Bratislava: 02-5262 2611

Aj ty môžeš študovať v zahraničí

Aj ty môžeš študovať v zahraničí

 

Dostupná forma financovania

Ako občania členského štátu EÚ môžete študovať na univerzitách a vysokých školách v  iných členských štátoch EÚ za rovnakých podmienok, ako domáci študenti. V Dánsku môžete študovať bezplatne, vo Veľkej Británii a Holandsku môžete školné za bakalárske štúdium financovať nekomerčnou študentskou pôžičkou. Vo všetkých týchto krajinách môžete pracovať popri štúdiu, čo Vám pomôže aspoň čiastočne pokryť životné náklady.

 

Bez prijímacích skúšok

Na partnerských univerzitách InterStudy sa na väčšinu odborov nevykonávajú prijímacie skúšky. Podmienkou prijatia je maturitná skúška so stanoveným prospechom (pre magisterské štúdium bakalárska skúška), a znalosť angličtiny (alebo nemčiny v prípade štúdia v nemčine). Jazykové znalosti preukazujete skúškou v InterStudy, maturitou, alebo certifikátom. Ak sa prihlásite včas, pomocou InterStudy máte najlepšiu šancu, aby ste sa dostali na zvolený študijný odbor a inštitúciu.

 

Kvalitné školy zamerané na študentov

Naše partnerské inštitúcie ponúkajú nielen kvalitnú výučbu, ale aj výborné podmienky k štúdiu. Vďaka významným investíciám do školských zariadení budete mať k dispozícii najmodernejšie vybavenie. Služby študentom sú prispôsobené ich potrebám – či už sú to knižnice s takmer nepretržitou otváracou dobou, pracovne a študovne vybavené modernou technikou, alebo ponuka športových a záujmových klubov.

 

Bude vás to baviť

Štúdium určite nebude o memorovaní, zbytočných povinných predmetoch a strese. Budú vás viesť k samostatnej práci a aktívnej účasti na procese výučby, spoločne so spolužiakmi budete pracovať na rôznych projektoch a získate znalosti a zručnosti, ktoré využijete v praxi. Na našich partnerských inštitúciách sa nehodnotia len študenti, ale aj vyučujúci. Vzťahy sú priateľské, študenti sú považovaní za rovnocenného partnera. Vyučujúci sú nápomocní a sú študentom k dispozícii aj mimo prednášok a seminárov.

 

Viac príležitostí, lepšia budúcnosť

Vzdelanie získané v zahraničí vám otvára viac príležitostíúspešného uplatnenia v praxi. Absolventi zahraničných univerzít sú žiadanejší na trhu práce, ako tí, ktorí študovali doma. Získate vzdelanie uznávané po celom svete a vďaka výbornej znalosti angličtiny (a prípadne i ďalšieho jazyka) sa uplatníte nielen v SR, ale aj v zahraničí.

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk