Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
Školné na bakalárskych odboroch v Holandsku znížené na polovicu!

Školné na bakalárskych odboroch v Holandsku znížené na polovicu!

Pre všetkých záujemcov o štúdium máme skvelé správy. Holandská vláda schválila zníženie školného v prvom ročníku bakalárskeho štúdia z pôvodných 2 060€ na iba 1 030€!

V najbližšom čase bude taktiež známe, či znížené školné bude platiť aj na ďalšie roky štúdia.

Prihlášky na september 2018 ešte akceptujú tieto univerzity:

Hague University of Applied Sciences – deadline 31. mája (deadline predĺžený ak je doložený motivačný list)
Saxion University of Applied Sciences – deadline 1. júla 
InHolland University of Applied Sciences – deadline 1. augusta 
Hanze University of Applied Sciences – deadline 15. augusta
Fontys University of Applied Sciences – deadline 15. augusta

Vďaka kvalitnému štúdiu zameranému na praktickú výučbu, možnosti brigádovať a pritom získať štipendium na životné náklady a nízkemu školnému sa Holandsko stáva čoraz častejšou voľbou aj pre slovenských študentov.

Niektoré odbory môžu mať skorší deadline na prihlášky. V prípade záujmu nás kontaktujte ohľadom bližšieho postupu, s prihláškou radi pomôžeme aj Vám!

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk