Bratislava: 02-5262 2611
Košice: 0902 991 102

Aktuality a novinky
British Days 11. – 21. február

British Days 11. – 21. február

Vo februári budete mať príležitosť stretnúť zástupcov britských univerzít v rôznych mestách SR, a prostredníctvom vzorových prednášok vedených priamo vyučujúcim si budete môcť urobiť reálnu predstavu o tom, v akom duchu prebieha výučba na britskej univerzite a čo môžete očakávať po nástupe na univerzitu. Pre rozpis podujatí kliknite na nadpis.

On-line registrácia kliknutím na dátum a mesto! 

11. 2.: Košice  14:30  Prezentácia o štúdiu na britskej univerzite
   15:30 Skúška z angličtiny (Canterbury Christ Church University)
     
12. - 14. 2.:    školské podujatia o vysokoškolskom štúdiu vo Veľkej Británii
     
14. 2.: Trenčín  15:00 Prezentácia o štúdiu na britskej univerzite + prednáška
    Kristine Pole, Senior Lecturer, Christ Church Business School
   16:00 Skúška z angličtiny
     
15. 2.: Bratislava   15:00 Prezentácia o štúdiu na britskej univerzite + prednáška
    Kristine Pole, Senior Lecturer, Christ Church Business School
   16:30 Skúška z angličtiny
     
21. 2.: Bratislava  15:30 Informačný meeting Middlesex University London
    Prezentácia a diskusia so zástupkyňou unvierzity
    Štúdium v Londýne: financovanie, ubytovanie, práca

Účasť na všetkých podujatiach je bezplatná. Z kapacitných dôvodov prosíme záujemcov o on-line registráciu kliknutím na dátum a mesto podujatia, na ktorom sa chcú zúčastniť.

Presné miesto konania sa dozviete z e-mailu, ktorým vám potvrdíme vašu registráciu.  
V prípade otázok kontaktujte InterStudy na tel. č. 02-5262 2611, alebo na info@interstudy.sk

Tešíme sa na vašu účať! 

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky do vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612

info@interstudy.sk

Hviezdoslavova 7
042 00 Košice

Tel.: +421 902 991 102

kosice@interstudy.sk