Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
Dni štúdia v Dánsku 3. - 6. december, Košice - Žilina - Bratislava

Príď na informačné podujatie o štúdiu v Dánsku, ktoré organizujeme v spolupráci s VIA University College – najväčšou dánskou inštitúciou, na ktorej už úspešne vyštudovali stovky Slovákov. Získaš prehľad o možnostiach štúdia v Dánsku, aké podmienky musíš splniť, dozvieš sa veľa užitočných informácií o študentskom živote v Dánsku, a môžeš priamo na mieste absolvovať aj skúšku z angličtiny. Pre viac detailov klikni na nadpis.

Bezplatné štúdium perspektívnych študijných odborov v angličtine, a to navyše v krajine s vysokou životnou úrovňou? Dánsko je dlhodobo jednou z najžiadanejších krajín čo sa týka vysokoškolského štúdia. InterStudy má najdlhšie skúsenosti v spolupráci s dánskymi inštitúciami: slovenským študentom pomáhame dostať sa do Dánska už 14 rokov. Napriek obmedzenému počtu miest je až 92% študentov hlásiacich sa cez InterStudy úspešne prijatých na dánske vysoké školy.

Ak zvažuješ štúdium v Dánsku, nenechaj si ujsť informačné podujatia, na ktorých sa môžeš stretnúť s vyučujúcim z VIA University College, so slovenskými študentmi či absolventmi, ako aj s poradkyňami InterStudy, ktoré Ťa budú sprevádzať celým prijímacím procesom až po Tvoj nástup na univerzitu.

Dni štúdia v Dánsku sa uskutočnia v týchto termínoch:

3. decembra od 16:00 v  Košiciach (registrácia tu)
4. decembra o 15:30 v Žiline (registrácia tu)
6. decembra od  15:00 v Bratislave (registrácia na 15:00 tu a na 17:00 tu)

VIA University College je najväčšia university college v Dánsku a patrí medzi najpokrokovejšie inštitúcie nielen v oblasti výučby, ale aj v internacionalizácii. Jej úspešní absolventi nachádzajú uplatnenie v Dánsku i vo svete. 

Na podujatiach sú vítaní maturanti, rodičia, a všetci záujemcovia o štúdium v Dánsku. Miesto konania bude oznámené všetkým registrovaným záujemcom prostredníctvom e-mailu. Skontrolujte si pre istotu aj priečinok s nevyžiadanou poštou (spam).

Záujemcovia, ktorí nemajú medzinárodný certifikát potrebný pre prijatie na štúdium, môžu priamo na mieste absolvovať inštitucionálnu skúšku z anglického jazyka. Ak chceš vykonať skúšku, nezabudni označiť príslušné políčko v registračnom formulári.

Tešíme sa na stretnutie!

InterStudy - centrála                                               InterStudy Košice
Grösslingova 45                                                          Hviezdoslavova 7
811 09  Bratislava                                                         040 01  Košice
Tel: 02-5262 2611                                                          Tel.: 0902 - 99 11 02
info@interstudy.sk                                                     kosice@interstudy.sk

www.interstudy.sk                

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk