Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vysokoškolské štúdium v zahraničí dánsko
zealand institute of business and technology

Zealand Institute of Business and Technology - Logo Zealand Institute of Business and Technology

Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT) je piata najväčšia akadémia vyššieho profesného vzdelávania v Dánsku. Vznikla spojením 9 nezávislých vzdelávacích inštitúcií. ZIBAT ponúka štúdium v odboroch zameraných na business a informačné technológie. Každý kampus študentom poskytuje moderné a podnetné študijné prostredie. Študenti majú možnosť využívať najnovšie počítačové vybavenie a vo všetkých areáloch školy je k dispozícii aj bezdrôtové pripojenie na internet. 

ZIBAT prijíma študentov zo všetkých kútov sveta. Študenti spolupracujú spolu s učiteľmi v tímoch na rôznych projektoch a skupinových prácach.  Popri klasickej výučbe v menších triedach s 25 až 28 študentami sa využívajú aj inovatívne a flexibilnejšie učebné metódy – študenti sú vedení k aktívnej účasti na výučbovom procese  ('learning by doing'), na hodinách sa veľa diskutuje, študenti dostávajú priestor vyjadriť svoj názor a v neposlednom rade sa naučia pracovať v tíme. Študenti majú možnosť využívať neustále dostupné počítačové učebne a špecializované 'pracovné' kaviarne.  Študenti majú okrem iného možnosť zapožičať si notebook pre použitie v škole.

Dánske inštitúty, a Zealand Institute of Business and Technology nie je výnimkou, často úzko spolupracujú s organizáciami pôsobiacimi v oblasti obchodu a priemyslu. Vyššie profesné vzdelanie je navrhované tak, aby dôkladne pripravilo absolventov na budúce povolanie.  Absolventi sa uplatňujú na stredných manažérskych pozíciách v príslušnom odbore. 

V prípade záujmu môže študent pokračovať v bakalárskom štúdiu, a to buď formou jeden a pol ročného top-up programu priamo na Zealand Institute of Business and Technology alebo na niektorom z iných dánskych inštitútov.
Študenti majú možnosť uplatniť v škole nadobudnuté vedomosti počas pracovnej stáže, ktorá je súčasťou všetkých študijných programov.

Na začiatku štúdia ale i počas neho je študentom k dispozícii Centrum podpory študentov, ktorého pracovníci pomáhajú študentom oboznámiť sa s kampusom, mestom a novou kultúrou. Pracovníci centra pomáhajú študentom riešiť aj akékoľvek iné problémy, ktoré sa vyskytnú počas školského roka.

PODMIENKY PRIJATIA
- stredoškolské vzdelanie s maturitou
- test z angličtiny v InterStudy
alebo
- IELTS 6.0 alebo ekvivalent

Študovať tu môžete tieto AP a bakalárske (top-up) programy:

AP Commerce Management - Naestved
AP Computer Science - Roskilde, Slagelse
AP Marketing Management - Roskilde
AP Multimedia Design and Communication - Køge
AP Logistics Management - Køge
AP Service, Hospitality and Tourism Management - Køge

Bachelor of Digital Concept Development - Køge
Bachelor of Innovation and Entrepreneurship - Naestved
Bachelor of International Sales & Marketing Management - Roskilde, Naestved
Bachelor of Web Development - Roskilde

 

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Boris
Študijný odbor:
Marketing Management
Ako hodnotíte univerzitu, ktorú navštevujete? Ak to máte možnosť porovnať, ako ju hodnotíte v porovnaní so školstvom na Slovensku?
Tak ja som na vš na Slovensku nikdy nechodil ale z počutia viem, že na slovenských vš je oveľa viac skúšok. Tu nám prvé dva semestre spojili všetky predmety do jednej skúšky. Teraz nenapíšem asi nič nové ale aj spôsob výučby je diametrálne odlišný. Tu sa nemusíme učiť naspamäť stovky strán, všetko sa učíme pomocou projektov. Absenciu tu neberú tak vážne(tým Vás nenahováram na záškolactvo). Učitelia zastávajú názor, že sme dospelí ľudia a je smiešne nás do niečoho nútiť.
Ako zvládate štúdium?
Štúdium je v pohode ale zatiaľ som len v druhom semestri, takže neviem povedať aké to bude. Najťažšia skúška ma čaká teraz v júni, tak uvidím. Ale myslím si, že ak má človek dostatočnú angličtinu nemal by sa na škole trápiť.
Ako hodnotíte prístup učiteľov ku študentom?
To je pre mňa asi najpozitívnejšia zmena oproti Slovensku. Z môjho pohľadu lepší prístup ani nemôžu mať. Oslovujeme ich krstným menom, oslovenie pán učiteľ nebodaj profesor tu neexistuje. Nepotrpia si na svoje tituly(vlastne nikto v DK) a ja ani vlastne neviem aký titul majú. Sú to ľudia z praxe. Ďalšia vec, máme ich telef. čísla keby sme náhodou potrebovali pomoc, máme volať kedykoľvek(toto som našťastie nemusel využiť). Neustále sa nás pýtajú aký máme názor na ich výučbu, čo by mali zmeniť atď. PS: jeden učiteľ nám niekedy sám od seba donesie kávu, iní uč. na konci semestra koláče/keksíky:)
Ste spokojný/á s vybavením školy? Ako hodnotíte dostupnosť a kvalitu študijných materiálov?
Som spokojný, v každej triede sú moderné tabule(žiadna krieda), nové lavice, učitelia nám často nosia materiály alebo ich dajú na internet+máme tlačiareň zadarmo. Na môj odbor toho zas tak veľa netreba :). Navyše vo výstavbe je nový campus.
Ako hodnotíte študentský život? (študentská únia, rôzne kluby, podujatia organizované školou, mesto)
Toto by mohlo byť trošku lepšie. Máme školský bar ale tam skoro nikto nechodí. Toto ale nie je chyba školy. Inak na začiatku semestra je vždy Welcome party.
Ako sa Vám páči ubytovanie?
To bolo neskutočne ťažké nájsť. Na naše pomery je to celkom drahé (na Dánske je to nič :) ). Bol to holobyt, to je tu ale bežné, takže s tým treba počítať. Akurát, janitor nevie po anglicky, takže občas je vtipné dorozumieť sa s ním.
Našli ste si prácu? Ak áno, je náročné skĺbiť štúdium s prácou?
Našiel ale to naozaj náročné, hlavne ak prídete v septembri. Odporúčam prísť skôr-júl, august najneskôr. Skĺbiť to náročné nie je, ja pracujem len v sobotu a nedeľu ale jeden môj spolužiak dokladá tovar celú noc a školu zvláda. Určite treba mať na prvé 3-4 mesiace peniaze v prípade problémov s prácou.
Považujete svoje rozhodnutie študovať v zahraničí za správne?
Určite áno, bol to nový impulz do stereotypného života a spoznal ľudí rôznych narodností. Navyše som úplne finančne samostatný, čo je fajn pocit.
Ako ste boli spokojný/á s poradenstvom a pomocou InterStudy pri vybavovaní štúdia?
Som veľmi spokojný, ja som prakticky musel spraviť len ten test z anj, o všetko ostatné bolo postarané.
Doporučili by ste InterStudy Vašim priateľom či známym?
Určite áno.
Miroslav
Študijný odbor:
Service, Hospitality and Tourism Management
Ako hodnotíte univerzitu, ktorú navštevujete? Ak to máte možnosť porovnať, ako ju hodnotíte v porovnaní so školstvom na Slovensku?
Školstvo tu funguje na jednotku. Musíme sa pripravovať na každú hodinu, ale počas hodiny riešime príklady, poprípade ich riešime v skupinkách.
Ako zvládate štúdium?
Štúdium ma nesmierne baví, ale musíte mať k tomu vzťah. Keď Vás to nebaví, tak je to na celom svete ťažké.
Ako hodnotíte prístup učiteľov ku študentom?
Učitelia nám pomáhaju ako len vedia. Majú priateľský prístup a samotné učenie ich veľmi baví, čo nám ako študentom vyhovuje. Ako sami učitelia hovoria - "Neexistuje zlá otázka." Snažia sa nás nabádať, aby sme odpovede našli sami, poprípade v spolupráci s našimi rovesníkmi.
Ste spokojný/á s vybavením školy? Ako hodnotíte dostupnosť a kvalitu študijných materiálov?
Vybavenie je skvelé, triedy sú vybavené nadmieru. Oproti slovenským VŠ určite.
Ako hodnotíte študentský život? (študentská únia, rôzne kluby, podujatia organizované školou, mesto)
Ja bývam v menšom mestečku Køge, kde mám aj samotnú školu. Ale keď chceme ísť za zábavou alebo kultúrou tak ideme do neďalekej Kodane, čo je asi tak 45 minút cesty do centra mesta. Majú výborne zorganizovanú hromadnú dobravu, takže nie je žiadný problém sa niekde dostať.
Ako sa Vám páči ubytovanie?
Je pravda, že sa ubytovanie hľadá tažko, takže treba začať dosť skoro. Ja som mal však šťastie a našiel som si ubytovanie so Slovákmi v meste kde študujem. Do školy sa dostanem asi za 20 minút.
Našli ste si prácu? Ak áno, je náročné skĺbiť štúdium s prácou?
Kedže je Kodani veľa študentov, práca sa hľadá ťažšie, ale nie je to nemožné. Ja som si našiel prácu celkom rýchlo. V mojej práci vedia, že som študent, takže si prácu prispôsobujem škole a nie naopak. A ešte stále mi zostane čas na kamarátov a zábavu.
Považujete svoje rozhodnutie študovať v zahraničí za správne?
JEDNOZNAČNE!!!
Ako ste boli spokojný/á s poradenstvom a pomocou InterStudy pri vybavovaní štúdia?
Dievčatá z InterStudy boli po celý proces vybavovania velmi napomocné a touto cestou im ďakujem a pozdravujem ich
Doporučili by ste InterStudy Vašim priateľom či známym?
Určite Vás odporúčam!
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk