Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
Prednáška britskej univerzity: Štúdium Medzinárodných vzťahov, politiky a business odborov. Bratislava, 25.2.

Záujemcov o bakalárske a magisterské štúdium vo Veľkej Británii pozývame na prednášky, ktoré bližie predstavia najobľúbenejšie odbory slovenských študentov: Medzinárodné vzťahy, politika a Business odbory. Prednáša Dr Yang Liu z Canterbury Christ Church University.

Odbor Medzinárodné vzťahy je dlhodobo jedným z najobľúbenejších medzi slovenskými uchádzačmi o štúdium v Canterbury, tak na bakalárskom ako aj na magisterskom stupni. Na business odbory sa hási veľa slovenských študentov na všetky naše partnerské univerzity. Aby bolo možné sa jednotlivým odborom venovať podrobnejšie, pripravili sme pre Vás dve prednášky, každá s iným zameraním, pričom sa v rámci oboch prednášok dozviete aj všeobecne o štúdiu vo Veľkej Británii, o prijímacom procese, a konkrétne o Canterbury Christ Church University: možnosti štúdia, vybavenie, ubytovanie, život v Canterbury a veľa praktických informácií. 

Prednášky sa uskutočnia v utorok 25. februára v Bratislave:

14:30 - Štúdium business odborov vo Veľkej Británii - registrácia tu

16:00 - Štúdium medzinárodných vzťahov a politiky vo Veľkej Británii - registrácia tu

Vstup voľný, z organizačných dôvodov prosíme o registráciu na vyššie uvedených linkoch. 

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. 02-52 62 2611 alebo na univerzity@interstudy.sk

 

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk