Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Vysokoškolské štúdium v zahraničí dánsko
business academy aarhus

Business Academy Aarhus - Logo Business Academy Aarhus

Business Academy Aarhus ponúka príležitosť študovať na prax orientované odbory v oblasti Business, IT a technológií v medzinárodnom prostredí a to v kolektíve zahraničných študentov z viac ako 25 krajín sveta. Vyučovanie prebieha v dvoch budovách formou seminárov a malých pracovných skupín. Študenti majú naviac možnosť stráviť posledný semester v zahraničí, a to buď štúdiom na partnerskej inštitúcii poskytujúcej vzdelanie v danom odbore alebo prácou pre firmu, s ktorou Business Academy Aarhus spolupracuje.

Zahraničným študentom je k dispozícii viacero zariadení určených na uľahčenie a spríjemnenie ich pobytu v Dánsku. Jedná sa o Studenterhus Aarhus a International Student Center. Študentská rada x-orgnet  pozostáva zo zástupcu každej triedy, vedúceho fakulty a zástupcov učiteľského zboru. Týmto spôsobom majú aj študenti možnosť podieľať sa na rozhodnutiach týkajúcich sa fungovania školy .

Aarhus s počtom obyvateľov 240 000 predstavuje druhé najväčšie mesto v Dánsku. Miestni obyvatelia ho nazývajú aj južanským mestom na severe, mestom úsmevov alebo najmenším veľkým mestom severu. Atmosféru centra vzdelávania vytvára predovšetkým veľký univerzitný komplex (University of Aarhus) ale tiež mnohé ďalšie školy. Vďaka neustále zvyšujúcemu sa počtu študentov sa mesto stáva kozmopolitné, čo sa v konečnom dôsledku odráža aj na ponuke miestnych reštaurácií, ktoré ponúkajú medzinárodnú kuchyňu. Mesto poskytuje množstvo príležitostí na zábavu a oddych, či už ide o športové aktivity ako futbal, basketbal, tanec, kultúrne vyžitie vo forme koncertov a divadelných predstavení, prípadne odpočívanie v mestských parkoch, lesoch a na slnkom zaliatych plážach. Mesto predstavuje tiež dôležitú dopravnú tepnu, miestny prístav je jeden z najväčších v severnej Európe a je tiež najväčším prístavom v Dánsku. V meste Aarhus sa nachádza aj letné sídlo dánskej kráľovnej.

Prostredníctvom webstránok Business Academy Aarhus môžete chatovať s tzv. Student Ambassadors z rôznych krajín, vrátane študentky zo Slovenska. Ak máte konkrétne otázky ohľadom niektorého z programov alebo len tak o študentskom živote v Aarhuse, môžete im skúsiť napísať

PODMIENKY PRIJATIA
- stredoškolské vzdelanie s maturitou
- test z angličtiny v InterStudy
alebo
- IELTS 6.5 alebo ekvivalent

Študovať tu môžete tieto AP a bakalárske programy:
AP Chemical and Biotechnical Science
AP IT Technology
AP Marketing Management                              
AP Multimedia Design and Communication

BA Chemical and Biotechnical Technology and Food Technology (top-up)
BA Digital Concept Development (top-up)
BA Innovation and Entrepreneurship (top-up)
BA Product Development and Integrative Technology (top-up)
BA Web Development (top-up)

BA Financial Management and Services (full degree)
 

Ohlasy študentov na túto univerzitu
 
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk