú bariéru. Tá po prvom semestri zmizla a teraz môžem už len napredovať v mojom štúdiu bez zbytočných prekážok.
Ako hodnotíte prístup učiteľov ku študentom?
Prístup profesorov na našej univerzite je veľmi osobný, hlavne vďaka tomu, že v triede je nás maximálne 25 študentov, takže sa vždy môžeme opýtať na niečo ak nechápeme.
Ste spokojný/á s vybavením školy? Ako hodnotíte dostupnosť a kvalitu študijných materiálov?
V našej univerzite máme všetko online, takže aj keď nemôžem ísť na hodinu, všetky materiály si môžem potom nájsť dodatočne na portály. V škole máme všetko možné technické vybavenie k dispozícií, či už data projektor alebo profesionálny fotoaparát. Všetko si môžeme požičať v knižnici, aby sme sa s maximálnou profesionalitou mohli pripraviť na prípadné prezentácie.
Ako hodnotíte študentský život? (študentská únia, rôzne kluby, podujatia organizované školou, mesto)
Venlo nepatrí medzi veľmi veľké mestá, takže tu sa pozná každý s každým. Máme tu aj študentskú organizáciu, takže o voľnočasové aktivity je postarané. Môžeme takisto robiť mnoho športov vo voľnom čase, ktoré máme zadarmo vďaka študentskej karte a máme aj zľavu do posilky.
Ako sa Vám páči ubytovanie?
Náklady na život sú tu omnoho vyššie ako na Slovensko. Čo znamená, že takisto aj ubytovanie je tu omnoho drahšie. Ja som so svojím ubytovaním spokojná, keďže sa to pohybuje v cenovom limite mojich finančných možností. Kvôli holandskému zákonu má každý študent pre seba svoju vlastnú izbu.
Našli ste si prácu? Ak áno, je náročné skĺbiť štúdium s prácou?
Áno, podarilo sa mi nájsť prácu po prvom semestri, ešte stále tam pracujem. Keďže neviem plynulo po holandsky, jediná pracovná pozícia, ktorú sa mi podarilo zohnať je umývanie riadov. Zatiaľ nemám problém stíhať pracovať popri štúdiu.
Považujete svoje rozhodnutie študovať v zahraničí za správne?
Rozhodne áno. Aj keby sa mi nepodarilo pokračovať v štúdiu, tak už len ten fakt že som žila rok v zahraničí mi dalo neskutočné množstvo skúseností.
Ako ste boli spokojný/á s poradenstvom a pomocou InterStudy pri vybavovaní štúdia?
Bola som veľmi spokojná. Pomohli mi zo všetkými papiermi a ak som mala nejaké dodatočné otázky, tak boli vždy k dispozícií.
Doporučili by ste InterStudy Vašim priateľom či známym?
Áno, doporučila by som
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk