Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
Získaj štipendium od welšskej vlády až 2000 libier!

Podaj si teraz prihlášku na magisterské štúdium v prírodovednom alebo technickom odbore vo Walese a získaj štipendium 2000 libier! InterStudy Ti s prihláškou pomôže úplne bezplatne.

Skvelé správy! Vláda Walesu ponúka štipendium vo výške 2000 libier na štúdium magisterských odborov v oblasti STEMM (t.j. prírodné vedy, technológie, inžinierstvo, matematika a medicína)! 

Štipendium môžu získať absolventi bakalárskeho štúdia (resp. študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia), ktorí ešte nezískali magisterský alebo vyšší titul, a zároveň majú občianstvo v jednom z členskéhých štátov EÚ. Štipendium bude poskytnuté formou zľavy zo školného, ktoré sa na našich partnerských univerzitách vo Walese pohybuje od 7.475 do 9.000 libier. Zvyšok školného je možné financovať výhodnou študentskou pôžičkou, a získať tak prostriedky nielen na školné, ale aj na životné náklady - viac informácií nájdete tu

Kde vo Walese študovať:

Swansea University
University of South Wales
Aberystwyth University

Ohľadom presných podrobností nároku na štipendium a študentskej pôžičke na magisterské štúdium Vás radi informujú koznultanti InterStudy, ktorí majú so štúdiom v zahraničí osobné skúsenosti.

V prípade záujmu prosím začnite vyplnením predbežnej prihlášky – čím skôr si prihlášku podáte, tým lepšiu šancu na prijatie máte a taktiež tým vyššia šanca, že sa Vám štipendium podarí získať. Tím InterStudy rád zodpovie na všetky Vaše otázky a bude pri Vás počas celého prijímacieho procesu – od výberu odboru až po nástup na univerzitu.

 

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk