Bratislava: 02-5262 2611

Fínsko

Fínsko

Bakalárske štúdium

Computer Applications
Construction Engineering
Electrical and Automation Engineering
Electrical Engineering 
Forest Management
Health Care, Nursing
ICT, Robotics
Information & Communication Technology, Bioeconomy
Mechanical Engineering and Production Technology
Professional Horticulture
Smart and Sustainable Design
Smart Organic Farming BA in Natural Resources
Sustainable International Business
Sustainable Urban Design

Magisterské štúdium

Biorefineries
Business Analytics
Circular Economy
Data-Centric Engineering
Digital Systems and Service Development 
Electric Transportation Systems
Electrical Engineering
Energy Conversion
Erasmus Mundus Master's Programme Software Engineers for Green Deal
Global Management of Innovation and Technology
Industrial Design Engineering
Innovation and Logistics
International Business and Entrepreneurship
International Marketing Management
Management in Sustainable Business (MBA)
Materials Science and Technology
Mechanical Engineering
Nordic Master's Programme in Sustainable ICT Solutions of Tomorrow
Nuclear Engineering
Software Engineering and Digital Transformation
Software Product Management and Business
Strategic Finance and Analytics
Supply Management
Sustainability Science and Solutions
Sustainable Biomass & Bioproducts Engineering
Sustainable Energy Systems
Sustainable Technologies
Water Technology

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk