Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
The Hague University (Holandsko) koncom januára v Košiciach a Bratislave

The Hague University (Holandsko) koncom januára v Košiciach a Bratislave

Pozývame vás na informačné podujatie o VŠ štúdiu v Holandsku, na ktorom sa vám predsatví jedna z najúspešnejších holandských vysokých škôl. Kde je lepšie študovať napr. Európske štúdiá, Európske a medzinárodné právo, Medzinárodný obchod či Medzinárodný komunikačný manažment, ako v Hágu, ktorý je sídlom takmer 150 svetových organizácií? Príďte na prednášku o štúdiu v Holandsku 30. januára do Košíc, alebo 31. januára do Bratislavy. Pre viac info kliknite na nadpis.

Holandsko sa zaradilo medzi najzaujímavejšie cieľové krajiny pre štúdium v zahraničí, o čom svedčí rekordný nárast zahraničných študentov na holandských univerzitách v tomto školskom roku. Štúdium v Holandsku je výhodné aj pre Slovákov, keďže školné je pomerne nízke, a študenti majú naviac nárok na štátnu študentskú pôžičku.  Možnosť práce popri štúdiu a získania štátnej finančnej podpory vo forme grantu ďalej zvyšuje atraktivitu tejto krajiny. 

The Hague University of Applied Sciences je moderná vysoká škola s 26.000 študentmi. Jej hlavný kampus sa nachádza v Hágu, ktorý ponúka vynikajúce príležitosti pre študentov na stáže a prax v rôznych medzinárodných inštitúciách či firmách. Na podujatí sa môžete osobne stretnúť  priamo s pracovníkom Hague University of Applied Sciences, ktorý bude informovať slovenských záujemcov o ponuke študijných odborov vyučovaných v angličtine, o podmienkach prijatia, možnosti financovania štúdia  študentskou pôžičkou a všeobecne o študentskom živote v meste Haag a v Holandsku. Dozviete sa celý rad užitočných informácií, ktoré Vám môžu pomôcť v rozhodovaní o Vašom ďalšom štúdiu.  

Informačné podujatia sa uskutočnia:

v Košiciach: v stredu 30. januára15:00 v Košiciach (registrácia tu)
v Bratislave: vo štvrtok 31. januára14:00 (registrácia tu) a o 16:00 (registrácia tu).

Ak sa chcete na zúčastniť, prihláste sa on-line na vyššie uvedených linkoch. O mieste konania podujatia budú všetci registrovaní záujemcovia informovaní prostredníctvom e-mailu. Účasť je bezplatná a nezáväzná, vítaní sú študenti i rodičia! :)

Tešíme sa na vás!

Pre bližšie informácie kontaktujte InterStudy na 02-5262 2611. 

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk