Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
PREDĹŽENÝ DEADLINE NA PRIHLÁŠKY DO FÍNSKA

Fínska HAMK University of Applied Sciences sa rozhodla posunúť termín na poslanie prihlášok. Študenti, ktorí majú záujem nastúpiť od septembra na túto univerzitu si tak môžu podať prihlášku až do 26.5.2019

Odbory ponúkané v anglickom jazyku: 

• Computer Applications
• Construction Engineering
• Electrical and Automation Engineering
• International Business
• Mechanical Engineering and Production Technology

V prípade záujmu o štúdium vyplňte on-line PREDBEŽNÚ PRIHLÁŠKU alebo nás kontaktujte
mailom: info@interstudy.sk
telefonicky: Bratislava: 02/52 62 26 12, Košice: 0902 99 11 02
alebo osobne:
na Grösslingovej 45 (1. poschodie) v Bratislave
na Hviezdoslavovej č. 7. v Košiciach
 

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk