Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
Získaj štipendium na štúdium vo Veľkej Británii!

Získaj štipendium na štúdium vo Veľkej Británii!

O tom, že školné na univerzitách v Británii je možné financovať výhodnou študentskou pôžičkou ste už možno počuli. Vedeli ste však, že britské univerzity poskytujú štedré štipendiá aj pre európskych študentov? Tu je stručný prehľad toho, aké ďalšie príspevky je možné na našich partnerských univerzitách v Británii získať.

Middlesex University
prospechové štipendium do výšky až 5 000 libier v prvom ročníku poskytované formou zľavy zo školného

Canterbury Christ Church University
sociálne štipendium poskytované v závislosti od rodinného príjmu, do 1 000 libier / rok

University of Essex
prospechové štipendium 2 000 libier pre študentov s kvalifikáciou International Baccalaureate

Nottingham Trent University
štipendium 1 000 libier pre nových študentov z EÚ

City University 
prospechové štipendiá 1 000 - 2 000 libier

Coventry University
prospechové baklárske štipendium 1 250 libier
prospechové magisterské štipendium 1500 libier

Solent University
prospechové štipendium do 1 000 libier 

University of Worcester
akademické štipendium 1 000 libier

Anglia Ruskin University
štipendium 800 libier pre všetkých nových EÚ študentov
štipendium 2 000 libier pre študentov STEM odborov
štipendium 1 000 libier za výborné akademické výsledky a mimoškolské aktivity
štipendium 24 000 libier vyplatených počas 3 rokov za výnimočné akademické a mimoškolské úspechy

University of Bedfordshire
akademické štipendium do 800 libier /rok pri maturitnom priemere cca 2,25 -2,5 a lepšom
akademické štipendium do 500 libier /rok pri maturitnom priemere cca 2,25 -2,5 a horšom

University of South Wales
prospechové štipendium 2 000 libier

Swansea University
prospechové štipendium do 1 000 libier / rok

University of Sunderland
prospechové štipendium 1 000 libier v prvom a druhom ročníku
sociálne štipendium 1 000 libier v prvom a druhom ročníku
ročný lístok na hromadnú dopravu alebo zľava z nájomného za internát

University of Winchester
sociálne štipendium 1 000 libier v prvom ročníku a 500 libier v druhom a treťom ročníku
prospechové štipendium 200 libier / rok
5 prospechových štipendií 2 000 libier / rok

Aberystwyth University
prospechové štipendium 2 000 libier v prvom ročníku
sociálne štipendium 500 libier / rok v závislosti od rodinného príjmu

Pre informácie o podmienkach získania týchto štipendií a prihlasovacom procese nás kontaktujte!

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk