Bratislava: 02-5262 2611

Aktuality a novinky
InterStudy od 1. júla 2021 na novej adrese!

Milí študenti, od 1. júla sídlime na novej adrese: Gajova 4. Viac info nižšie.

Presunuli sme sa len o ulicu - 200 m od predchádzajúceho sídla. 

Naša nová adresa:
InterStudy
Gajova 4 
811 09 Bratislava

Link na mapu

Naše kontaktné údaje ostávajú nezmenené: 

Vysokoškolské štúdium:  0911 457 906
univerzity@interstudy.sk 0902 991 104
  02-5262 2611
Stredoškolské programy: 0915 579 353
studium@interstudy.sk 02-5262 2612

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás prosíme, aby ste si osobné stretnutie dohodli vopred telefonicky alebo e-mailom. Ďakujeme.   

Tím InterStudy 

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk