Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
Školné na 1. rok VŠ štúdia v Holandsku znížené na polovicu!

Pre všetkých záujemcov o štúdium máme skvelé správy. Aj pre študentov nastupujúcich v septembri 2021 platí zníženie školného v prvom ročníku bakalárskeho štúdia z pôvodných € 2 168 na iba € 1 084!

Vďaka kvalitnému štúdiu zameranému na praktickú výučbu, možnosti brigádovať a pritom získať štipendium na životné náklady a nízkemu školnému sa Holandsko stáva čoraz častejšou voľbou aj pre slovenských študentov.

Niektoré odbory môžu mať skorší deadline na prihlášky (15. január). V prípade záujmu nás kontaktujte čo najskôr ohľadom bližšieho postupu, s prihláškou radi pomôžeme aj Vám!

univerzity@interstudy.sk, 02-5262 2611

 

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk