Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
Posledná možnosť hlásiť sa do Dánska s nástupom v septembri!

Dánske vysoké školy, VIA University College a International Business Academy (Kolding) stále akceptujú prihlášky na určité odbory na septembrový nástup. Pre zoznam odborov, klikni na nadpis.

Odbory, na ktoré sa môžeš hlásiť na september 2019: 

VIA University College (do zaplnenia miest)
Software Engineering
Mechanical Engineering
Supply Engineering
Civil Engineering
Materials ScienceI
nternational Business Academy (do zaplnenia miest)

Multimedia Design and Communication


Ak ťa niektorý z odborov zaujal, vyplň čím skôr predbežnú prihlášku: https://univerzity.interstudy.sk/predbezna-prihlaska a budeme ťa obratom kontaktovať! 

Viac info a referencie študentov nájdeš na: 
VIA University College
International Business Academy

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk