Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vysokoškolské štúdium v zahraničí dánsko
copenhagen school of design and technology (kea)

Copenhagen School of Design and Technology (KEA) - Logo Copenhagen School of Design and Technology (KEA)

Copenhagen School of Design and Technology vznikla v roku 2008 spojením šiestich odborných inštitúcií pôsobiacich v Kodani a jej okolí. Aj keď názov tejto inštitúcie ponúkajúcej vyššie profesné vzdelanieje nový, jej korene siahajú až do 19. storočia. 
Možnosti štúdia na Copenhagen School of Design and Technology sú rôznorodé a celkovo táto inštitúcia vzdeláva 8000 študentov na 4 kampusoch. Najnovší kampus bol otvorený v auguste 2013. Študuje na ňom viac ako 2000 študentov rôznych odborov. Podstatou tzv. „open learning environment“, ktorý je typický nielen pre tento kampus, ale i pre KEA ako celok je, že nie všetky triedy majú steny, učitelia sa obliekajú neformálne a študenti ich oslovujú krstnými menami. Na škole pôsobia pedagógovia s vysokou odbornosťou a skúsenosťami z praxe. Napriek tomu je atmosféra počas vyučovania neformálna, čo podporuje kreativitu a produktivitu študentov. 
Každý rok sa na KEA prihlási aj veľký počet zahraničných študentov o čom svedčí i to, na KEA študujú príslušníci viac ako 60 národností.  Ponúka viac ako 30 rôznych vzdelávacích programov na úrovni vyššieho odborného a bakalárskeho štúdia, 11 z nich v anglickom jazyku. Hoci vyučovanie prebieha vo viacerých budovách v Kodani, spolupráca študentov na multidisciplinárnych úlohách nie je vôbec ojedinelá. Ďalšou príležitosťou pre nadviazanie nových priateľstiev je tzv. „KEAbration“, veľmi populárna študentská párty, ktorá sa koná každý rok na jeseň. Nové kontakty môžu študenti získať dokonca ešte pred príchodom do Dánska vďaka tzv. „buddy programme“, prostredníctvom ktorého sa KEA snaží uľahčiť novému študentovi príchod do cudzej krajiny. 
Kvalita poskytovaného vzdelania je na Copenhagen School of Design and Technology na prvom mieste. KEA kladie veľký dôraz na zamestnanosť svojich absolventov, preto všetky ponúkané študijné programy odrážajú aktuálne požiadavky pracovného trhu. Spolupráca s reálnymi klientmi a neustále nadväzovanie nových kontaktov prinášajú študentom pocit profesionálnej a relevantnej práce.

PODMIENKY PRIJATIA
- stredoškolské vzdelanie s maturitou
- IELTS 6.5 alebo ekvivalent

Univerzita otvára nasledujúce študijné odbory naposledy vo februári 2022:

AP Multimedia Design and Communication
BA Architectural Technology and Construction Management (full degree)
BA in Web Development (top-up)
BA in Software Development (top-up)

Od septembra 2022 sa už štúdijné odbory v angličtine otvárať nebudú. 

 

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk