Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
Kancelárie InterStudy od 16. marca pre osobné návštevy zatvorené

Milí študenti, od pondelka 16. marca neprijímame osobné návštevy v našej centrále v Bratislave, ani v košickej pobočke. Sme Vám k dispozícii e-mailom na studium@interstudy.sk. Aktuálne telefonické kontakty zverejníme v priebehu pondelka. Dúfame, že sa situácia čoskoro stabilizuje a budeme Vám môcť byť k dispozícii aj osobne.

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk