Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
Online prednášky o štúdiu v Dánsku - 25.-29. januára

Zúčastnite sa prednášok o štúdiu v Dánsku a získajte všetky potrebné informácie o Business, Fashion a inžinierskych odboroch. Podujatie organizujeme v spolupráci s VIA University College.

Aj v novom roku pre Vás pripravujeme zaujímavé informačné podujatia. V spolupráci s VIA University College sme pre Vás pripravili sériu prednášok o štúdiu v Dánsku, kde sa dozviete všetko o štúdiu, jeho forme a neskoršom uplatnení. Aby ste získali čo najrelevantnejšie informácie, chystáme pre Vás až tri podujatia, rozdelené podľa zamerania odboru. Počas prednášok sa budete môcť virtuálne stretnúť s vyučujúcim ako aj študentmi jednotlivých odborov a opýtať sa ich na všetko, čo by ste chceli o štúdiu v Dánsku vedieť.

Podujatie je rozdelené do troch dní, podľa zamerania študijného odboru. 

pondelok 25. januára 16:00    Business odbory registrácia tu
štvrtok 28. januára 16:00 Inžinierske odbory registrácia tu
piatok 29. januára 16:00  Odbory zamerané na módu registrácia tu

 Tešíme sa na stretnutie v januári! 

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk