Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vysokoškolské štúdium v zahraničí dánsko
dania academy of higher education

Dania Academy of Higher Education - Logo Dania Academy of Higher Education

Dania Academy of Higher Education je vzdelávacia inštitúcia ponúkajúca bakalárske a AP štúdium zamerané na prepojenie teórie s praxou. Výučba prebieha v menších skupinách s a vďaka úzkemu prepojeniu na regionálny, ako aj medzinárodný priemysel a obchod majú študenti už počas štúdia možnosť pracovať na projektoch a zadaniach vychádzajúcich z reálneho pracovného prostredia, ako aj absolvovať odbornú stáž v Dánsku, alebo v zahraničí.

Dania poskytuje vzdelanie takmer 2400 študentom, z čoho 320 pochádza zo zahraničia. Celkovo je na univerzite zastúpených 33 rôznych krajín svata, čo zabezpečuje naozaj multikultúrne prostredie, a ideálnu prípravu pre budúcu kariéru v medzinárodných firmách. Odbory vyučované v anglickom jazyku sú zamerané na hotelierstvo, cestovný ruch, marketingový manažment, IT a automobilové inžinierstvo. Výučba medzinárodných programov prebieha na kampusoch Randers a Viborg.

PODMIENKY PRIJATIA
- stredoškolské vzdelanie s maturitou
- test z angličtiny v InterStudy
alebo
- IELTS 6.5 alebo ekvivalent

Študovať tu môžete tieto AP a bakalárske (top-up) programy:

AP Automotive Management
AP Service, Hospitality and Tourism Management
AP IT-Technology
AP Marketing Management

BA International Hospitality Management (top-up)
 

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk