Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
PREZENTÁCIE O ŠTÚDIU V DÁNSKU 4. a 6. FEBRUÁRA V KOŠICIACH A BRATISLAVE

Dánska VIA University College vás pozýva na informačné podujatia o bezplatnom štúdiu v Dánsku, ktoré sa uskutočnia 1. februárový týždeň v Bratislave a Košiciach. Nenechajte si ujsť poslednú príležitosť získať všetky dôležité informácie ešte pred uzávierkou prihlášok, ktorá je už 15. marca. Na podujatí sa stretnete nielen s vyučujúcim z VIA, ktorý už veľa rokov učí aj našich študentov, ale aj so súčasným študentom. Zároveň môžete absolvovať alebo sa prihlásiť na skúšku z angličtiny.

Bezplatné štúdium, študijné odbory s vynikajúcim uplatnením, výučba v angličtine - a to všetko v modernej krajine s vysokou životnou úrovňou.

Dánska VIA University College - najväčšia inštitúcia svojho druhu v Dánsku s 20 000 študentmi je zároveň jedna z najkvalitneších vysokých škôl, ktorá od roku 2005 poskytla vzdelanie už stovkám slovenských študentov. Jej úspešní absolventi nachádzajú uplatnenie v Dánsku i vo svete. V septembri 2019 nastúpilo na VIA viac ako 800 zahraničných študentov z 56 krajín sveta (vrátane SR). 

Príďte na prezentáciu a zistite, ako si môžete splniť sen o vysokoškolskom štúdiu v zahraničí aj vy. Získate detailné informácie o študijných odboroch, o spôsobe výučby a hodnotenia na VŠ v Dánsku, o študentskom ubytovaní, pracovných príležitostiach popri štúdiu, možnosti získania štipendia, a o študentskom živote v Horsens a Aarhus. Okrem vyučujúceho a študenta z VIA vám bude k dispozícii aj tím poradcov InterStudy. 

Prezentácie sa uskutočnia v týchto termínoch:

4. februára v Košiciach o 16:30  (registrácia tu)
6. februára v Bratislave o 15:00* (registrácia tu) a 17:00 (registrácia tu)

Na podujatiach sú vítaní maturanti, rodičia, a všetci záujemcovia o štúdium v Dánsku. Miesto konania bude oznámené všetkým registrovaným záujemcom prostredníctvom e-mailu. Skontrolujte si pre istotu aj priečinok s nevyžiadanou poštou (spam).

*Skúška z angličtiny
Záujemcovia, ktorí nemajú medzinárodný certifikát potrebný pre prijatie na štúdium, môžu po 1. prezentácii v Bratislave absolvovať inštitucionálnu skúšku z anglického jazyka. Pre študentiov ktorí už majú v InterStudy podanú prihlášku do Dánska, je skúška bezplatná, pre ostatných je spoplatnená € 20 (po podaní prihlášky bude uhradený poplatok odpočítaný z admin. poplatku). Prosíme študentov, ktorí by chceli skúšku vykonať, aby označili príslušné políčko v registračnom formulári.

V Košiciach sa  táto skúška bude dať absolvovať 22. januára, alebo v individuálne dohodnutom termíne. 

InterStudynajdlhšie skúsenosti vo vybavovaní prihlášok do Dánska (16 rokov), najviac úspešne prijatých študentov (92%), a najnižšie poplatky v SR. 

Tešíme sa na stretnutie!

InterStudy Bratislava: 02-5262 2611                         InterStudy Kosice: 0902 - 99 11 02
univerzity@interstudy.sk                                           kosice@interstudy.sk

 

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk