Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vysokoškolské štúdium v zahraničí dánsko
dania academy of higher education

Dania Academy of Higher Education Dania Academy of Higher Education

Dania Academy of Higher Education je vzdelávacia inštitúcia ponúkajúca bakalárske a AP štúdium zamerané na prepojenie teórie s praxou. Výučba prebieha v menších skupinách s a vďaka úzkemu prepojeniu na regionálny, ako aj medzinárodný priemysel a obchod majú študenti už počas štúdia možnosť pracovať na projektoch a zadaniach vychádzajúcich z reálneho pracovného prostredia, ako aj absolvovať odbornú stáž v Dánsku, alebo v zahraničí.

Dania poskytuje vzdelanie takmer 2400 študentom, z čoho 320 pochádza zo zahraničia. Celkovo je na univerzite zastúpených 33 rôznych krajín svata, čo zabezpečuje naozaj multikultúrne prostredie, a ideálnu prípravu pre budúcu kariéru v medzinárodných firmách. Odbory vyučované v anglickom jazyku sú zamerané na hotelierstvo, cestovný ruch, marketingový manažment, IT a automobilové inžinierstvo. Výučba medzinárodných programov prebieha na kampusoch Randers a Viborg.

PODMIENKY PRIJATIA
- stredoškolské vzdelanie s maturitou
- test z angličtiny v InterStudy
alebo
- IELTS 6.5 alebo ekvivalent

Študovať tu môžete tieto AP a bakalárske (top-up) programy:

AP Automotive Technology
AP Hospitality and Tourism
AP IT-Technology
AP Marketing Management

BA Int. Hospitality Management (top-up)
 

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu

Grösslingová 45
811 05 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
FAX: +421 2 5249 4681

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk