Bratislava: 02-5262 2611

Dánsko

Dánsko

Bakalárske štúdium

Architectural Technology & Construction Management
Bachelor of Science (Honours) Informatics
Climate and Supply Engineering 
Software Technology Engineering

AP (2 roky, pre absolventov stredných škôl)

Design, Technology and Business

Top-up (1,5 roka; pre absolventov AP Degree)

Design and Business
International Business 

Magisterské štúdium

Business Administration - General Management
Business Administration (Executive)
Business and Organisational Psychology
International Business

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk