Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
InterStudy od 1. júla na novej adrese!

Milí študenti, od 1. júla sídlime na novej adrese: Gajova 4. Viac info nižšie.

Presunuli sme sa len o ulicu - 200 m od predchádzajúceho sídla. 

Naša nová adresa:
InterStudy
Gajova 4 
811 09 Bratislava

Link na mapu

Naše kontaktné údaje ostávajú nezmenené: 

Vysokoškolské štúdium:  0911 457 906
univerzity@interstudy.sk 0902 991 104
  02-5262 2611
Stredoškolské programy: 0915 579 353
studium@interstudy.sk 02-5262 2612

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás prosíme, aby ste si osobné stretnutie dohodli vopred telefonicky alebo e-mailom. Ďakujeme.   

Tím InterStudy 

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk